Spiritualitate – Relația Omenirii cu Iisus din perspectiva extraterestră. Partea I.

Publicat la data de29 octombrie 2018 » 259 Views» De: George Negrea » Religie

Există credincioși și necredincioși. Oameni care stau de vorbă cu Iisus, și prin El cu Tatăl, alții care Îl tăgăduiesc, declarându-se atei “convinși”. Din punctul de vedere al unui ateist, posibila existență a extratereștrilor nu reprezintă o provocare la adresa “credinței” pe care nu o are. Din moment ce Iisus și Tatăl nu ar fi reali, prezența acestor ființe ne sugerează că ele ar veni fie din spațiul Universului, fie din alte dimensiuni imperceptibile de către noi. Cert este că în Cerurile fizice pe carele percepem cu ochiul liber, ceva se întâmplă, au loc semne, așa-zise “miracole cerești”. Dar, dincolo de semnele ca atare, nu știm ce sunt de fapt aceste ființe, de unde vin și cu ce scop încearcă ele să ne facă să conștientizăm existența lor.
Deși aminteam că pentru cel care este absolut străin de Ființa lui Dumnezeu sau cea a Mântuitorului nu există nicio “amenințare” la adresa acestuia din punct de vedere religios, în măsura în care aceste făpturi chiar ar trăi undeva în Univers sau în cine știe ce alte dimensiuni, ele fiind într-un număr foarte mare, populând lumi asemănătoare omenirii și planetei noastre, există totuși o altfel de amenințare la care poate puțini se gândesc. Dacă într-adevăr Dumnezeu nu ar exista, deci nici Iisus, Fiul Său, atunci nu ar mai fi posibilă nici Mântuirea sau viața veșnică în Împărăția Cerurilor. Pe de altă parte, pentru că se presupune că aceste ființe misterioase ar avea parte de o tehnologie extrem de avansată, avem tendința de a situa aceste entități în lumina unor idei preconcepute.
În primul rând, se creează în oameni un sentiment de inferioritate, de teamă, de înjosire chiar, în fața acestor supercivilizaţii, vechi de cine știe când. În raport cu ele, omenirea se vede primitivă și se compară chiar cu formele mai simple de viață de pe Terra, în acest fel umilindu-se ca specie rațională, spirituală, culturală, socială și tehnologică în cel mai penibil mod. Chiar dacă există multe încercări coordonate de către specialiști în cercetarea vieții extraterestre sau de către diverși oameni de știință de a contacta posibile inteligențe din alte lumi, chiar cu entuziasm și multă curiozitate sau sete de cunoaștere, la ideea că aceste specii ar fi extrem de avansate tehnologic și poate și social, toți cei care ar încerca sau ar dori un contact real cu astfel de ființe, ar trebui să ia în calcul posibilitatea ca aceste făpturi atât de “evoluate” să ne considere tocmai ceea ce noi credem despre sine că am fi în ochii lor, niște viețuitoare primitive, niște maimuțe. Diferența prea mare dintre noi și ei ar face probabil imposibilă comunicarea și armonia cu aceștia. Nu știm ce intenții ar avea aceste făpturi dacă ele și-ar propune să ne viziteze. Deci înainte de a ne arunca în “brațele” musafirilor veniți din afara lumii noastre, ar fi bine să vedem cum anume ne văd ei pe noi.
Cealaltă idee preconcepută constă în a crede că o specie extraterestră trebuie să fie neapărat mult mai avansată și din punct de vedere rațional, mental, spiritual și moral, doar pentru că ea deține o tehnologie foarte avansată. Ar fi foarte frumos ca aceste ființe să fie de asemenea evoluate spiritual, dar fără a-L nega tocmai pe Dumnezeu, Ființa Spirituală Supremă, Desăvârșită, și cu atât mai puțin, pe Iisus Hristos, Mântuitorul Omului. Tehnologia unei specii nu reprezintă oglinda nivelului lor de evoluție spirituală. Ființele pot să fie foarte avansate rațional și mental, dar dacă nu sunt capabile de o iubire la fel de înaltă, și mai ales față de Dumnezeu Tatăl și Fiul Său, chiar negându-I, atunci acestea nu pot să fie decât inteligențe malefice.
Sunt persoane care ar putea critica această impunere culturală și religioasă în comportamentul extratereștrilor, această încercare forțată de a interpreta posibila lor existență din perspectiva credinței, în special a celei creștine. Dar putem aminti aici că speciile inteligente ale Universului pot să fie evoluate spiritual în mod independent de tehnologia sau știința de care ar dispune. Sau, pot să fie rău intenționate, folosindu-se tocmai de atuurile tehnologiei și civilizației lor avansate. Avem însă un paradox aici: ne considerăm primitivi din punct de vedere tehnologic, dar uităm de spiritualitatea umană și de bogăția ei extraordinară reflectată în planul cultural, social, religios, artistic al speciei noastre de-a lungul miilor de ani. Uităm în același timp de spiritualitatea, presupus mai înaltă, a extratereștrilor. Însă ce fel de spiritualitate au aceste viețuitoare dacă ea nu are de-a face cu Dumnezeu?
Există un singur Creator Suprem, o singură Inteligență dumnezeiască, iar evoluția spirituală a oamenilor și eventual a ființelor din alte lumi nu poate duce decât spre același Creator. Dacă extratereștrii ar fi creaturi religioase în sensul clasic al cuvântului și nu doar ființe cu preocupări spirituale sau filosofice greu de înțeles, atunci în ce divinitate cred ei? Ființele din Cosmos nu ar fi decât făpturi care caută și ele un Adevăr spiritual suprem. Noi am descoperit acest Adevăr, pentru că Adevărul Însuși ni s-a descoperit în persoana Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Tatăl, care împreună cu Duhul Sfânt formează Sfânta Treime. Adevărul spiritual etern este Treimic, și știm acest lucru pentru că El Însuși ne-a învățat așa.
La începutul dezbaterii noastre cu privire la implicațiile existenței extratereștrilor asupra credinței creștine cu precădere, aminteam că cei care nu cred în Iisus, în sfinți și în Tatăl, nu au nicio problemă sufletească de natură religioasă, pentru ei fiind indiferent dacă făpturile amintite există sau nu. Pentru credincioși însă lucrurile se complică, ei fiind nevoiți să analizeze cu atenție tema extratereștrilor și a impactului acesteia asupra religiei în general, și mai ales asupra relației intime dintre ei și Iisus, Cel care din dragoste nespus de mare a ales să-și dea viața pe cruce pentru salvarea lor și pentru a le dărui prin moartea și învierea Sa, viață eternă și fericită în Împărăția Tatălui. Spre deosebire de creaturile din alte lumi, noi avem promisiunea pe care a făcut-o Mântuitorul de a dobândi Raiul și existența fără de sfârșit, El Însuși oferindu-Se nouă prin Sfintele Taine, Trupul și Sângele Său, dumnezeirea Sa reflectată în existența Sa omenească.
Totodată, în măsura în care Dumnezeu chiar nu ar exista, ființele extraterestre, pe baza tehnologiei lor foarte avansate, ar putea face cam orice cu umanitatea, și chiar ar fi putut face orice încă din vremurile străvechi sau “primitive” ale speciei noastre. Se presupune că am fost vizitați și chiar contactați de aceștia, de indivizi din felurite specii, timp de secole sau milenii. Dar dacă acest lucru ar fi adevărat, se pune întrebarea de ce nu au ales eventual să distrugă specia noastră instantaneu, mai ales în perioada non-tehnologică a acesteia, când eram complet lipsiți de apărare? Pare că în ciuda nenumăratelor contacte mai mult sau mai puțin evidente cu oamenii, aceste ființe nu au ales să treacă la măsuri radicale sau majore, astfel încât întreaga umanitate să fie implicată, fie în sens bun, fie în sens rău. Știm însă din relatările celor care ar fi fost răpiți de către aceste entități, și din descrierile sau analizele multor specialiști ufologi, teologi, psihologi, că prezența și manifestările ființelor din alte lumi sau dimensiuni sunt de cele mai multe ori demonice.
Răpiri extraterestre au loc într-un număr alarmant. Foarte multe cazuri de oameni sau copii dispăruți din senin ar putea fi puse pe seama misterioaselor ființe cosmice. Ce s-o fi întâmplat în secolele trecute, când umanitatea nu avea posibilități tehnice și sociale de a înregistra aceste întâlniri mai mult sau mai puțin înfricoșătoare, chiar dacă există relatări interesante în felurite cronici, cărți sau documente scrise în secolele anterioare boom-ului tehnologic din ultimele două veacuri în special? Lumea este foarte mare, și sunt nenumărate locuri izolate, sărace ale globului, de unde răpitorii ar putea să-și racoleze victimele, cu scopul de a le supune unor experimente și analize anatomice bizare, sau cu dorința de a le insufla niște învățături așa-zis spirituale, pseudo religioase, dar nicidecum creștine, așa cum ne învață Dumnezeu prin Cuvântul Său și prin viața multor sfinți, sau a oamenilor care s-au remarcat prin fapte excepționale și prin spiritualitatea lor înaltă în iubirea lor față de semeni, față de Domnul Iisus.
În lipsa unui Dumnezeu care să controleze sau supravegheze “activitatea” extraterestră, și în virtutea tehnologiei și a capacităților de a manipula materia, spațiul și poate chiar timpul, extratereștrii ar putea oricând să se “materializeze” pe Pământ, și oriunde în casele oamenilor. Ori în lumina zilei, ori în întunericul nopții, aceste creaturi se pot manifesta fără nicio problemă. Dacă dispun de tehnologii înalte de manipulare a materiei, aceste inteligențe ne pot urmări viața de zi cu zi, de la mare înălțime, din Cosmos, sau dintr-o altă dimensiune pe care nu o putem percepe. Cât timp mai așteaptă aceste așa-zis ființe evoluate până se hotărăsc să ni se descopere pe deplin? Experimentele de care auzim sau răpirile semenilor noștri nu trădează că aceste entități ar fi chiar atât de avansate. O singură celulă prelevată din organismul nostru le-ar fi suficient pentru a conduce niște experimente sau analize de laborator cu scopul de a se lămuri cum anume funcționează biologia umană sau cea animală, fiindcă știm că și multe animale au fost implicate în întâlnirile cu acești vizitatori.
Se mai speculează că experimentele acestora au ca scop major transformarea speciei noastre în altceva, ca în filmele științifico-fantastice cu invazia de extratereștri. Desigur că în ochii lor am putea fi doar niște animale bune pentru experimente, sau niște viitori sclavi pentru muncile lor în care e nevoie de “ajutorul” nostru. Chiar dacă pentru un ateu, extratereștrii nu reprezintă o provocare la adresa sa din perspectivă religioasă, aceste entități ar putea constitui totuși o provocare la adresa siguranței sale, a vieții și a integrității sale fizice și psihice. Oricând un om poate fi răpit de aceștia, indiferent de firea sa religioasă sau non-religioasă. Întreaga umanitate ar putea fi răpită de pe Terra dacă enigmaticele ființe și-ar dori acest lucru cu adevărat. S-a mai speculat că probabil există și ființe extraterestre bine intenţionate, cu ajutorul cărora umanitatea a progresat în cursul istoriei.
Orice specie inteligentă și rațională poate progresa în două direcții: tehnologic sau material, respectiv spiritual. Când progresul tehnologic depășește cu mult progresul spiritual, există mari șanse ca aceste ființe să fie malefice, fiind sub stăpânirea posibilităților care li se deschid în față prin utilizarea rău intenționată a tehnologiei și științei de care dispun. Când progresul spiritual este mai mare decât progresul tehnologic, putem vorbi despre ființe pașnice, binevoitoare, înțelepte în sensul bun al cuvântului. Dar am iterat ideea că bunătatea, pacea și iubirea tuturor ființelor vii nu pot veni decât din bunătatea, pacea și dragostea lui Dumnezeu, lucru arătat pe deplin prin Fiul Său, prin Întruparea Sa în specia noastră.
Evoluția spirituală a feluritor specii, dacă nu duce spre Adevărul care este Hristos, atunci nu știu unde duce. Nu cumva rătăcirile sufletului sunt ceea ce aceste entități vor de la noi, despărțirea de Dumnezeul adevărat, ruperea noastră de Iisus? Pot entitățile din alte lumi să ne dea învățături mai mari decât cele ale Mântuitorului, și pot ele să ne ofere exemple de viață și de iubire mai puternice decât cele ale Fiului lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu este tot ceea ce ne trebuie, de ce am mai avea nevoie de învățăturile lor? Oare nu știu că Iisus este Calea, Adevărul și Viața? Oare nu știu că numai prin El se ajunge la Tatăl, Părintele tuturor luminilor, izvorul etern al vieții, Creatorul Cerului și al Pământului? Din punct de vedere moral, religios și spiritual, aceste ființe nu ne pot învăța altceva mai bun pentru sufletul nostru decât ceea ce Iisus Însuși ne-a învățat. Făpturile din alte lumi nu pot să fie decât demoni sau îngerii căzuți, care se maschează drept extratereștri, și care, prin iluziile lor tehnologice, au intenția de a genera în noi impresia că sunt cu adevărat musafiri de pe alte planete.
Religia creștină, și nu numai, ne arată existența duhurilor necurate care nu se văd, dar care acționează în viața noastră sub o formă sau alta. Însă existența lor este neutralizată de existența extratereștrilor, după cum existența extratereștrilor nu mai are sens dacă există demoni sau îngeri. Diavolul încearcă să se ascundă în spatele unor aparențe care să ne sugereze că ființele venite din alte lumi sunt cu adevărat extratereștri în sensul științifico-fantastic. Capcana acestuia constă în a ne face să uităm sau să punem sub un semn și mai puternic de îndoială tocmai existența sa și a îngerilor căzuți. Oricum, dacă nu crezi în Dumnezeu, nu poți crede nici în diavol. Credința în existența extratereștrilor deviază complet ființa umană de la realitatea spirituală nevăzută.
Ne-am obișnuit prin intermediul filmelor SF și a literaturii științifico-fantastice să credem că aceste făpturi cosmice chiar există. Unii dintre extratereștri sunt monștri, alții sunt ființe binevoitoare, net superioare oamenilor, impresionând prin tehnologia și învățăturile lor extrem de avansate. Toată această prezență cel puțin fictivă, cinematografică și de presă a acestor presupuși extratereștri a pregătit subtil, în subconștientul nostru, un teren numai bun pentru navele spațiale conduse de musafirii galactici să aterizeze și să ne spună “Am venit cu pace!”, culmea culmilor fiind aceea că înainte de Marea Revelație Extraterestră, indivizi din diversele lor specii au răpit cine știe câte milioane de oameni de-a lungul istoriei, au făcut cine știe ce experimente asupra lor, și au transformat poate parțial specia noastră în altceva.
Existența formelor de viață extraterestră și inteligentă nu este un lucru imposibil de imaginat din punct de vedere științific. Dar, pe lângă viziunea științifică despre Univers, nu ar trebui să se uite de viziunea religioasă despre acesta, iar în miezul acestei viziuni se află Dumnezeu și, în plan creștin, Iisus Hristos. Eroarea în care se alunecă atât de ușor din perspectiva științifică cu privire la extratereștri este punerea la o parte a oricăror interpretări religioase despre aceste entități. Dar oare nu tocmai din același punct de vedere științific omenirea uită de adevărurile religioase care s-au arătat în istoria ei, printre aceste adevăruri cel mai mare fiind Revelația lui Dumnezeu în persoana lui Iisus Hristos?
Realitatea pe care o percepem este alcătuită din materie și spirit. În funcție de capacitățile tehnologice, științifice și mentale de care ar putea dispune ființele inteligente și raționale în general, fie ele terestre sau extraterestre, materia și spiritul pot fi manipulate în fel și chip. Tehnologia nu reprezintă altceva decât materie tehnologizată sau “transformată” în diverse dispozitive, aparaturi, mecanisme, instrumente. Dar pentru manipularea, în unele situații, spectaculoasă, am zice chiar “miraculoasă” a materiei, e nevoie ca ființele cărora le aparține tehnologia, să fie și în plan mental și rațional foarte evoluate.
De cele mai multe ori ne punem problema existenței altor forme de viață, la fel de inteligente sau mult mai avansate decât noi, în funcție de vastitatea extraordinară a Universului, și nu în funcție de complexitatea vieții de pe Pământ. Universul poate să fie infinit de mare, văzut din punctul nostru de vedere, dar destul de mic din perspectiva lui Dumnezeu. Ne lăsăm fascinați, orbiți de Universul exterior, care este destul de simplu structurat atât ca formă, cât și ca funcție, și uităm de universul nostru interior, de adevăratul univers al vieții. Îl căutăm pe Dumnezeu în infinitul cosmic, când de fapt înțelepciunea Sa se regăsește în ADN-ul nostru, și în milioanele de alte ADN-uri existente pe Terra. Demonii sunt afară, în spațiul cosmic, în văzduh, în dimensiunile ascunse, acolo unde au fost aruncați din Cerurile Eterne ale lui Dumnezeu în urma rebeliunii lor împotriva Sa.

Tamas Florin,
Satu Mare, 20 Octombrie, 2018

Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.