Se caută munictorii care vor ridica mașinile parcate ilegal

Publicat la data de9 ianuarie 2018 » 201 Views» De: George Negrea » Stiri Satu Mare

Mașinile parcate ilegal au devenit o problemă majoră la Satu Mare, iar primăria a și anunțat în urmă cu ceva timp că va pune un accent deosebit pe rezolvarea acestei situații. Municipalitatea s-a pus pe treabă în acest sens și se pregătește să angajeze oameni care îi vor pedepsi imediat pe cei care s-au obișnuit să parcheze cum îi taie capul.

Astfel, Administrația Domeniului Public (ADP) Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

• inspector de specialitate S II- 4 posturi – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime în muncă de minimum 3 ani;
• referent MIA- 1 post – studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în munca minimum 3 ani;
• muncilor calificat – 5 posturi – studii medii/ profesionale, permis de conducere categoria BC; nu necesita vechime în munca;
• muncitor calificat – 10 posturi – studii medii/ profesionale, permis de conducere categoria B; nu necesita vechime în munca;
• îngrijitor – 5 posturi – studii generale, nu necesita vechime în munca.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 ianuarie 2018 2017, ora 12:00: termenul limită pentru depunere a dosarelor;
 • 24 ianuarie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • 26 ianuarie 2018, ora 09.00: proba practică (muncitor calificat);
 • 30 ianuarie 2018, ora 09.00: proba interviu.
Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *