miercuri, februarie 28, 2024
AcasăsusNumai prin smerenie sunt posibile bunăstarea și fericirea pământească

Numai prin smerenie sunt posibile bunăstarea și fericirea pământească

Sfânta Scriptură mărturisește că pentru smerenia arătată în ascultarea față de Dumnezeu și de poruncile Lui dumnezeiești și mântuitoare pentru noi, Domnul înlătură de la noi tot felul de necazuri și ne trimite toate bunurile pământului, iar pentru mândrie ne aruncă în marea tuturor nenorocirilor.

De altfel, pentru smerenie, Domnul nu ne va lipsi nici de bucuriile acestei vieți trecătoare. Sfânta Scriptură mărturisește că pentru smerenia arătată în ascultarea față de Dumnezeu și de poruncile Lui dumnezeiești și mântuitoare pentru noi, Domnul înlătură de la noi tot felul de necazuri și ne trimite toate bunurile pământului, iar pentru mândrie ne aruncă în marea tuturor nenorocirilor.

Cuvântul lui Dumnezeu se spune: „Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har” (Iacov 4, 6; vezi și Pilde 3, 34 ; I Petru 5, 5).

„De veți umbla după legile Mele – spune Domnul prin cuvintele uneia din cărțile revelate de Dumnezeu lui Moise – și de veți păzi și plini poruncile Mele, vă voi da ploaie la timp, pământul și pomii își vor da roadele lor… Voi trimite pace pe pământul vostru… Voi umbla printre voi, voi fi Dumnezeul vostru și voi poporul Meu. Iar de nu Mă veți asculta și nu veți păzi aceste porunci ale Mele, atunci și Eu am să Mă port cu voi așa: voi trimite asupra voastră groaza, lingoarea și frigurile, de care vi se vor secătui ochii și vi se va istovi sufletul; veți semăna semințele în zadar și vrăjmașii voștri le vor mânca; vor domni peste voi dușmanii voștri și veți fugi când nimeni nu vă va alunga. Dacă nici după toate acestea nu Mă veți asculta, atunci înșeptit voi mări pedeapsa pentru păcatele voastre și voi frânge îndărătnicia voastră cea mândră” (Leviticul 26, 3-4; 6; 12; 14-19).

Numai prin smerenie sunt posibile bunăstarea și fericirea pământească„Dacă noi – ne învață marele părinte, Sfântul Marcu Ascetul – am stărui în smerita cugetare, nu ar fi nevoie să fim pedepsiți, deoarece toate relele și necazurile ni se întâmplă pentru înălțarea noastră.”

(Sfântul Ierarh Serafim Sobolev, Făcătorul de minuni din SofiaPredici, Editura Adormirea Maicii Domnului, București, 2007, p. 169)

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente