duminică, februarie 25, 2024
AcasăsusReguli de înscriere la clasa pregătitoare 2024.

Reguli de înscriere la clasa pregătitoare 2024.

Părinții copiilor care împlinesc 6 ani până în data de 31 august pot cere în scris amânarea înscrierii la clasa pregătitoare cu maximum un an, “în cazuri justificate”, prevede proiectul metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar, pus în dezbatere publică vineri, 9 februarie. Nu se precizează însă care ar fi cazurile justificate și cum pot fi dovedite. În plus, chiar dacă grupele mare și mijlocie sunt obligatorii, pot fi înscriși la clasa pregătitoare și copiii care nu au fost la grădiniță din “lipsa infrastructurii la nivel local sau au avut domiciliul temporar în străinătate”. Actele necesare pentru înscriere sunt precizate mai jos în articol.

Înscrierea copiilor la clasa pregătitoare este în continuare obligatorie pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până în 31 august 2024 inclusiv, potrivit proiectului metodologiei pus în dezbatere publică de Ministerul Educației.

Totuși, a fost introdusă o excepție: părinții pot face o cerere prin care să ceară amânarea înscrierii cu maximum un an “în cazuri justificate”. Nu se precizează însă care ar fi cazurile justificate și cum pot fi dovedite.

Art. 6 alin (4 ) – La cererea scrisă a părinților/reprezentantului legal, în cazuri justificate, înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august a anului în care se face înscrierea poate fi amânată cu maximum un an.

În plus, chiar dacă grupele mare și mijlocie sunt obligatorii, pot fi înscriși la clasa pregătitoare și copiii care nu au fost la grădiniță din “lipsa infrastructurii la nivel local sau au avut domiciliul temporar în străinătate”.

Amintim, potrivit calendarului înscrierilor, pus în dezbatere publică, școlile sunt obligate din 25 martie să afișeze numărul de locuri și clase clase pregătitoare alocate, inclusiv pe site, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar județean. Potrivit legii educației, într-o clasă la învățământul primar trebuie să fie în medie, 16 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 22.

Cât privește informarea părinților, informațiile privind numărul de locuri disponibile vor fi afișate la avizierele școlilor, pe site-ul propriu și pe site-urile Inspectoratelor școlare. De asemenea, la nivel de județ va funcționa un telverde asigurat tot de ISJ, potrivit proiectului.

Școlile trebuie să organizeze acţiuni de promovare a ofertei şcolii pe site sau prin afişare
la avizierul şcolii. Alte informaţii care să permită părinţilor să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unităţii, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învăţământ în cadrul unei grădiniţe aflate în structura şcolii sau în consorţiu cu şcoala, posibilitatea organizării programului “Şcoala după şcoală”, fotografii ale spaţiului în care se desfăşoară activitatea la clasa pregătitoare.

Cererile pot fi depuse prin email, poștă sau la sediul școlii.

Etapele de înscriere

Sunt 2 etape de înscriere, fiecare are mai multe faze.

Prima etapă de înscriere

Procesarea cererilor-tip de înscriere se face în ordine, respectând următoarele priorităţi:
a) în prima fază sunt admişi la şcoala de circumscripţie copiii ai căror părinţi au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere. Repartizarea acestora conform solicitării din cererea-tip de înscriere se realizează cu ajutorul aplicaţiei informatice;

b) în a doua fază se procesează cererile părinţilor care solicită înscrierea la o altă unitate de
învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora se realizează la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare, iar listele finale sunt validate de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ;

c) în a treia fază sunt admişi la şcoala de circumscripţie copiii ai căror părinţi au solicitat
înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost înmatriculaţi, din lipsă de locuri. Repartizarea acestora se realizează cu ajutorul aplicaţiei informatice, dacă în cererea-tip de înscriere a fost bifată opţiunea de înscriere la şcoala de circumscripţie, în cazul neadmiterii la şcoala solicitată.

În a doua fază de înscriere, în cazul în care numărul solicitărilor este mai mare decât numărul locurilor libere, comisia de înscriere din unitatea de învățământ aplică criteriile de departajare generale și apoi, dacă este necesar, pe cele specifice, în vederea stabilirii candidaților care vor fi admiși.

A doua etapă de înscriere în învăţământul primar:


Art. 24
(1) Părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ în prima etapă de
înscriere sau care nu au participat la această etapă completează o nouă cerere-tip de înscriere în cea de-a doua etapă, pentru locurile disponibile.
(2) Cererile-tip de înscriere pot fi completate doar pentru unităţile de învăţământ la care există locuri disponibile, afişate conform prevederilor art. 23. Unităţile de învăţământ care nu mai au locuri disponibile nu pot primi cereri-tip de înscriere în învăţământul primar în etapa a doua, iar opţiunile online pentru aceste unităţi de învăţământ sunt respinse de aplicaţia informatică.
(3) În cererea-tip de înscriere pentru etapa a doua, părinţii completează, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, maximum trei opţiuni pentru unităţi de învăţământ la care mai există locuri disponibile.
Art. 25
(1) Părinţii copiilor menţionaţi la art. 24 depun/transmit cererea-tip de înscriere în învăţământul primar online sau la secretariatul şcolii aflate pe prima poziţie din cele 3 opţiuni exprimate pentru etapa a doua.
(2) Completarea cererii-tip de înscriere se face în perioada prevăzută de calendarul înscrierii
pentru etapa a doua, prin introducerea în aplicaţia informatică a datelor furnizate de părinte.
(3) Validarea cererii-tip de înscriere se face la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie din cele 3 opţiuni exprimate pentru etapa a doua, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. Modalitatea de validare este cea prevăzută la art. 15 alin. (3) – (5).

Art. 26
(1) După încheierea perioadei de completare şi validare a cererilor-tip de înscriere depuse pentru a doua etapă de înscriere, unităţile de învăţământ analizează şi soluţionează cererile părinţilor, aplicând o procedură specifică elaborată de inspectoratul şcolar şi aprobată de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.
(2) Procedura specifică menţionată la alin. (1) este comunicată prin afişare la unităţile de
învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar, conform Calendarului înscrierii în învăţământul
primar.
(3) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti are obligaţia de a informa ME cu privire la
procedura specifică menţionată la alin. (1).

Art. 27
La încheierea operaţiilor menţionate la art. 26, conform Calendarului înscrierii în învăţământul
primar, se afişează lista cuprinzând numele şi prenumele candidaţilor înmatriculaţi la fiecare
unitate de învăţământ.

Art. 28
(1) În situaţia în care mai există copii care nu au fost încă înscrişi la nicio unitate de învăţământ, inspectoratul şcolar centralizează şi soluţionează cererile părinţilor acestor copii.
(2) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti asigură cuprinderea în clasa pregătitoare a
copiilor care nu au fost încă înscrişi la nicio unitate de învăţământ, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, în funcţie de opţiunile părinţilor, de numărul de locuri disponibile, stabilite conform prevederilor Ordinului ministrului educației nr. 6756/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind depăşirea efectivelor formaţiunilor de antepreşcolari, preşcolari sau elevi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, şi de criteriile de departajare anunţate conform prezentei metodologii.
(3) Pentru rezolvarea situaţiilor menţionate la alin. (1), Comisia judeţeană/a municipiului
Bucureşti utilizează locurile disponibile, stabilite conform art. 22.
(4) Ocuparea locurilor disponibile se face în ordinea stabilită, prin aplicarea criteriilor de
departajare generale şi specifice prevăzute în prezenta metodologie.
(5) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti asigură informarea publicului interesat referitor la procedurile ce trebuie aplicate şi la calendarul depunerii/transmiterii şi soluţionării cererilor de înscriere ale părinţilor menţionaţi la alin. (1).

Art. 29
Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti rezolvă, în a doua etapă de înscriere, precum şi
ulterior prevederilor Calendarului înscrierii în învăţământul primar, orice altă situaţie referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente