sâmbătă, aprilie 20, 2024
AcasăLocaleStiri Satu MareInformații utile pentru absolvenții liceelor și scolilor profesionale promoția 2017 din județul...

Informații utile pentru absolvenții liceelor și scolilor profesionale promoția 2017 din județul Satu Mare

Absolvenții de liceu promoția 2017 au posibilitatea de a se înregistra ca persoană în căutarea unui loc de muncă, etapă obligatorie pentru obținerea indemnizației de șomaj.
Potrivit prevederilor Legii nr.76/2002, absolvenții instituțiilor de învățământ promoția 2017, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reusit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale se pot înregistra la agențiile teritoriale sau punctele de lucru în a căror rază îsi au domiciliul sau resedința pentru a beneficia de ajutor de șomaj.Ajutorul de șomaj se acordă 6 luni și este o suma fixă, lunară, al cărui cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referință (500 lei), în vigoare la data stabilirii acesteia.Indemnizația de șomaj se acordă o singură data pentru fiecare formă de învățământ.
În vederea înregistrării la agențiile de ocupare, absolvenții trebuie să prezinte următoarele documente:
Act de identitate (copie și original);
Act de studii și calificare (adeverință de absolvire, certificate de absolvire sau diploma de bacalaureat) în copie și original;
Adeverință eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este clinic sănătos sau apt de muncă cu restricții;
Adeverință de venituri eliberată de Administrația Financiară.
Pentru a beneficia de indemnizație de șomaj, absolvenții trebuie să se înregistreze la AJOFM Satu Mare în interval de 60 de zile de la data absolvirii.
În vederea creșterii sanselor de ocupare, AJOFM Satu Mare oferă persoanelor in căutarea unui loc de muncă servicii de:
Informare si consiliere care constau în furnizarea de servicii privind piața muncii și evoluția ocupațiilor, evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale, dezvoltarea abilităților și încrederii în sine, instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă și de prezentare la un interviu.
Medierea muncii este activitatea prin care se realizează punerea in legătură a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de servicii.
Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se face ținându-se seama de cerințele de moment și de perspectivă ale pieței muncii și în concordanță cu obțiunile și aptitudinile individuale.Programele de formare profesională asigură inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă.Formele prin care se realizează formarea profesională sunt cursuri, stagii de practică, specializare.
Consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri se acordă sub formă de servicii juridice, de marketing, financiare,metode și tehnici eficiente de management și alte servicii de consultant.

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente