vineri, mai 31, 2024
AcasăLocaleStiri Satu MareAcțiunea de evaluare a carnivorelor mari

Acțiunea de evaluare a carnivorelor mari

Ca urmare a atribuțiilor ce revin autorității publice centrale pentru protecțiamediului, apelor și pădurilor în realizarea studiilor speciale de evaluare a stăriiresurselor biologice din flora și fauna sălbatică, ce se exploatează și se valorifică îndiferite scopuri economice și sociale, în baza art. 19 din Legea nr. 407/2006 avânătorii și protecției fondului cinegetic, cu modificările și completările ulterioare,Direcția Silvică Satu Mare, Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor SportiviSatu Mare, AVPS Ariana 2006 Foieni, AV Silvatica, AV Valea Bercului, AV Oaș șiAVP Certeze în calitate de gestionari ai fondurilor cinegetice împreună cureprezentanți ai Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice Câmpul LungMoldovenesc, Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere Brașov, GardaForestieră Oradea, Comisariatului Județean Satu Mare al Gărzii Naționale de Mediuși ai Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare organizează, în perioada 07.04-28.04.2017, acțiuni de evaluare a efectivelor pentru speciile de animale sălbaticestrict protejate, respectiv: urs brun, lup, râs și pisică sălbatică. La aceste echipe mixtepot participa și reprezentanți ai custozilor ariilor naturale protejate, ai institutelor decercetare, ai universităților și ONG-urilor cu preocupări privind protecția mediului,atât în faza de teren cât și la verificarea corectitudinii înregistrărilor.Carnivorele mari (ursul brun, lupul si râsul) sunt specii de vârf ale piramideitrofice și sunt considerate ca fiind specii cheie în funcționarea ecosistemelor șiimplicit în menținerea echilibrului din cadrul biocenozelor. Regiunea carpatică aRomâniei, deși reprezintă mai puțin de 2% din suprafața Europei, susține populațiiviabile și stabile de carnivore mari: 30% din efectivele europene de lupi, 35% dinefectivele de urși bruni și 25% din efectivele de râși. Aceste carnivore de talie marereprezintă specii simbol pentru conservarea biodiversității în Europa. Ele au un rolimportant în ecosistem prin controlul “top-down” pe care îl exercită pe teritoriiîntinse asupra populațiilor pradă. Astfel, prezența acestor specii indică habitatenaturale cu o valoare ecologică ridicată și ecosisteme funcționale, ce pot constitui unmodel pentru reconstrucția ecologică în alte regiuni ale Europei.

Populațiile de carnivore din județul Satu Mare, înregistrate în urma evaluărilordin anul 2016, cuprindeau 7 urși bruni, 21 lupi și 113 pisici sălbatice. Aceste carnivore trăiesc în regiunile montane și de deal acoperite cu păduri. Sunt strictprotejate prin lege și vânarea lor se poate face numai prin obținerea de derogări de la Ministerul Mediului. Pentru sezonul de vânătoare 2016-2017, nu s-a aprobat nici un număr maxim de intervenție pentru nici o specie de carnivore din județul Satu Mare.Această evaluare se face pentru stabilirea efectivelor reale ale acestor specii șiîn funcție de efectivele optime pentru fiecare fond cinegetic, de nivelul pagubelor înregistrate, de tendința și structura populației se vor face propuneri de plafon maximde intervenție pentru sezonul de vânătoare 2017 – 2018. Prin aceste măsuri de management se urmărește menținerea populațiilor decarnivore mari la un nivel optim care să le asigure supraviețuirea în cadrulecosistemelor din județul Satu Mare. Acolo unde fondurile cinegetice se suprapun peste arii naturale protejate, laevaluare vor participa și custozii ariilor naturale protejate.

 

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente