duminică, septembrie 24, 2023
AcasăsusGradul de implicare al autorității publice locale în dezvoltarea voluntariatului pentru situații...

Gradul de implicare al autorității publice locale în dezvoltarea voluntariatului pentru situații de urgență”

„Voluntariatul este activitatea de interes public desfasurata din proprie initiativa de orice persoana fizica, în folosul altora, fara a primi o contraprestatie materiala; activitatea de interes public este activitatea desfasurata în domenii cum sunt: asistenta si serviciile sociale, protectia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învatamânt, stiintific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protectie a mediului, social si comunitar si altele asemenea.”
Voluntariatul poate fi desfășurat în mai toate activitățile sociale, începând de la asistența socială, protecția mediului, prim-ajutor, integrare socială, cultură, etc., însă în scopul apărării vieții, avutului public și/sau a celui privat împotriva incendiilor și a altor calamități, la nivelul consiliilor locale, s-au constituit servicii publice voluntare pentru situații de urgență.  Serviciile voluntare funcționează în conformitate cu Regulamentele de organizare și funcționare adoptate de Consiliile locale si avizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență  „SOMES” al județului SATU MARE.

Autoritățile locale reprezintă interfața dintre comunitate și voluntari, acestea având atribuții privind evidența, alarmarea, dotarea și echiparea personalului. Ca surse de finanțare, serviciile voluntare primesc fonduri de la bugetul local, donații și contribuții ale unor operatori economici,  instituții bancare și din accesarea de fonduri prin programe europene.  Sediile și utilitățile necesare serviciilor voluntare, precum și spațiile adecvate pentru pregătirea de specialitate a personalului, gararea, adăpostirea și întreținerea mijloacelor tehnice, depozitarea materialelor sunt puse la dispoziție de consiliile locale, în condițiile legii.

Astfel în prezent în județul Satu Mare sunt înființate în subordinea consiliilor locale 65 servicii voluntare pentru situații de urgență.

Acolo unde autoritățile publice locale s-au implicat activ în ceea ce privește voluntariatul în situații de urgență s-au observat rezultate notabile în toate aspectele ce privesc constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență, , care au reușit, obținerea de autospeciale de stins incendii ori înlocuirea autospecialelor de stins incendii existente cu altele mai performante, precum și încheierea în mare parte a contractelor de voluntariat pentru locurile disponibile în cadrul serviciilor voluntare pentru situații de urgență.

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente