vineri, iunie 2, 2023
AcasăLocaleStiri Satu MareZeci de nereguli descoperite de inspectorii OPC de Paște

Zeci de nereguli descoperite de inspectorii OPC de Paște

opc

In conformitate cu programul de control aferent trimestrului II 2016 în perioada 14.04. – 29.04.2015, pe raza judetului Satu Mare s-a desfășurat o actiune tematica de control privind modul de respectare a prevederilor legale, conformitatea, și modul de etichetare, prezentare publicitate și comercializare produselor alimentare specifice sărbătorilor pascale (carne preambalată, ouă, vopsea de ouă, ciocolată și produse din cacao, tablete și figurine pe bază de cacao și grasimi vegetale, produse de patiserie (cozonac, pască, chec, fursecuri …), vin.
Controlul s-a desfășurat la 19 operatori economici din rețeaua de comercializare și distribuție și a cuprins operatorii economici atât din mediul urban cât și din mediul rural fiind controlate 1633 de kg produse alimentare si 460 de ornamente pascale in valoare de 4.595 lei . Au fost oprite temporar pana la remedierea deficientelor 44,5 kg produse alimentare si 375 ornamente pascale in valoare de 1.445 lei .Pentru deficientele constatate s-au aplicat sanctiuni contraventionale cu avertisment si amenzi in valoare de 10.000 lei

Deficiente constatate

– -Lipsa etichetare la produsul pulpe de pui – lipsa denumire produs si cantitatea neta abatere constatata la doi operatorii economici din Satu Mare
– Lipsa informare – denumire produs in limba romana ( la fursecuri asortate si pasca import Ungaria ) la trei operatori economici din Satu Mare
– Lipsa informare – denumire produs in limba romana ( oua de ciocolata si iepurasi si figurine din ciocolata -import Ungaria ) la doi operatori economici din Satu Mare
-Lipsa informare privind data exipirarii la un operator economic nu avea afisata, la loc vizibil, data expirarii la vitrina cu carne refrigerata (pulpa de porc)

-Lipsa afisare la oua a codului centrului de ambalare -la doi operatori economici , nu era vizibil codul centrului de ambalare.
-Nerespectarea temperaturii de pastrare la produse carne de porc ( cotlet de porc ,pulpa de porc refrigerate la un operator economic Satu Mare .
-Lipsa ingredientelor in informatiile de pe eticheta –la doi operatori economici nu erau mentionate in lista, unul din ingrediente respectiv la produsul – figurina din motarella, sau la produsele de patiserie cu cocos ..
-Lipsa informatiilor la produsele de patiserie, (lista alergenilor inexistenta ), s-a constatat o informare incompleta/incorecta a consumatorilor.

-Nerespectarea temperaturii de pastrare a oualelor la un operator economic

-Lipsa afisare preturi la sortimente de vin ,cozonac ,pasca ,carne si preparate din carne .

Operatorii economici trebuie sa respecte si Consumatorii trebuie sa fie informati asupra urmatoarelor aspecte referitoare la :

Calitatea produselor alimentare comercializate

1. Carnea preambalată( în special carne de miel) și produse din carne existente la comercializare :
-starea ambalajelor (integritate, etanșeitate);
-încadrarea în cantitatea netă netă declarată de producător;
-încadrarea produselor în data durabilității minimale, după caz, în data limită de consum stabilite de producător;
-încadrarea produselor în parametrii de calitate prevăzuți și/sau declarați de producători, urmare verificări directe;

2. Ouă de consum
– Respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și ale Regulamentului (CE) nr. 589/ 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 privind standardele de comercializare aplicabile ouălor ( anexa 1):

ocaracteristicile de calitate ale ouălor;

Toleranța pentru defecte de calitate
Regulamentul nr 589/ 2008 prevede la art.26 următoarele toleranțe:
(1)Se admit următoarele toleranțe cu ocazia efectuării controlului unor loturi de ouă din categoria A:
a)la centrul de ambalare, chiar înainte de expediere: 5% din ouă prezintă defecte de calitate;
b)în celelalte etape ale comercializării: 7% din ouă prezintă defecte de calitate.
(2)Pentru ouăle comercializate cu mențiunile “extra” sau “ extra proaspăt” , nu se admite nicio toleranță pentrui înălțimea camerei de aer cu ocazia controlului efectuat la ambalare sau import.
(3)Procentele menționate la alin(1) se dublează atunci când lotul controlat conține mai puțin de 180 de ouă.”

ocomercializarea în locuri autorizate;

oetichetarea: conform Regulamentului 1308/2013 „ouăle din clasa A se marchează pe coajă cu codul producătorului”.
Codul producătorului este constituit dintr-un număr format din:
-Codul privind metoda de crestere ( 1- în sistem extensiv, 2-la sol; 3- în cuști îmbunătățite; 0- agricultura ecologica)
-Codul pentru statul membru de înregistrare ( “RO” în cazul României)
-Codul de identificare a unității – un număr dat de MADR

Toleranța pentru marcarea ouălor
Conform art.28 din Regulamentul nr.589/2008 “ se admite o toleranță de 20% ouă purtând marcaje ilizibile la controlul loturilor și al ambalajelor.”

2.1.VANZAREA OUALOR IN VRAC
La locul de vânzare a ouălor în vrac trebuie afișate următoarele informații, conform Regulamentului (CE) nr. 589/ 2008

(a) categoria de calitate- A;

(b) categoria de greutate, conform articolului 4
(1) Ouăle din categoria A sunt clasate după următoarelor categorii de greutate:
(a) XL – foarte mare: greutate mai mare sau egală cu 73 g;
(b) L – mare: greutate mai mare sau egală cu 63 g și mai mică de 73 g;
(c) M – mediu: greutate mai mare sau egală cu 53 g și mai mică de 63 g;
(d) S – mic: greutate mai mică de 53 g.

(c) o indicație a metodei de creștere a găinilor, echivalentă cu cea menționată la articolul 12 alineatul (2)
0- ouă de găini crescute în are liber cu hrană biologică;
1- ouă de găini crescute în aer liber;
2- ouă de găini crescute în hale la sol;
3- ouă de găini crescute în „cuști îmbunătățite”.

(d) o explicație a semnificației codului producătorului (conform punctului 2 din prezenta tematică);
(e) data de valabilitate minimă.

2.2.VANZAREA OUALOR PREAMBALATE, se vor avea în vedere următoarele:
-Elementele obligatorii prevăzute de HG 106/2002 ( Directiva 2000/13 privind etichetarea, prezentarea și publicitatea produselor alimentare);
-Elementele suplimentare de etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 589/ 2008,astfel:
(1) Ambalajele care conțin ouă de categoria A au înscrise pe partea exterioară, cu caractere vizibile cu ușurință și perfect lizibile:
(a) codul centrului de ambalare;
(b) categoria de calitate; ambalajele sunt identificate prin mențiunea „categoria A” sau prin litera „A” însoțită sau nu de mențiunea „proaspăt”;
(c) categoria de greutate conform articolului 4 alineatul (2) din prezentul regulament;
„Atunci când ouăle de categoria A de calibre diferite sunt ambalate în același ambalaj, greutatea netă minimă a acestor ouă este indicată în grame, iar mențiunea „ Ouă de calibre diferite” sau o mențiune echivalentă este aplicată pe partea exterioară a ambalajului”. [ art.4 alin(3) din Regulamentul 589/2008]
(d) durata de valabilitate minimă, conform articolului 13 din prezentul regulament;
(e) mențiunea „ouă spălate” pentru ouăle spălate, conform articolului 3 din prezentul regulament;
(f) ca o condiție specială de depozitare, conform articolului 3 alineatul (1) punctul 6 din Directiva 2000/13/CE, o indicație prin care se recomandă consumatorilor păstrarea ouălor la frigider după cumpărarea acestora.
(2) Pe lângă cerințele menționate la alineatul (1), pe partea exterioară a ambalajelor care conțin ouă din categoria A figurează, în mod vizibil cu ușurință și perfect lizibil, o indicație privind metoda de creștere a găinilor.

Regulamentul 853/2004-Anexa III- Secțiunea X- Ouă si produse din ouă
1. In spațiile producătorului și până la vânzarea către cumpărător, este necesar ca ouăle să fie ținute curate, uscate, ferite de mirosuri străine, protejate eficient contra loviturilor și ferite de acțiunea directă a soarelui.”

3. Vopsea de ouă:
-starea ambalajelor (integritate, etanșeitate);
-încadrarea în cantitatea netă declarată de producător;
-încadrarea produselor în data durabilității minimale stabilită de producător;
-încadrarea coloranților în lista celor admiși conform Regulamentului (CE) nr.1333/2008 și Ordinului nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinați utilizării în produsele alimentare pentru consum uman;
Produse de patiserie (cozonac, pască etc.):
-caracteristicile organoleptice prin verificarea directă (prezența semnelor organoleptice de alterare, modificări ale aspectului, culorii, consistenței, gustului, mirosului, prezenta corpurilor străine);
-starea ambalajelor (integritate, etanșeitate);
-încadrarea în cantitatea netă;
-încadrarea produselor în data durabilității minimale, după caz, în data limită de consum stabilite de producător;

4.Ciocolată, produse din ciocolată, produse pe bază de cacao si grăsimi vegetale (tablete, figurine etc)
– caracteristici organoleptice (prezența semnelor organoleptice de alterare, modificări ale aspectului, culorii, consistenței, gustului, mirosului, prezenta corpurilor străine);
– starea ambalajelor (integritate, etanșeitate);
– încadrarea în cantitatea netă declarată de producător;
– încadrarea produselor în data durabilității minimale, după caz, în data limită de consum stabilite de producător;

5.Vin
-starea ambalajelor (integritate, etanșeitate);
-încadrarea în volumul net declarat de producător;
Comercializarea vinurilor în vrac conform prevederilor Ordinului nr. 224 din 7 aprilie 2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind condițiile de comercializare cu amănuntul a vinului de masă în vrac, cât și ale Ordinului nr.80/2010 pentru aprobarea Normelor privind recepția, sistemul de evidență, controlul conformității, prezentarea și etichetarea în vederea comercializării cu amănuntul a produselor vitivinicole vrac, provenite din import sau comerțul intracomunitar, în vederea asigurării trasabilității acestora;

Etichetarea vinurilor – Indicații obligatorii ( Regulament 491/2009)
(1) Etichetarea și prezentarea produselor menționate în anexa XIb punctele 1-11, 13, 15 și 16 comercializate în Comunitate sau destinate exportului conțin următoarele indicații obligatorii:
(a) denumirea categoriei de produse viticole în conformitate cu anexa XIb;
(b) pentru vinurile cu denumiri de origine protejate sau cu indicații geografice protejate:
(i) mențiunea „denumire de origine protejată” sau „indicație geografică protejată”; și
(ii) denumirea de origine protejată sau indicația geografică protejată;
(c) tăria alcoolică dobândită în volume;
(d) indicarea provenienței;
(e) indicarea îmbuteliatorului sau, în cazul vinului spumant, al vinului spumos, al vinului spumant de calitate sau al vinului spumant de calitate de tip aromat, numele producătorului sau al vânzătorului;
(f) indicarea importatorului, în cazul vinurilor importate; și
(g) în cazul vinului spumant, al vinului spumos, al vinului spumant de calitate sau al vinului spumant de calitate de tip aromat, indicarea conținutului de zahăr.
(2) Prin derogare de la alineatul (1) litera (a), trimiterea la categoria de produse viticole poate fi omisă pentru vinurile ale căror etichete conțin numele unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate.
(3) Prin derogare de la alineatul (1) litera (b), trimiterea la mențiunile „denumire de origine protejată” sau „indicație geografică protejată” poate fi omisă în următoarele cazuri:
(a) atunci când o mențiune tradițională, în sensul articolului 118u alineatul (1) litera (a), figurează pe etichetă;
(b) atunci când, în cazuri excepționale care urmează să fie stabilite de Comisie, denumirea de origine sau indicația geografică protejată figurează pe etichetă.
Regulament (UE) nr.579/2012/ HG nr.1014/2012 de modificare și completare a HG 769/2010
-vinurile elaborate în întregime sau parțial din struguri din recolta anului 2012 și a anilor următori și etichetate după data de 30 iunie 2012 trebuie să conțină etichetarea componentelor cu efecte alergene, astfel:

Limba
Mențiuni referitoare la sulfiți
Mențiuni referitoare la ouă și la produsele pe bază de ouă
Mențiuni referitoare la lapte și la produsele pe bază de lapte

în română
„sulfiți” sau „dioxid de sulf”
„ouă”, „proteine din ouă”, „produse din ouă”, „lizozimă din ouă” sau „albumină din ouă” „lapte”, „produse din lapte”, „cazeină din lapte” sau „proteine din lapte”

. Condiții la depozitare, comercializare
-amenajarea unităților și dotarea cu vitrine frigorifice și/sau depozite ( în cazul produselor pentru care producătorul a impus condiții speciale de depozitare/expunere); se va verifica funcționarea acestora și modul de urmărire a temperaturilor;
-condițiile de păstrare și expunere la comercializare cu respectarea temperaturilor impuse de producători, depistarea cazurilor de supraaglomerare a spațiilor frigorifice etc.;

. Modul de indicare a prețurilor
-concordanța dintre prețurile afișate la raft și cele din gestiunea stocurilor, care se marchează pe bonurile de casă;
-indicarea concomitentă, în cazul produselor alimentare preambalate, a prețului de vânzare si a prețului pe unitatea de măsură ( pentru compararea cu ușurință a prețurilor produselor);
-Indicarea preturilor pe unitatea de masura la produsele vandute în vrac, prin cantarire;
-Indicarea prețului de vânzare și a prețului pe unitatea de măsură în mod vizibil și într-o formă neechivocă, ușor de citit;
-Indicarea prețului de vânzare și/sau a prețului pe unitatea de măsură pentru orice tip de publicitate în care se face referire la preț;

Legalitatea desfasurarii activitatii operatorilor economici
-Existența registrului unic de control;
-Existența documentelor de provenientă;
-Comercializarea în locuri autorizate;

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente