Acasă Locale Nationale Guvernul îngheață din nou salariile bugetarilor. Doar în educație și sănătate vor...

Guvernul îngheață din nou salariile bugetarilor. Doar în educație și sănătate vor fi mici creșteri

Salariile bugetarilor de anul viitor vor fi înghețate la nivelul de la finele acestui an, exceptați urmând să fie profesorii, ale căror salarii vor fi majorate în două tranșe, cu „până la 5%” din martie și tot cu „până la 5%” din septembrie, dar în anumite condiții, și angajații din sănătate.

Valoarea de referință din Legea salarizării bugetarilor, pe baza cărora sunt calculate acestora, va fi înghețată și anul viitor la 600 lei, relevă un proiect de ordonanță de urgență obținut de MEDIAFAX.

„Se impune promovarea unor măsuri legislative prin care să se prevadă modalitatea de stabilire a salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2015, precum și prelungirea în anul 2015 a unor măsuri bugetare care să conducă la utilizarea fondurilor publice de o manieră echilibrată și în concordanță cu plafoanele de cheltuieli prevăzute în Strategia fiscal-bugetară. Din totalul personalului plătit din fonduri publice, personalul didactic din învățământul preuniversitar și universitar reprezintă circa 28%. Având în vedere importanța deosebită a acestui sector în dezvoltarea generală a societății românești, se impune asigurarea unei remunerații mai atractive pentru această categorie de personal. Astfel, o mai bună motivare a acestora ar putea conduce la creșterea performanțelor profesionale și implicit la o mai bună pregătire a elevilor și studenților”, afirmă Guvenul în document.

Astfel, ca măsuri de politică salarială pentru anul viitor, este pregătit ca, pentru salariile de bază, soldele sau indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, cuantumul brut să fie ținut la același nivel cu cel acordat pentru luna decembrie 2014, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare va fi înghețat la același nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2014, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Doar în cazul schimbării condițiilor în care își desfășoară activitatea, bugetarii vor beneficia de noi drepturi la nivelul acordat funcțiilor actuale similare de la noile locuri de muncă.

Prin excepție de la această regulă, personalul didactic va beneficia anul viitor de majorarea salariilor de bază în două tranșe: cu până la 5% în luna martie, față de nivelul acordat pentru luna februarie 2015, și cu până la 5% în luna septembrie, față de nivelul acordat pentru luna august 2015, fără a depăși însă salariul de bază stabilit potrivit articolului 10 alin. (1) din Legea salarizării, care este determinat prin înmulțirea coeficientului de ierarhizare corespunzător clasei de salarizare aferente funcției deținute cu valoarea de referință de 600 lei.

Salariul de bază stabilit pentru luna februarie 2015, respectiv august 2015 cuprinde salariul de încadrare al funcției didactice și, după caz, indemnizația de conducere, indemnizația pentru învățământ special, gradația de merit, indemnizația pentru personalul didactic care îndeplinește activitatea de diriginte, pentru învățători, educatoare, institutori și profesor pentru învățământul preșcolar și primar, sporul de vechime, sporul de predare simultană și compensațiile tranzitorii.

În schimb, începând cu luna ianuarie 2015, cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ va fi ținut la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie2014, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

„Personalul al cărui salariu de bază stabilit pentru luna februarie 2015, respectiv august 2015 este mai mare decât salariul de bază stabilit potrivit prevederilor din Legea 284/2010 își menține cuantumul brut al salariului de bază, sporurilor, indemnizațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiază la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna februarie 2015, respectiv august 2015, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții. În cazul în care personalul didactic de predare promovează la o tranșă de vechime în învățământ superioară sau la un grad didactic superior și salariul de bază pentru noua încadrare, similar în plată, este mai mic decât cel avut anterior promovării, se mențin în plată drepturile salariale avute, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții”, se arată în proiect.

Tot prin excepție, personalul din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială beneficiază de drepturile salariale stabilite în conformitate cu prevederile OU 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015.

Ordonanța de urgență 70/2-14 stabilește că, începând cu 1 ianuarie 2015, pentru personalul din cadrul sistemului public sanitar, inclusiv unități medico- sociale, și al sistemului public de asistență socială, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază, astfel cum a fost acordat pentru luna decembrie 2014, se majorează cu 100 lei. Prevedera nu se aplică însă în cazul personalului din cadrul sistemului public sanitar, inclusiv unități medico-sociale, și sistemului public de asistență socială care în anul 2015 beneficiază de majorarea salariului de bază cu sume mai mari de 100 lei, ca urmare a majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și din cele aflate în coordonarea primului-ministru și cele aflate sub controlul Parlamentului, ale cărui contracte colective de muncă își încetează valabilitatea în 2015, salariile vor fi stabilite tot potrivit anexei VIII la Legea-cadru a salarizării 284/2010.

În anul 2015, indemnizațiile, compensațiile, sporurile, majorările salariilor de bază prin acordarea de clase de salarizare suplimentare și alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc fără a lua în calcul drepturile incluse în salariul de bază.

În același timp, ordonatorii principali de credite/ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe funcții, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Avansarea personalului încadrat pe funcții de execuție în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă se face prin încadrarea în clasele de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă dobândite, personalul beneficiind de o majorare a salariului de bază avut, corespunzător numărului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul stabilitn lege, fără acordarea salariului aferent clasei de salarizare prevăzut în anexele la Legea-cadru 284/2010, după caz.

Personalul care, în cursul anului 2015, desfășoară activități noi care presupun acordarea unor clase de salarizare succesive celei deținute pentru funcția respectivă beneficiază de o majorare a salariului de bază, respectiv a soldei/salariului de funcție, corespunzător numărului de clase de salarizare suplimentare multiplicat cu procentul stabilit în lege.

- Advertisment -

Cele mai populare

Remedii naturiste pentru un sistem imunitar de fier.

Principala armă pe care o avem în lupta cu răceala, tusea si gripa este propriul nostru sistem imunitar și suntem sfătuiți deseori...

Luptă pentru viață la doar doi ani.Ajutorul tău,poate schimba viața ei.

Ines s-a născut prematur, la 24 -25 săptămâni de sarcină, având la naștere o greutate de doar 480 grame. Medicii au declarat-o...

Amenzi pentru nepurtarea măștii în exterior.Sunt neconstituționale!

Avocat Diana Ivanovici-Șoșoacă: Hotararea nr. 856 din 14 octombrie 2020-privind prelungirea stării de alertă, care face trimitere la Legea...

Cel mai mare cost al poluării este înregistrat în București

România înregistrează cel mai mare cost mediu al poluării pentru sănătate din Europa, cu 30% peste media europeană, iar Bucureștiul este orașul...

Comentarii recente