vineri, mai 31, 2024
AcasăLocaleStiri Satu MareSpiritualitate - Sfaturi Duhovnicești

Spiritualitate – Sfaturi Duhovnicești

1. Mai înainte de a merge la BISERICĂ împacă-te cu toți aceia cu care ești certat, iertând și tu celor ce ți-au greșit.
2. Îmbracă-te într-o ținută curată și decentă și să te rogi lui Dumnezeu cu umilință și cu lacrimi pentru iertarea păcatelor.
3. Silește-te să duci și să lași un dar, oricât de mic: lumânări, prescuri, tămâie curată și un pomelnic, pentru a fi pomenit tu și toți ai casei tale la Sfânta Liturghie.
4. Vino la BISERICĂ mai înainte de a începe slujba, ca să ai timp să te închini în liniște la sfintele icoane. Dacă, din întâmplare, ai sosit după începerea slujbei, atunci stai liniștit la locul tău, ca să nu faci tulburare altora prin umblarea ta, căci pacea și desăvârșita liniște sunt de absolută trebuință.
5. Stând în BISERICĂ, nu privi în dreapta și în stânga, căci aceasta te sustrage de la gândirea spre Dumnezeu.
6. Vorbirea în BISERICĂ este un păcat foarte mare; nici nu te rogi și împiedici și pe altul să se roage. De aceea, șederea ta în BISERICĂ, în loc să-ți fie ție spre folos și iertare, se va face spre osândă și păcat.
7. Urmărește cu atenție tot ce se citește, se cântă și se predică și încearcă să nu te abați cu mintea la nimic pământesc. După cum dai hrană trupului tău toată săptămâna, dă și sufletului, ca măcar o dată să se sature de cuvântul lui Dumnezeu cel dătător de viață.
8. Când te închini, fă semnul Sfintei Cruci complet, corect și cu luare-aminte. Făcând semnul Sfintei Cruci în batjocură, înseamnă că batjocorești pe Stăpânul ei, în numele Căruia te închini. Mai de folos este să faci semnul Sfintei Cruci o dată cum se cuvine, decât să fluturi cu mâna de mai multe ori fără să știi nici tu, nici alții ce voiești să faci.
9. Când se împarte anafora, închină-te și la sfintele icoane cu credință și smerenie. Sărută chipul Sfântului la picioare sau, cel mult, la mâini, iar nu pe față.
10. După ce pleci de la BISERICĂ să nu spui glume și vorbe nefolositoare, nici să judeci pe cineva.
11. Când te pui și te ridici de la masă, să faci Sfânta Cruce și să spui rugăciunea. După masă să te odihnești, iar mai târziu să citești cărți moral-religioase. Meditează și te roagă, povățuindu-i și pe ai tăi spre cele sufletești.
12. Dacă ai de unde, cercetează și bucură pe săraci prin milostenie: cu bucate, cu haine, cu bani și din toate darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu. De asemenea, și cu un cuvânt bun povățuiește-i pe cei neștiutori pe calea Domnului.
Dacă vei serba duminicile și sărbătorile în acest fel, Îl vei avea pe Dumnezeu cu tine și te va ajuta și te va binecuvânta și te va bucura în toată viața ta cu sănătate și cu tot binele, iar la sfârșitul vieții vei dobândi fericirea cerească, veșnică și deplină, pe care Dumnezeu a pregătit-o celor ce-L ascultă pe El.
Scopul principal al creștinilor este mântuirea și dacă o vei dobândi, destul îți este ție. În acest caz, viața îți va fi spre fericire veșnică, iar nu spre judecată sau osândă.
Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte se vor adăuga vouă.
POVĂȚUIRI
Omule, toate le-ai luat de la Dumnezeu; și înțelepciune și gând și meșteșug și minte și toate îți sunt supuse ție. Însă, ți s-au dat împrumut ca să mulțumești lui Dumnezeu pentru ele, prin dreptate, dragoste, blândețe, smerenie și milostenie, iar El îți va da ție daruri pe care ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit, nici la inima omului nu s-au suit, pe care le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El.
Omule, cât ești în priveliștea acestei vieți, până ce târgul nu se risipește, cumpărați mila lui Dumnezeu cu milostenie la săraci. Cu smerenia cumpărați veșnică slavă; cu dreptatea, viața cea nesfârșită; cu curăția, cununa cea neveștejită; cu blândețea cumpărați intrarea în Rai; cu rugăciunea, viața împreună cu îngerii; cu osteneala cumpărați odihna; cu privegherea, fața nevăzutului Dumnezeu, iar cu postul și cu setea, desfătarea bunătăților celor veșnice.
Omule, să-ți fie în cap mintea și priceperea, iar în ochi privirea la Dumnezeu. În partea de jos să-ți fie pământul în care vei merge, în urechi să-ți fie ascultarea Sfintelor Scripturi, în piept, suspinarea pentru păcate. Pe limbă să-ți fie adevărul, în gură rugăciunea. În minte să-ți fie darea la săraci; în trup să-ți fie curăția; în pântece, înfrânarea; în genunchi, închinarea către Dumnezeu.
De vei păzi acestea, vei fi fiu al luminii, părtaș al Împărăției Cerurilor, moștenitor al bucuriei celei veșnice și cetățean al Ierusalimului celui des sus.
Slavă Dumnezeului nostru, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente