marți, ianuarie 31, 2023
AcasăReligieReligie - Mărturisirea lui Dumnezeu

Religie – Mărturisirea lui Dumnezeu

bolos

Creștinul credincios este, cu predilecție, un mărturisitor al lui Dumnezeu. În primele secole ale creștinismului, mucenicii și-au dat viața pentru credința în Hristos Cel înviat. Ei erau pe deplin convinși că Iisus Hristos a murit, a înviat și S-a înălțat la cer, deschizând calea pentru toți cei care Îl urmează prin viața lor. Ei știau că doar prin suferință se poate ajunge la biruință și că doar prin moarte se poate ajunge la înviere. Mai întâi trebuie să te jertfești și să te învingi pe tine însuți și apoi să îndepărtezi piedicile care îți stau în calea mântuirii. Mai întâi trebuie să mori pentru păcat spre a învia înveșmântat în virtute. Suferința martirilor a fost pecetluită cu sânge. Sângele mucenicilor, al eroilor creștinătății, a stropit din abundență temelia Bisericii Creștine, iar calendarul nostru bisericesc reprezintă o mărturie perpetuă a acestui adevăr, care nu poate fi contestat. Acei creștini martirizați erau mădulare ale uneia și aceleiași Biserici, ai trupului lui Hristos. Sângele vărsat de ei pe altarul martiriului ne obligă să luptăm pentru libertatea credinței, dar și pentru unitatea și stabilitatea Bisericii. Fiecare Sfântă Masă din fiecare Sfânt Altar din fiecare biserică are în sine părticele din moaștele Sfinților.
Mucenicul este persoana care L-a mărturisit și-L mărturisește – din iubire, din convingere, din proprie inițiativă – pe Dumnezeu cu prețul vieții sale. El își dă viața pentru Dumnezeu. De ce? Fiindcă știe că această viață vremelnică i-a fost dăruită de Dumnezeu spre a câștiga prin ea eternitatea și că prin moarte se întoarce la dătătorul vieții, adică la Dumnezeu. Hristos-Dumnezeu este “Calea, Adevărul și Viața” (Ioan XIV; 6). Trăind această viață în adevăr, suntem angajați pe calea care duce la Dumnezeu. Trăind cu Hristos, în Hristos și pentru Hristos, ne pregătim să-I fim părtași la fericirea veșnică. Cel care moare pentru Hristos dobândește cea mai mare răsplată: mântuirea. Mântuirea este premiul suprem, este prețul oferit de Dumnezeu în urma unei vieți mărturisitoare. A-L mărturisi azi pe Dumnezeu înseamnă a-I împlini voia, predându-te Lui în întregime, ancorându-te în El, participând cu iubire la bucuriile și necazurile semenilor noștri. Dumnezeu ne este cale și scop. Mergând pe calea iubirii, avându-L ca însoțitor pe Dumnezeu, vom ajunge în siguranță la destinație, ne vom atinge scopul, adică vom ajunge la Dumnezeu, Care este Iubire. Așadar, traseul spre Dumnezeu poate fi concentrat într-un cuvânt: iubire.
Mărturisitorul lui Dumnezeu moare ca om, dar înviază în Împărăția Cerurilor în rândurile Sfinților. În acest context, pătrundem în profunzimea misterului morții, sesizând relația care trebuie stabilită între moarte și înviere, între trecerea din Biserica luptătoare de pe pământ în Biserica triumfătoare din cer, între ieșirea dintr-un mod de existență și pătrunderea într-un alt mod de existență (potrivit părintelui Dumitru Stăniloae). Dacă realizezi acest lucru, moartea nu te mai înspăimântă; frica de moarte se transformă într-o dorință arzătoare de a primi cununa biruinței în viața posterioară morții. Dacă știi că doar prin moarte, ca printr-o poartă, poți ajunge în Rai, te poți debarasa de frica morții. Dacă știi că Hristos este cu tine atât aici, cât și după moarte, frica de moarte dispare. Dacă știi că moartea nu este un sfârșit, ci un început, atunci te poți numi cu adevărat fiu al lui Dumnezeu. El nu te-a născut ca fiu al Său doar pentru un anumit număr de ani petrecuți pe pământ, ci dorința Lui este să-I fii fiu pentru totdeauna. Aici intervine libertatea ta de voință: “alege viața, ca să trăiești tu și urmașii tăi” (Deuteronom XXX; 19) în veșnicie.
Bunul Dumnezeu, Creatorul nostru, “voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină”, deoarece Hristos “S-a dat pe Sine preț de răscumpărare pentru toți” (I Timotei II; 4, 6). Iată care este prețul pe care ți-l plătește Dumnezeu-Tatăl pentru mărturisire: ți-L dă pe Hristos! Dumnezeu nu vrea pierderea nimănui. În consecință, chiar dacă noi ne înstrăinăm de Dumnezeu prin păcat, El ne reprimește la Sine prin căință sinceră și mărturisire, dăruindu-ne harul Sfântului Duh. El așteaptă clipa reîntoarcerii noastre, iar când revenim nu ne respinge, ci ne strânge în brațele Sale iubitoare. De altfel, Iisus, prin răstignire, Și-a întins mâinile sângerânde pe cruce spre a ne arăta deschiderea continuă către El, spre a ne demonstra că ne dorește pe toți adunați, uniți la pieptul Său, strângându-ne într-o singură îmbrățișare, după cum se exprima Sfântul Atanasie cel Mare. Prin cuvântul “toți” trebuie să înțelegem următoarea realitate: Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat pentru întreg neamul omenesc, îndemnându-ne pe toți la iubire și unitate, îndemnându-ne să alcătuim o familie bazată pe cele mai solide și transparente principii morale și spirituale. Eu spun că temelia, viața și scopul unei familii trebuie căutate în Dumnezeu. Mucenicii trag un semnal de alarmă pentru noi, cei de azi: “Frați creștini, lăsați la o parte toate disputele, toate certurile, toată vrajba dintre voi și trăiți în iertare. Noi ne-am dat viața prin sânge pentru Dumnezeu, Unul în ființă și întreit în Persoane, așa cum Îl măturisește Biserica întemeiată de Hristos prin sângele Său. Voi nu mai trebuie să mergeți la moarte pentru apărarea credinței în fața păgânilor. Am săvârșit noi această jertfă pentru voi. De aceea, mărturisiți-L pe Dumnezeu iubindu-vă unii pe alții, în unitatea credinței, pentru că El vă vrea pe toți în Împărăția Sa. Noi ne-am îmbrățișat unii pe alții înainte de a merge la moarte. Dați-vă și voi săutarea păcii întru iubire și înțelegere. Iubirea dintre noi, iubirea și untatea dintre Persoanele Sfintei Treimi să vă rămână model de iubire și unitate. Sângele văsat de noi trebuie să rodească în voi!”
Părintele Arsenie Boca L-a mărturisit cu toată ființa sa pe Dumnezeu și i-a ajutat pe toți cei care veneau la el să conștientizeze că Dumnezeu este Părintele iubitor al tuturor. Tocmai de aceea, creștinii – când ajung la mormântul său – formează o singură familie. Mucenicii sunt mijlocitori pentru noi înaintea tronului Sfintei Treimi. Părintele Arsenie, care ne este împreună-rugător pentru a dobândi cele de folos sufletelor și trupurilor noastre, ne învață azi că “mărturisirea lui Dumnezeu cu prețul vieții este prețul învierii oamenilor întru sfinți”, asigurându-ne că “Dumnezeu nu are pe nimeni de pierdut”.

Preot dr. Cristian Boloș

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente