joi, februarie 22, 2024
AcasăsusAv. Marina Ioana Alexandru: NOTIFICARE pentru cei care intenționează să trădeze țara...

Av. Marina Ioana Alexandru: NOTIFICARE pentru cei care intenționează să trădeze țara prin acordarea autonomiei așa-zisului ținut secuiesc

In lucrarea de față au fost evidențiate articolele din Constituția României și Tratatul de la Trianon, pe care inițiatorii celor 3 proiecte legislative Plx 808, 809 și 810/2023 privind autonomia teritorială, culturală și identitară a “ținutului secuiesc”, le încalcă flagrant cu scopul ruperii României și dizolvarii ei, ca stat suveran, național, independent, unitar și indivizibil. Au fost extrase din Tratatul de Constituție comentat, explicațiile pe articole.

Iată câteva extrase importante:

1. Membrii minorității de etnie maghiară, la fel ca toți membrii tuturor etniilor conlocuitoare pe teritoriul României, SUNT CETĂȚENI ROMÂNI, drept pentru care au obligația să respecte CONSTITUȚIA ROMÂNIEI și supremația sa (art.1 pct 5 CR), pe de o parte, iar pe de altă parte au obligația sacră să fie fideli României (art.54 pct 1 CR);

2. România este stat național, suveran și independent, unitar și INDIVIZIBIL. (art.1 pct 1 CR);

Explicație constituțională din Tratatul de Constituție comentată și adnotată.

Constituția României-Legea fundamentală este deopotrivă un act politic și juridic.

Conceptul de popor este asimilat cu totalitatea cetățenilor unui stat.

Termenul de român, în sens constituțional, este utilizat de Legiuitorul Constituant, cu sensul de cetățean român, nu de român în sens etnic sau ca națiune.

În conținutul politic și juridic al termenului de „stat național” se află exprimată și voința cetățenilor români care aparțin minorităților naționale.

Caracterul unitar al statului român semnifică faptul că acesta este organizat ca o singură unitate sau ca o unică formațiune statală în cadrul căreia s-a instituit o singură ordine juridică bazată pe o unică Constituție și că există un unic sistem de organisme prin care se exercită cele trei puteri, deciziile de putere fiind difuzate în principal de la centru spre periferie.

Sfera de cuprindere a ordinii juridice, ca și cea de exercitare a autorității organismelor puterii, respectiv a Parlamentului, Președintelui, Guvernului și a înaltei Curțide Casație și Justiție, este raportată la întregul teritoriu al țării și la întreaga populație.

La rândul ei, populația țării are aceeași cetățenie indiferent de naționalitatea pe care fiecare individ și-o declară în mod liber.

Autonomia unităților administrativ-teritoriale nu înseamnă independența acestora față de stat, ci doar dreptul colectivităților locale de a se autoadministra în condițiile prevăzute de Constituție și lege.

INDIVIZIBILITATEA teritoriului României are conotații istorice.

Caracterul INDIVIZIBIL ne indică faptul că atât statul, cât și teritoriul țării nu pot fi împărțite, respectiv statul în mai multe unități statale și transformat în stat federal, iar teritoriul nu poate fi împărțit în părți componente, fiecare parte beneficiind de un anumit regim de autonomie sau să fie desprinse din teritoriul statului român și cedate altor state.

3. TERITORIUL României este INALIENABIL (art.3 pct 1 CR);

TERITORIUL României conferă organizării statale stabilitatea de care are nevoie pentru organizarea statornică a poporului român care trăiește în acest spațiu, indiferent de etnie.

TERITORIUL este un element constitutiv al statului în general, implicit și al statului român.

TERITORIUL este “pământul natal”, „vatra străbună”, de care ești legat nu atât prin legături politice (raporturi formale de cetățenie), cât prin valori spirituale, care nu iși schimbă conținutul și formele de exprimare, în ciuda apariției la un moment dat a unor adversități politice conjuncturale între stat și cetățeni.

TERITORIUL României, ca orice teritoriu al unui stat, are o mare importanță strategică, din punct de vedere militar, asigurând apărarea naturală a acestuia, împotriva agresiunii altor state.

TERITORIUL României este parte integrantă din INTERESUL NAȚIONAL.

Ardealul este o parte a vetrei strămoșești în care s-a format poporul român și pe care acesta a trăit în mod statornic de mii de ani, făurindu-și și apărându-și formațiuni politice proprii, inclusiv un sistem de drept.

Pe TERITORIUL său, România își exercită în mod liber întreaga autoritate, fiind exclusă intervenția sau amestecul altui stat.

Ardealul reprezintă și pentru minoritatea maghiară aria teritorială strămoșească în care, de la un anumit moment istoric s-a stabilit și a început să-și organizeze alături de români viața economică, socială și culturală, precum și cea politică, considerându-se, prin forța statului maghiar, așa-zisă „națiune privilegiată” în această zonă.

Art.45 din Tratatul de la Trianon stipulează că „Ungaria renunță în favoarea României la toate drepturile și titlurile asupra teritoriilor fostei monarhii austro-ungare situate dincolo de frontierele Ungariei, astfel cum sunt fixate la art.27, Partea a II a și recunoscute prin prezentul Tratat sau prin orice alte Tratate încheiate cu scopul de a îndeplini prezenta încheiere, ca făcând parte din România”. (art. 27, 45, 46, 47 și 74).

*** Nimeni în România nu le-a îngrădit sau interzis maghiarilor accesul la cultura și spiritualitatea lor sau la păstrarea identității lor ca și etnie conlocuitoare pe teritoriul României.

NIMENI nu i-a discriminat, ba dimpotrivă sunt respectați și ocrotiți, dintotdeauna, ca TOATE etniile aflate pe teritoriul României, pentru care țara noastră a devenit ACASĂ pentru aceștia…. în schimb, reciproca nu este valabilă, iar faptele lor sunt de notorietate publică.

Ba mai mult, dintotdeauna au avut și au școli și licee cu predare în limba maghiară.

***Cele 3 proiecte legislative sunt lipsite de sens logic și juridic, etic și moral. Sunt ilegale și anticonstituționale.

***Motivele invocate de către inițiatori în expunerile de motive, sunt falsuri, denaturări și interpretări fie tendențioase, fie eronate, care au unicul scop de uzurpare, distrugere și destabilizare a României sub toate aspectele, împreună cu înalta trădare de țară pentru inițiatorii acestor proiecte, precum și pentru cei care intenționează să-și dea acordul pentru adoptarea unor asemenea inițiative.

*** Nicăieri nu se pomenește despre Tratatul de la Trianon din 4 iunie 1920 semnat și ratificat de ambele state : România și Ungaria), reconfirmat pe plan internațional, prin Tratatul de la Paris din 10 februarie 1947.

*** Este evident că inițiatorii acestor proiecte legislative, împreună cu cei care-i girează la vedere sau ocult nu posedă conștiința de apartenență la România și teritoriul ei.

*** A se cere ridicarea imunității parlamentare și declararea ca persona non grata pe teritoriul României pentru inițiatori și susținătorii acestei nemernicii de înaltă trădare de neam și țară, de distrugere și uzurpare a țării și a interesului național.

Avocat Marina-Ioana Alexandru

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente