29.8 C
New York City
duminică, august 14, 2022
AcasăPoliticaDeputatul PNL, Adrian Cozma, depune o nouă sesizare la Instituția Prefectului și...

Deputatul PNL, Adrian Cozma, depune o nouă sesizare la Instituția Prefectului și se opune vehement concesionării Centrului Vechi

Deputatul PNL de Satu Mare, Adrian Cozma, a depus o nouă sesizare privind proiectul adoptat de către Consiliul Local Satu Mare ce are ca obiect construirea unei parcări subterane în centrul orașului Satu Mare, în zona Hotelului Dacia.


Reamintim că în urma primei sesizări depusă tot la Instituția Prefectului de către deputatul Adrian Cozma, municipalitatea a făcut un nou proiect de hotărâre care a și trecut în cadrul ședinței extraordinare care a avut loc în cursul zilei de miercuri. Doar că, potrivit liberalului Adrian Cozma, proiectul cuprinde anumite aspecte care pot influența ireversibil soarta Centrului Nou pentru următorii 50 de ani, în situația în care proiectul se și concretizează, astfel că a depus o nouă sesizare la Instituția Prefectului.


Redăm mai jos sesizarea și documentele despuse de către Adrian Cozma.

”În completarea sesizării înregistrate la nivelul instituției dumneavoastră cu nr. 6082/29126 din 24.06.2022, analizând proiectele de HCL cu nr. 1 și nr. 3, aprobate în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din 12.07.2022, am constatat persistența mai multor încălcări ale legislației în materie în conținutul HCL nr. 141/2022 și nr. 183/2022, precum și răspunsul superficial la cele mai multe dintre solicitările formulate de Instituția Prefectului – Județul Satu Mare prin adresa cu nr. 36462 din 29.06.2022.
În acest context, vă solicit să aveți în vedere, în cadrul procedurii în contencios administrativ inițiate, următoarele elemente:

  • Art. 885 alin. 1 din Codul Civil, prevede: Sub rezerva unor dispoziții legale contracre, drepturile reale asupra imobilelor cuprinse în cartea funciară se dobândesc, atât între părți, cât și față de terți, numai prin înscrierea lor în cartea funciară, pe baza actului sau faptului care a justificat înscrierea. Articolul menționat se coroborează cu prevederile art. 551 și art. 866 din același act normativ, care învederează faptul că dreptul de concesiune este un drept real. Pe cale de consecință, în condițiile inexistenței unor prevederi contrare, dreptul de concesiune (indiferent de felul ei, în condițiile în care legea nu distinge) se dobândește numai prin înscrierea în cartea funciară, aspect care contrazice în mod evident și invalidează argumentația primăriei, care susține că nu se impune înscrierea concesiunii în cartea funciară întrucât situația juridică a terenului înscris în CF nr. 171932 rămâne neschimbată.

  • În situația neînscrierii în cartea funciară a dreptului de concesiune, ne întrebăm cum va reuși potențialul concesionar să-și îndeplinească obligațiile contractuale prevăzute la capitolul 11.2.2 Documentații, 11.2.4 Proiectarea, 11.2.7 Operarea etc.
    Totodată, țin să evidențiez faptul că, pentru a crea aparența existenței unor criterii precise de delimitare a suprafeței care urmează să fie concesionată, primăria a introdus art. 4 în noua formă a HCL nr. 183, prin care pretinde că suprafața de teren care ar urma să fie pusă la dispoziția concesionarului este identificată în baza planului de situație întocmit de PFA Văscan Adrian Viorel. Atrage atenția faptul că Primăria Satu Mare a intrat în relații contractuale cu PFA deținută de un angajat al său, aspecte care intră cel puțin sub incidența art. 79 și 96 din Legea 161/2003, în cazul respectivului funcționar. De asemenea, prezintă interes identitatea persoanei care a realizat achiziția respectivului serviciu, precum și participarea sau nu a funcționarului public Văscan Adrian Viorel la întocmirea documentației concesiunii, în vederea evaluării existenței unor fapte de natură penală. Nu în ultimul rând, în legătură cu valoarea juridică a respectivului document, relev faptul că acesta este neînregistrat și datat cu aproximație.

  • În completarea aspectelor de nelegalitate relevate foarte corect la paginile 7-8 din adresa dvs cu nr. 36462 din 29.06.2022, menționez prevederile art. 2 alin 1 din HG nr. 867/2016, potrivit căruia: Autoritatea contractantă are obligația de a desemna o comisie de coordonare și supervizare pentru pregătirea și planificarea fiecărui contract de concesiune. La alin. 3 al aceluiași articol sunt prevăzute principalele responsabilități ale comisiei amintite, printre care aceea de fundamentare a deciziei de concesionare, cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea 100/2016, stabilirea procedurii de atribuire a contractului de concesiune, respectiv coordonarea procesului de elaborare a strategiei de contractare a concesiunii. Potrivit actului normativ menționat, toate documentele menționate trebuiau să fie întocmite în momentul aprobării de către Consiliul Local a realizării investiției.
    Potrivit art. 9 alin 2 din HG 867/2016, Strategia de contractare este un document complex prin intermediul căruia se documentează deciziile din etapa de planificare, fundamentare și pregătire a procedurii de atribuire a contractului de concesiune în legătură cu principalele elemente ale investiției. Doar parcurgerea riguroasă a acestui proiect este de natură a indica necesitatea realizării investiției, valoarea acesteia, justificarea alegerii procedurii, durata contractului etc. Alin. 3 al aceluiași articol relevă că strategia de contractare este un document al fiecărei proceduri de atribuire a unui contract de concesiune inițiate de autoritatea contractantă.

  • Reiterez faptul că documentația inițială a HCL nr. 183 nu a fost însoțită nici de studiul de fundamentare prevăzut de normele în materie, documentul întocmit de societatea 9.Opțiune SRL fiind doar un studiu economic și financiar, partea a studiului de fundamentare, potrivit cadrului legal cunoscut.

Varianta reaprobată a HCL nr. 183/2022 este însoțită de același document, redenumit, și căruia i-au fost adăugate 2 pagini pentru a crea aparența respectării obligaților legale. În mod evident capitolele adăugate sunt irelevante din perspectiva fundamentării investiției, iar comisia care trebuia să supervizeze realizarea acestuia (potrivit art. 17 alin. 1 din HG 867/2016) nici măcar nu a fost numită.


În concluzie, apreciez că modificările aduse HCL cu nr. 141 și 183 prin cele două proiecte adoptate în cadul ședinței extraordinare de Consiliu Local din data de 12.07.2022 nu au condus la rezolvarea principalelor probleme de legalitate, dimpotrivă, au evidențiat modul discreționar de luare a deciziilor, desconsiderarea obligațiilor legale care revin conducătorului instituției și aparatului de specialitate, precum și faptul că decizia de concesionare nu este rezultatul unui proces onest, planificat și responsabil, venit să servească interesului comunității, așa cum este prevăzut de cadrul normativ.


În consecință, apreciind că viciile procedurale din procesul de adoptare a celor două hotărâri nu mai pot fi îndreptate, vă solicit continuarea procedurii în contencios administrativ inițiate, în vederea anulării acestora”.

https://www.facebook.com/JurnaluldeSatuMare.ro/videos/442441294556734

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente