luni, iunie 24, 2024
AcasăsusANAF va stabili din oficiu CAS pentru persoanele fizice care nu depun...

ANAF va stabili din oficiu CAS pentru persoanele fizice care nu depun formularul 600

ANAF urmeaza sa stabileasca din oficiu contributia de asigurari sociale (CAS) datorata de persoanele fizice, preluate in administrare din 1 iulie 2012 de catre autoritate, care nu depun formularul 600, se precizeaza intr-un proiect de ordin, lansat recent in dezbatere publica pe pagina sa de internet. Conform documentului, Fiscul urmeaza sa-i identifice pe cei care nu au depus formularul 600 pe baza unei proceduri specifice, din care vor fi excluse insa anumite categorii de contribuabilii. Dupa aceea, organul fiscal va calcula din oficiu CAS si va emite formularul 640, al carui model este de asemenea propus spre aprobare prin proiectul de ordin. 

Potrivit art. V din 
OUG nr. 125/2011 , actul normativ care a modificat Codul fiscal la finalul anului 2011,  Fiscul administreaza din 1 iulie 2012 contributiile sociale la pensii datorate de persoanele fizice .

Astfel, de la inceputul lunii iulie 2012, casele de pensii au predat organelor fiscale din subordinea ANAF, in vederea colectarii, creantele reprezentand contributiile de asigurari sociale datorate de persoanele fizice,stabilite si neachitate pana la 30 iunie 2012 .

Incepand cu 1 iulie 2012, contributiile la pensii datorate de persoanele fizice se achita la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale in raza carora sunt luati in administrare contribuabilii, in conturi de venituri bugetare distincte, codificate cu codul de identificare fiscala al contribuabililor.

Pentru a-si plati CAS, persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii au obligatia sa-si declare veniturile care reprezinta baza de calcul a contributiilor de asigurari sociale, la organul fiscal competent, prin depunerea  Declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (formular 600) .

Concret, aceasta declaratie trebuie depusa de urmatoarele persoane, mentionate in Codul fiscal:

  • intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;
  • membrii intreprinderii familiale;
  • persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
  • persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;
  • persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla.

Totusi, in cazul in care contribuabilii, preluati in administrare din 1 iulie 2012 de Agentia Nationala de Administrare Fiscala,  nu  depun formularul 600, organul fiscal trebuie sa stabileasca din oficiu  sumele datorate de catre acestia.

Pentru a realiza acest lucru, Fiscul a lansat recent in dezbatere publica, pe pagina sa de internet, un proiect de ordin pentru aprobarea   procedurii privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale datorata de persoanele fizice. De asemenea, prin acelasi proiect de act normativ se propune si adoptarea  formularului 640 – Decizie privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale pentru persoanele fizice, cod 14.13.02.17, a Notificarii pentru nedepunerea Declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, cod 14.13.07.12, precum si a Referatului privind estimarea bazei de calcul al contributiei de asigurari sociale in cazul stabilirii din oficiu a obligatiilor de plata .

Cum va identifica ANAF contribuabilii care nu au depus formularul 600 in anul fiscal de impunere?

Potrivit proiectului de ordin aflat in dezbatere publica, identificarea celor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative se va realiza diferit pentru fiecare categorie de contribuabil, pe baza datelor din Registrul contribuabililor si a informatiilor transmise de Registrul Comertului.

Odata parcursa aceasta etapa, Fiscul va intocmi o lista din care urmeaza sa fie eliminati :

  • contribuabilii care nu au desfasurat activitate in anul de impunere;
  • contribuabilii care au depus formularul 600.

Apoi, ANAF urmeaza sa ii identifice pe cei care:

  • au desfasurat activitate in anul precedent celui de impunere;
  • in cursul anului de impunere si-au inceput activitatea.

In cazul contribuabililor care au desfasurat activitate in anul precedent celui de impunere , Fiscul urmeaza sa stabileasca, in baza formularului 200 , venitul ramas  dupa scaderea din totalul veniturilor incasate a cheltuielilor efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale, raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului.

In plus, pentru contribuabilii care au desfasurat activitati impuse pe baza de norme de venit  se va determinavaloarea lunara a normelor de venit , pentru anul de impunere, obtinuta prin raportarea normelor anuale de venit la cele 12 luni ale anului, dupa aplicarea corectiilor prevazute in Codul fiscal.

In schimb, pentru contribuabilii care in cursul anului de impunere si-au inceput activitatea  se va stabili, in bazaformularului 220 „Declaratie privind venitul estimat/norma de venit” , daca venitul estimat/norma de venit impartit(a) la numarul de luni de activitate este sub plafonul minim prevazut de lege, respectiv 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, se precizeaza in proiectul de act normativ.

Conform dispozitiilor aflate in dezbatere publica, odata ce aceste operatiuni vor fi efectuate, organul fiscal ii va elimina  din lista mentionata mai sus si pe contribuabili:

  • care au realizat venituri sub plafonul minim prevazut de lege, respectiv 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat;
  • contribuabilii declarati ca asigurati in Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (formularul 112) , adica somerii, pensionarii, persoanele care beneficiaza de indemnizatia de crestere a copilului intre 2-3 ani sau cele care beneficiaza de indemnizatia de crestere a copilului cu handicap intre 3-7 ani;
  • persoanele care au obtinut venituri din pensii, conform schimbului de informatii realizat in baza Protocolului nr. 95345/29.08.2007 incheiat cu Casa Nationala de Pensii Publice, cu modificarile ulterioare;
  • persoanele care au exercitat profesia libera de avocat, potrivit informatiilor din declaratiile de inregistrare fiscala 070 .

Ca urmare a acestei eliminari, Fiscul va intocmi Lista contribuabililor care nu au depus formularul 600 .

Stabilirea contribuabililor care nu au depus formularul 600 in perioada 1 iulie – 31 decembrie 2012

Proiectul de ordin al ANAF mai prevede, pe langa procedura generala de stabilire a persoanelor care nu au depus declaratia 600, si o procedura specifica pentru cei care nu au transmis respectiva declaratie in perioada 1 iulie – 31 decembrie 2012 .

Astfel, pentru a stabili care sunt contribuabilii care nu au depus intre 1 iulie si 31 decembrie 2012 formularul 600, dupa ce va verifica bazele de date din Registrul contribuabililor si informatiile transmise de Registrul Comertului, Fiscul ii va elimina , in primul rand, pe cei care au fost preluati din 1 iulie 2012 de la Casa Nationala de Pensii Publice .

Apoi, contribuabilii ramasi pe lista vor fi verificati daca au desfasurat activitate in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 si daca le-au fost emise decizii de stabilire a platilor anticipate cu titlu de impozit pe venit, urmand ca cei care nu au desfasurat activitate sa fie exclusi de pe lista.

Dupa aceea, Fiscul va genera Lista persoanelor fizice care nu si-au indeplinit, in anul 2012, obligatiile declarative catre Casa Nationala de Pensii Publice,  din care nu  va admite:

  • persoanele care nu au desfasurat activitate in anul 2012;
  • contribuabilii care au desfasurat activitati impuse pe baza de norme de venit, pentru care valoarea lunara a normelor de venit, obtinuta prin raportarea normelor anuale de venit la cele 12 luni ale anului dupa aplicarea corectiilor prevazute in Codul fiscal, calculate pentru anul 2012, este mai mica de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat;
  • persoanele care au obtinut venituri din pensii, conform schimbului de informatii realizat in baza Protocolului nr.95345/29.08.2007 incheiat cu Casa Nationala de Pensii Publice, cu modificarile ulterioare;
  • persoanele care exercita profesia libera de avocat, potrivit informatiilor din declaratiile de inregistrare fiscala 070.

Mai departe, nu vor fi luati in considerare contribuabilii care au depus formularul 600. Din lista rezultata vor fi identificati contribuabilii care si-au inceput activitatea in perioada 1 iulie – 31 decembrie 2012 si vor fi exclusi cei care au depus declaratia privind venitul estimat/norma de venit cu un venit declarat sub plafonul minim prevazut de lege.

Totodata Fiscul nu ii va lua in considerare nici pe someri, pensionari, persoanele care beneficiaza de indemnizatia de crestere a copilului intre 2-3 ani sau cele care beneficiaza de indemnizatia de crestere a copilului cu handicap intre 3-7 ani.

Dupa parcurgerea acestor verificari, Fiscul va putea genera Lista contribuabililor care nu au depus formularul 600 in perioada 1 iulie – 31 decembrie 2012 .

Calculul din oficiu al CAS

Odata ce ANAF va intocmi listele cu toti contribuabilii care nu au depus formularul 600 in anul fiscal de impunere si in perioada 1 iulie – 31 decembrie, atunci va putea trece la etapa urmatoare, adica la stabilirea din oficiu a contributiilor sociale obligatorii.

Important!  Stabilirea din oficiu a sumelor datorate de contribuabili nu  se va putea realiza inainte de implinirea unui termen de 15 zile  de la instiintarea acestora.

Potrivit reglementarilor aflate in dezbatere publica, organul fiscal competent urmeaza sa stabileasca din oficiu prin estimare baza lunara de calcul a CAS la nivelul minim prevazut in Codul fiscal si sa intocmeasca in acest sens unReferat privind estimarea bazei de calcul al contributiei de asigurari sociale in cazul stabilirii din oficiu a obligatiilor de plata .

Conform Codului fiscal, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castig .

Cu alte cuvinte, in conditiile in care castigul salarial mediu utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru 2014 este de  2.298, venitul declarat  la pensii va fi de minimum 804 lei  si maximum 11.490 lei .

In prevederile propuse de ANAF se precizeaza ca pentru stabilirea obligatiei lunare privind contributia de asigurari sociale, compartimentul de specialitate va aplica cota integrala de CAS de 31,3%  la venitul stabilit in referatul mentionat anterior.

Adica, persoanele fizice asigurate in sistemul public de pensii vor trebui sa plateasca CAS de minimum  252 de lei (35% x 2298 x 31,3%) si maximum 3.596 de lei  (5 x 2298 x 31,3%).

Pe baza datelor din Referatul privind estimarea bazei de calcul al contributiei de asigurari sociale in cazul stabilirii din oficiu a obligatiilor de plata , organul fiscal competent va calcula contributia de asigurari sociale si va emite prin intermediul aplicatiei informatice Decizia privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale pentru persoanele fizice – formular 640 .

Modelul si continutul deciziei il puteti consulta in fisierul atasat. Precizam ca modelul formularului a fost prelucrat de pe site-ul ANAF .

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente