Acasă Economico-social Locale sm Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului Fiscal

Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului Fiscal

Proiect de ordin pentru modificarea si completarea Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3581/2013 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili si pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a marilor contribuabili

În vederea creșterii eficienței activității de administrare a contribuabililor, a  îmbunătățirii colectării veniturilor bugetare, cât și pentru întărirea relației de parteneriat cu contribuabilii a fost necesară reorganizarea activității de administrare. Una din acțiunile de aducere la îndeplinire a măsurii de îmbunătățire a colectării o constituie administrarea și monitorizarea distinctă a unor categorii de contribuabili, definite pe baza unor criterii de selecție, respectiv contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii.

Având în vedere faptul că unul dintre obiectivele principale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală îl constituie creșterea veniturilor bugetelor administrate de această instituție, îmbunătățirea modului de segmentare a contribuabililor care generează cea mai mare pondere a veniturilor bugetare, precum și administrarea acestora printr-o structură unică, special creată în acest scop reprezintă un deziderat menit să contribuie la atingerea obiectivelor propuse.

Față de cele de mai sus considerăm că, în prezent, este oportun și necesar ca structura contribuabililor mari administrați în prezent de către Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili să fie menținută, pentru că actualele criterii de selecție a contribuabililor mari, stabilite prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3581/2013 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili,  să poată fi  pe deplin cuantificate în următoarea perioadă.

Având în vedere cele mai sus expuse, s-a întocmit un proiect de ordin de modificare și completare a Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3581/2013, prin care se propune menținerea în administrarea Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili a contribuabililor existenți în prezent.

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728/26.11.2013 a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.581/2013 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili prin care au fost adaptate criteriile de selecție a contribuabililor mari care sunt administrați de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili începând cu anul 2014.

Totodată, a fost emis Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administarea Fiscală nr. 3.749/05.12.2013 pentru aprobarea Listei marilor contribuabili și a Listei contribuabililor mijlocii. Aceste liste, împreună cu lista sediilor secundare ale contribuabililor mari si mijlocii sunt publicate pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice – portalul Agenției Naționale de Administare Fiscală.

Precizăm că, potrivit dispozițiilor art. 7 alin. (2) din O.P.A.N.A.F.nr.3.581/2013 procedura de administrare și monitorizare a marilor contribuabili va fi aprobată prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Având în vedere faptul că abrogarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili, a avut ca efect și abrogarea/invalidarea actelor normative subsecvente, respectiv și a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.119/2006 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a marilor contribuabili în vederea aplicării Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili, cu modificările și completările ulterioare, a fost elaborat un  proiect de ordin în vederea aplicării acestei proceduri la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili în vederea administrării contribuabililor mari.

Proiectele de acte normative, inițiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituției la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparența decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relații Publice și Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, București.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu mențiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  • Prin scrisori la adresa poștală: Agenția Națională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relații Publice și Mass-Media;
  • Electronic la adresa de mail:[email protected]
  • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

 

Pentru a avea acces la informațiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în Agenția Națională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informații / Comunicate și informații de presă aflat pe site-ul instituției.

- Advertisment -

Cele mai populare

Comunicat prezidențial

Stoparea pandemiei de COVID-19 depinde şi de modul de răspuns al oraşelor şi al marilor comunităţi la necesitatea respectării măsurilor de protecţie...

Hallowen-sărbatoare demonica împrumutată de la străini

Moartea şi viaţa sunt lucruri esenţiale şi de aceea, simple. Omul le-a complicat atunci cînd, orbecăind, a ales mai uşor întunericul decât...

România furnizează cobai umani

Ceea ce vedeți despre banii murdari pe care Biden i-a incasat din Ucraina și România, este nimic față de adevărata dimensiune a...

Meserii uitate

Pe fondul apariţiei ţesăturilor moderne şi a firelor textile uşor de procurat, una dintre cele mai larg răspândite îndeletniciri din ţară, torsul...

Comentarii recente