Acasă Locale Stiri Satu Mare Bilanțul Inspectoratului de Poliție al Județului Satu Mare pe anul 2014

Bilanțul Inspectoratului de Poliție al Județului Satu Mare pe anul 2014

Obiectivul primordial în anul 2014 a fost performanța serviciului polițienesc, în activitatea desfășurată punând accent pe solicitudine și respect față de cetățean, precum și pe combaterea cu fermitate a ilegalităților comise pe teritoriul de competență.

Managementul resurselor umane a  vizat  îmbunătățirea climatului organizațional, precum și de integrare în profesie, creșterea gradului de responsabilizare al polițiștilor pentru îndeplinirea exemplară a serviciului polițienesc în beneficiul comunității.

Statul de organizare al Inspectoratului are prevăzute 824 funcții  (173 de ofițeri,  615 de agenți și 36 de personal contractual) și este ocupat în proporție de 88,22%.  În prezent  unitatea noastră este încadrată cu 157 ofițeri, 538 agenți și 32 personal contractual, raportat la populația județului însemnând 1 polițist la 478 de locuitori.

Managementul eficient și eforturile depuse de majoritatea personalului  au condus la menținerea disciplinei în rândul efectivelor. Aceste premise au contribuit la obținerea de rezultate bune și foarte bune, astfel că 159 cadre (34 ofițeri și 125 agenți) au fost avansate în gradul profesional următor înaintea expirării stagiului minim. În același timp au fost acordate 403 felicitări scrise .

Pentru prevenirea comiterii de abateri de către polițiști au fost aplicate 97 atenționări și au fost sancționați 6 polițiști.

 

 

 

 

Pe lângă activitățile pe linie de standarde și proceduri a fost întocmit Programul de dezvoltare al sistemului de control intern/managerial , urmărindu-se în acest sens implementarea la nivelul Inspectoratului a celor 25 de standarde operaționale M.A.I.

Activitatea desfășurată în domeniul financiar-logistic a urmărit creșterea capacității operaționale. Necesitatea unui suport financiar-logistic, apt să susțină diversitatea acțiunilor polițienești, a impus și în această perioadă aplicarea unei strategii manageriale economice coerente, distribuția disponibilităților impunând raportarea la limitele resurselor alocate, în  vederea realizării scopurilor și obiectivelor urmărite. Pentru a reduce cheltuielile, majoritatea lucrărilor de reparații și întreținere în această perioadă au fost executate în regie proprie.

Alocațiile bugetare aprobate pentru anul 2014 au fost de 47 336 950 lei. În ce privește parcul auto, acesta este asigurat cu 51% din necesarul de autovehicule.  La capitolul  sisteme informatice și de comunicații, am reușit menținerea funcționării în bune condiții a acestora pentru desfășurarea corespunzătoare a activităților operative. Pentru  realizarea  unei  mai  bune  coordonări  a echipajelor aflate în teren, în cursul acestui an, folosind echipamentele GPS existente pe stații, am procedat  la monitorizarea tuturor echipajelor din teren cu ajutorul unei hărți digitale. Obiectivul propus este: creșterea operativității cu ocazia intervenției la eveniment.

Implementarea în cursul anului 2014  a Concepției unitare de organizare, funcționare și acțiune a structurilor de ordine publică a dus la o reconfigurare semnificativă a atribuțiilor și misiunilor, atât conceptual cât și organizațional, fiind direcționate înspre:

 

 • creșterea gradului de siguranță al cetățeanului, combaterea infracționalității, a criminalității transfrontaliere;
 • creșterea autorității structurilor de poliție, consolidarea activității de ordine publică prin realizarea unui sistem integrat cu alte instituții abilitate;
 • operaționalizarea și eficientizarea posturilor de poliție comunale;
 • siguranța în școli și în zona unităților de învățământ;

 

 

 

 • creșterea gradului de asigurare a bunurilor, valorilor și persoanelor prin sisteme de pază și sisteme de securitate.

Pentru creșterea gradului de siguranță a cetățeanului, s-a acționat în colaborare cu efective ale Inspectoratului Județean de Jandarmi Satu Mare, ale Poliției de Frontieră Satu Mare și cu polițiile locale. Ca urmare a acestor activități au fost constituite, în medie zilnic, 50 patrule de siguranță publică (31 în mediul urban, 19 în mediul rural). 

Pentru asigurarea unui climat de siguranță în unitățile de învățământ și în zona adiacentă acestora au fost efectuate 603  activități preventive, din care 315  pe linia absenteismului școlar. Astfel  s-a reușit stăpânirea infracționalități pe această linie în cursul anului 2014, fiind sesizate 8 infracțiuni comise de elevi.

În contextul evenimentelor care au avut loc la nivel național, o atenție deosebită a fost acordată verificării sistemelor de securitate, a celor tehnice de alarmare împotriva efracției de la unitățile  financiar bancare, casele de schimb valutar, case de amanet, casierii de pariuri sportive, loterii, casierii ale furnizorilor de utilități, centre comerciale,  magazine mari și stații de distribuție a carburanților, fiind efectuate 1650 controale și aplicate 198 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 90,35 mii  lei.

Efectivele de ordine publică au verificat 1827 reclamații (829 în mediul urban și 998  în mediul rural), au verificat deținătorii de armă în 561 de situații, au participat la 58 executări silite, au pus în executare 687 mandate de aducere din care 451 cu însoțirea persoanei.

În același timp pentru dinamizarea activităților de  punere în legalitate a cetățenilor cu acte de identitate expirate au fost verificate în teren 391 persoane.

Având în vedere preocuparea majoră de prevenire și combatere a fenomenului infracțional în sectorul silvic, în cursul anului 2014 au fost executate 708 acțiuni fiind instrumentate 70 dosare penale, s-au aplicat 400 sancțiuni contravenționale în valoare de 223.350 lei și a fost confiscată cantitatea de 460 mc material lemnos în valoare de 42.886 lei.

În acest sens, în cursul anului 2014, într-un dosar aflat  sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe Lângă Judecătoria Negrești Oaș a fost

 

 

 

documentată activitatea infracțională a unui număr de 10 persoane, iar  față de 5 dintre acestea au fost dispuse măsuri de siguranța( pentru 3 arest preventiv si pentru 2 arest la domiciliu).

În cursul anului precedent efectivele de ordine publica au desfășurat 1658 acțiuni pe linia prevenirii și combaterii criminalității pe teritoriul de competență și au participat la 781 măsuri de asigurare a ordinii și siguranței publice.

Ca urmare a activităților desfășurate efectivele de ordine publică au constatat 3312 infracțiuni ( 863 în mediul urban, 2449 în mediul rural) ceea ce reprezintă 43,65% din totalul celor în care s-a început urmărirea penală în județ.

Odată cu intrarea în vigoare a Noilor Coduri Penal și de Procedură penală modul de cuantificare a infractiunilor constatate  a cunoscut modificări semnificative, astfel că față de anul 2013 se înregistrează o creștere de 98,9% având în vedere faptul că urmărirea penală față de faptă se începe imediat în condițiile în care actul de sesizare îndeplinește condițiile prevăzute de lege și se constatată că nu există unul din cazurile care împiedică exercitarea acțiunii penale.

Domeniile prioritate de acțiune preventivă abordate la nivelul Inspectoratului de Județean Poliție au fost prevenirea delicvenței juvenile și a victimizării minorilor , prevenirea infracțiunilor de furt din locuințe și a infracțiunilor cu violență. Analiza dinamicii criminalității din anii anteriori a evidențiat faptul că categoriile de infracțiuni menționate anterior au reprezentat o pondere însemnată în ansamblul fenomenului infracțional determinând astfel alegerea prevenirii acestui segment de infracționalitate ca prioritate națională a Poliției Române , în anul 2014.

Domeniile prioritare de acțiune preventivă a Poliției Române au fost transpuse și la nivelul județului nostru.

Prevenirea infracțiunilor infracțiunilor de furt

 

Campania națională de prevenire a furturilor din locuințe, a furturilor din auto și a tâlhăriilor Infractorii te pot cunoaște mai bine decât crezi a fost

 

 

implementată în plan local de lucrătorii CAPC, care au asigurat informarea structurilor de ordine publică asupra acestui demers, au asigurat distribuirea materialelor de suport,

În luna octombrie a  fost realizată atât o expoziție tehnică cu sisteme de supraveghere și protecție a locuințelor cât și o caravană a prevenirii furturilor din auto, din locuințe și a tâlhăriilor. Expoziția a avut ca scop facilitarea schimbului de informații între cetățeni, firmele de profil și oferirea de soluții eficiente, adaptate fiecărui tip de locuință în parte. Cu acest prilej, polițiștii de prevenire și de proximitate au inițiat discuții cu cetățenii pe tema autoprotecției personale și a prevenirii furturilor din locuințe, distribuind peste 200 de pliante conținând recomandări cu caracter preventiv și 200 de brelocuri inscripționate cu mesajul  O clipă…de atenție.

În același timp, polițiștii de prevenire și de proximitate, au desfășurat o serie de acțiuni în municipiile și orașele județului, pentru conștientizarea potențialelor victime cu privire la necesitatea adoptării unui comportament preventiv referitor la bunurile și valorile deținute, prin includerea unor măsuri suplimentare de siguranță a locuinței pe perioada absenței prelungite de la domiciliu.

Proiectul a stimulat coeziunea socială prin încurajarea relațiilor de bună vecinătate. Astfel au fost organizate acțiuni de identificare a potențialelor victime, a unor persoane sau grupuri responsabile care doresc să ajute comunitatea asumându-și un rol activ, de supraveghere a vecinătății.

 

Prevenirea delincvenței juvenile

 

Prevenirea și combaterea delincvenței juvenile, a atitudinilor violente și asigurarea climatului de siguranță este o răspundere comună, împărtășită de toți participanții la procesul educațional (profesori, elevi, părinți, reprezentanți ai instituțiilor publice cu atribuții în domeniu).

La nivelul întregului județ s-au desfășurat activități în școli și licee în

 

 

 

cadrul proiectelor ,,Mijloace de informare și prevenire a abuzurilor sexual asupra minorilor și a pedofiliei ”   ,,Copilărie fără delincvență” care au avut peste 7 000 de beneficiari (elevi, profesori și părinți), scopul acestora fiind creșterea eficienței programelor de prevenire a delincvenței juvenile în rândul minorilor, în mod special a celor ce nu au împlinit 14 ani.

De asemenea, s-au dezbătut și cauzele delincvenței juvenile, precum și necesitatea sancționării comportamentelor deviante pentru a nu degenera în evenimente violente nedorite.

Sfaturile polițiștilor în ceea ce privește modalitatea prin care se pot feri de delincvență și de victimizare au fost bine primite în rândul copiilor, concluzia unanimă fiind aceea că fiecare trebuie să acționeze responsabil și să nu fie indiferent la ceea ce se petrece în jurul lui.

În cadrul activităților de prevenire, un rol important îl ocupă ZIUA PORȚILOR DESCHISE. Activitățile organizate în anul 2014 sunt o continuare a celor din anul precedent și au ca scop apropierea tinerilor de poliție și eliminarea barierelor de comunicare/relaționare dintre cetățeni și această instituție.

În cadrul  activităților desfășurate pe linia relațiilor cu publicul au fost înregistrate 2429 petiții, au fost primiți  în audiență 2076 cetățeni și au fost eliberate 28.161 certificate de cazier judiciar.

Am îmbunătățit cooperarea cu componentele societății civile reprezentate de instituții, organizații și organisme ce funcționează la nivel local, ocazie cu care

am urmărit prevenirea și combaterea infracționalității pe raza de competență .

În domeniul juridic, în cursul anului 2014 pe rolul instanțelor de judecată au fost introduse 1101 de dosare, numărul total al dosarelor aflate în lucru fiind de 1915 .

Am   întreținut   colaborări   benefice   cu   Instituția   Prefectului, Consiliul            Județean, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, Direcția Generală Anticorupție, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, Poliția de frontieră, Serviciul Județean de Informații și Protecție Internă,  Serviciul de Combatere  a  Criminalității   Organizate,   Biroul Poliției Transporturi, Serviciul   Județean    pentru  Imigrări, Arhivele Statului,

 

 

 

 

Centrul Medical Județean al M.A.I., primăriile, poliția locală, ceea ce  a dus la atingerea obiectivelor propuse. În aceeași notă, s-au desfășurat și relațiile de colaborare cu unitățile Ministerului Public, Ministerului Justiției, cu Serviciul Român de Informații , cu presa.Pe lângă acestea poliția sătmăreană desfășoară activități în parteneriat cu alte 50 de instituții.

Relațiile de cooperare internațională au fost direcționate în funcție  de prioritățile Poliției Române, în contextul noilor evoluții ale criminalității în zonă.

Am continuat cooperarea cu poliția maghiară , concretizată în desfășurarea unor acțiuni comune concrete, în oglindă , pe teritoriul României și a Ungariei , pe linia investigațiilor criminale, ordine publică și rutieră.

Astfel cu partea maghiară am desfășurat 4 acțiuni care au vizat compatibilizarea modului de acțiune a reprezentanților celor două instituții polițienești, siguranța traficului rutier, prevenirea și combaterea faptelor de natură antisocială, depistarea persoanelor și bunurilor urmărite în temeiul legii, precum și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.

În cursul  anului 2014  Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a fost sesizat cu privire la săvârșirea a 6471  infracțiuni . Din totalul acestora, 635 sunt de natură economico-financiară, 3741  judiciare și 2077 de altă natură.

Anul trecut au fost sesizate 236 infracțiuni stradale față de 256 în anul precedent , ponderea constituind-o furturile, cu 203 fapte, tâlhăriile  cu 27  1  infracțiune de ultraj  și 3 infracțiuni de tulburare a ordinii publice.

Dacă analizăm infracțiunile stradale după locul comiterii, observăm că acestea înregistrează o creștere de 9,8%  în mediul urban  ( de la 193 la 212), în timp ce în mediul rural numărul acestora rămâne constant,24.

Criminalitatea de mare violență crește cu 1infracțiune față de  anul precedent respectiv de la 9 la 10, constând în 5 omoruri ,   1(-1) lovituri cauzatoare de moarte , 4(+2) tentative la omor.

În cursul anului 2014  am fost sesizați cu privire la săvârșirea a 4(-8) infracțiuni de  ultraj , 61(-18)  infracțiuni de tâlhărie , 14(-5)  infracțiuni de viol , 46 vătămări  corporale , 630 loviri sau alte violențe .

În cursul anului 2014, pe raza județului Satu Mare au fost înregistrate 270 (-22 ) accidente rutiere,  soldate cu  26 (-5) morți, 153(-3) răniți grav și 161 (-10) răniți ușor.

 

 

Analizând dinamica accidentelor rutiere soldate cu victime omenești, prin prisma cauzelor generatoare, se constată că primul loc se situează nerespectarea

normelor  legale privind viteza de deplasare a autovehiculelor, iar pe locul secund  sunt  abaterile  săvârșite de pietoni.

In perioada de referința au fost constatate 633  infracțiuni la regimul circulației rutiere  și  77582    contravenții ce au fost sancționate cu amenzi în valoare de 5 201 039 lei.

        În  anul  2014  au fost înregistrate 16071  apeluri de urgență. prin SNUAU 112, din  care  54 %  au  fost  în  mediul urban și 46 % în mediul rural. În 74 % din situații timpul de reacție a fost sub 10 minute. Pentru asigurarea unui timp de reacție cât mai scurt au fost organizate 12 simulări de apeluri prin SNUAU 112, rezultatele fiind pozitive.

În luna martie, în cadrul Serviciului Cabinet, a fost creat Biroul Centru Operațional care are în structură ofițerii de serviciu pe Inspectorat, dispecerii și dispecerii 112, precum și personalul cu atribuții pe linie de acces de la reședința Inspectoratului.

La începutul anului 2014 existau în lucru 151 persoane urmărite. S-a solicitat declanșarea procedurilor de urmărire pentru alte 125 persoane. Față de 126  s-a clarificat situația, astfel că la finele anului au rămas în lucru 150 persoane urmărite.

Ca urmare a modificărilor legislative  privind introducerea unor noi măsuri preventive, respectiv arestul la domiciliu , măsura privării de libertate este o măsură cu titlu de excepție.  Astfel în cursul anului 2014 numărul persoanelor încarcerat a fost 277 față de 381 în anul 2013.

În cursul lunii ianuarie s-a operaționalizat Biroul Supravegheri Judiciare, pentru supravegherea persoanelor față de care a fost dispusă măsura controlului judiciar sau arestului la domiciliu. Astfel în cursul anului 2014 au fost supravegheate 133 persoane (111 aflate sub control judiciar și 22 arestate la domiciliu).

În anul 2014  urmărirea penală a fost începută în 7587 infracțiuni  Din totalul infracțiunilor, 1149 sunt de natură economico-financiară, 3633 judiciare și 2805 de altă natură .

 

 

În ceea ce privește infracțiunile din dosarele declinate, acestea se ridică la 421, un număr de  394  fiind de natură economico – financiară, 18 judiciare și  9 de altă natură.

Activitatea de investigare penală desfășurată s-a concretizat în instrumentarea a  13474 dosare penale cu 2634 de suspecți, din care față de 119 au fost dispuse măsuri preventive, reușindu-se rezolvarea a 5325, din care 4099 prin clasare iar 492, au fost înaintate procurorului cu propunere de trimitere în judecată.  Precizăm faptul că odată cu intrarea în vigoare a noilor coduri penal și de procedură penală s-a impus recalcularea termernelor de prescripție a răspunderii penale în dosarele existente în lucru și o serie de infracțiuni au fost dezincriminate. Din totalul  celor soluționate, 14 dosare au fost complexe, cu 25 suspecți sau inculpați trimiși în judecată.

Trebuie să menționam ca rezultatele amintite mai sus au putut fi obținute datorita unei bune colaborări cu unitățile de parchet. In cursul anului 2014 , la sediul Inspectoratului au avut loc ședințe de lucru la care au participat conducerile Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, a parchetelor locale, conducerile Inspectoratului de Poliție Județean , polițiilor municipale și orășenești serviciilor operative și ale secțiilor rurale de poliție. În cadrul întâlnirilor au fost abordate o serie de probleme privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, identificarea măsurilor comune necesare în vederea reducerii numărului de dosare penale vechi, sens în care au fost stabilite calendare comune    procurori-polițiști pentru instrumentarea și soluționarea acestora.

Cu această ocazie s-a urmărit identificarea neajunsurilor care afectează soluționarea dosarelor penale precum și consultarea celor prezenți pentru stabilirea unei practici unitare în domeniul de referință. Participanții au concluzionat că acesta ar fi modul de lucru în care sincopele  din cadrul conlucrării dintre procuror și polițist pot fi eliminate.                                                          Eforturile întreprinse în vederea combaterii criminalității economico-financiare, s-au concretizat în constatarea în anul 2014  a 1149  fraude de natură

 

 

 

economico-financiară, iar în cazul altor 394 infracțiuni  s-a declinat competența de cercetare.

În ceea ce privește evaziunea fiscală, în cursul anului 2014 au fost constatate 297 infracțiun , iar activitățile desfășurate pe linia combaterii contrabandei, in special a celei cu țigări, au condus la constatarea a 69 infracțiuni la Codul Vamal.

Pe linia combaterii comerțului ilicit cu țigări de contrabanda au fost intensificate acțiunile  în piețele agroalimentare și  târgurile  de  pe  raza  județului  Satu Mare care  s-au dovedit a fi principalele locuri de valorificare a țigărilor provenite pe căi ilicite din Ucraina, ocazie cu care în cursul perioadei analizate au fost aplicate 61 sancțiuni contravenționale, în valoare totala de 52. 000 lei, au fost confiscate 571 560 fire țigarete  în valoare de  53 920 lei.

Criminalitatea contra patrimoniului reprezintă 34,97% din totalul infracționalității sesizate, respectiv 3404 infracțiuni.

Din totalul criminalității contra patrimoniului sesizată, 2317 de fapte, adică 68,06% reprezintă furturi, 247, adică 7,25 % sunt înșelăciuni, 466, adică 13,69 %, distrugeri, 61 adică 1,79%, tâlhării, iar 9,21% sunt alte infracțiuni .

Din totalul de 1244 de persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor în care s-a început urmărirea penală, 47  adică 3,78% sunt minori, iar 304  adică 24,43% sunt tineri  cu vârsta cuprinsă între 18-30 ani.

Anul trecut au fost constatate 151 infracțiuni la regimul armelor, explozivilor și substanțelor periculoase, din care 124, adică 82,12% au fost descoperite de lucrătorii serviciului de specialitate care au soluționat 56 dosare penale din care 21, cu propunere de trimitere în judecată.

În cadrul activităților preventive au fost executate 251 acțiuni și controale fiind identificate și ridicate în vederea confiscării 17 arme de vânătoare,   39 arme cu aer comprimat, 10 pistoale , 1 725 cartușe, 68 kg petarde și artificii, 2,34 kg. dinamită, 208 litri și 11,5 kg substanțe toxice,5781 kg deșeuri periculoase, toate provenite  din infracțiuni.

În  cursul anului 2014 au fost efectuate 2.291 cercetări la fața locului  și s-a participat la 671 reconstituiri, recunoașteri din grup și percheziții. În același timp au fost întocmite 233 rapoarte de constatare tehnico-științifică.

 

 

 

 

Prin metode criminalistice au fost identificați 169 autori de infracțiuni (ce au operat pe teritoriul județului), din care 94  prin  Sistemul  AFIS.

Prin activitățile desfășurate am reușit contracararea cu succes a tendințelor de escaladare a criminalității pe teritoriul de competență, astfel

că în momentul de față putem afirma că în județul nostru nu avem un fenomen infracțional de amploare.

Prin intensificarea activităților în domeniile considerate prioritare vom încerca să realizăm următoarele obiective propuse pentru anul 2015:

 

 • Creșterea gradului de siguranță al cetățeanului;
 • Creșterea combativității în domeniul evaziunii fiscale și a contrabandei;
 • Reducerea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor;
 • Reducerea numărului de tâlhării și furturi;
 • Reducerea victimizării rutiere ;
 • Intensificarea activităților de colaborare cu poliția maghiară, prin desfășurarea de acțiuni comune, pe teritoriul celor două județe (Satu Mare și Szabolcs Szatmar Bereg) pentru reducerea victimizării rutiere, asigurării ordinii publice în zonele aglomerate, prevenirea și combaterea furturilor din locuințe.

 

- Advertisment -

Cele mai populare

Lansarea proiectului „C2-Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor- Jurnalul de Satu Mare SRL”

S.C. Jurnalul de Satu Mare S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „C2-Granturi pentru capital de lucru acordate...

Sprijin pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate

Anunţă deschiderea apelului de selecţie nr. 2 pentru măsura 3.1 - Sprijin...

„Implementarea SDL în comunităţile marginalizate din teritoriul GAL Tövishát”

„Implementarea SDL în comunităţilemarginalizate din teritoriul GAL Tovishat”, Comunicat conferință lansare proiectAsociaţia Grup de Acţiune...

Cristiano Ronaldo admite că l-a depășit pe legendarul Pele la numărul golurilor înscrise

Cristiano Ronaldo a înscris duminică un hat-trick împotriva formației Cagliari, scor 3 la 1 pentru Juventus, reușind astfel...

Comentarii recente