Acasă Locale Stiri Satu Mare LEGERI PREZIDENȚIALE: Începe campania electorală. Ce pot face candidații și ce reguli...

LEGERI PREZIDENȚIALE: Începe campania electorală. Ce pot face candidații și ce reguli trebuie să respecte

Campania electorală pentru primul tur al prezidențialelor din 2 noiembrie începe vineri, 3 octombrie, la ora 00.00, va dura 30 de zile și se va încheia sâmbătă, 1 noiembrie, la ora 7.00. În această perioadă, candidații pot face propagandă prin mitinguri, afișaj, presă, cu respectarea unor reguli.

Potrivit Legii 370/2004 pentru alegerea președintelui României, în campania electorală, candidații și, după caz, partidele, alianțele politice sau electorale care i-au propus, precum și cetățenii au dreptul să își exprime opiniile în mod liber și fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, marșuri, precum și prin intermediul mass-media.

Contestațiile cu privire la împiedicarea unui partid sau a unei formațiuni politice ori a unui candidat de a-și desfășura campania electorală în condițiile legii se soluționează de Curtea Constituțională, cu votul majorității judecătorilor, în termen de cel mult 48 de ore de la înregistrarea lor.

Organizarea mitingurilor, adunărilor și marșurilor se poate face numai cu autorizările prevăzute de legislația în vigoare.

În unitățile militare, în unitățile de învățământ, în timpul programului de învățământ, în sediile reprezentanțelor diplomatice, precum și în penitenciare, acțiunile de campanie electorală de orice tip sunt interzise.

În timpul campaniei electorale, primarii asigură candidaților și formațiunilor politice care i-au propus, în mod nediscriminatoriu, spații corespunzătoare pentru a se întâlni cu alegătorii.

Încălcarea acestor prevederi legale se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei. De asemenea, neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfășurării normale a adunărilor electorale, precum și distribuirea și consumarea de băuturi alcoolice în timpul acestor adunări se sancționează cu amendă de la 4.500 la 10.000 lei.

Potrivit legii, mijloacele folosite în campania electorală nu pot să contravină ordinii de drept.

Primarii sunt obligați ca după data expirării termenului de depunere a candidaturilor, dar până la rămânerea definitivă a acestora, să stabilească, prin dispoziție care se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul primăriei, locuri speciale pentru afișajul electoral, în care să amplaseze panouri electorale, ținând seama de numărul candidaților.

Locurile speciale pentru afișaj trebuie să fie stabilite în locuri publice frecventate de cetățeni, astfel încât să poată fi folosite fără stânjenirea circulației pe drumurile publice și a celorlalte activități din localitățile respective. În prealabil, primarii sunt obligați să asigure înlăturarea din spațiul public a oricăror materiale de propagandă electorală rămase de la campaniile electorale precedente. Locurile speciale pentru afișaj electoral pot fi folosite numai de candidații la funcția de președinte și de partidele care i-au propus. Este interzisă utilizarea de către un candidat a locurilor speciale pentru afișaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt candidat.

Afișajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite numai cu acordul scris al proprietarilor sau, după caz, al deținătorilor și numai cu luarea măsurilor impuse de legislația în vigoare pentru asigurarea siguranței cetățenilor. Pe un panou electoral fiecare candidat poate aplica un singur afiș electoral. Sunt interzise afișele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României sau al altui stat. Se interzice afișajul în scop electoral prin aplicarea pe pereții sau pilonii de susținere a podurilor, tunelurilor, viaductelor, pe indicatoarele rutiere, panourile de orientare și informare rutieră, precum și pe sistemele electronice de reglementare a circulației.

Activitățile de propagandă electorală nu pot afecta în niciun fel spațiile verzi, rezervațiile naturale și zonele protejate ecologic.

Folosirea minorilor cu vârsta sub 16 ani pentru distribuirea sau amplasarea de materiale de propagandă electorală este interzisă.

Primarul, cu sprijinul organelor de ordine publică, este obligat să asigure integritatea panourilor, afișelor electorale și a altor materiale de propagandă electorală amplasate în locuri autorizate.

Potrivit legii electorale, nerespectarea tuturor prevederilor referitoare la afișajul electoral se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei. Cu aceeași amendă se sancționează și distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a platformelor-program afișate sau a oricăror altor afișe ori anunțuri de propagandă electorală tipărite.

Legea mai prevede că primarii pot aproba instalarea pe domeniul public a unor amenajări provizorii pentru distribuirea materialelor de propagandă electorală, dacă prin amplasarea lor nu se instituie restricții de circulație rutieră sau pietonală.

Campania electorală se poate desfășura în alt stat decât România numai cu respectarea legislației în vigoare a statului respectiv.

Pentru candidați, accesul la serviciile publice de radio și televiziune este egal și gratuit.

Radiodifuzorii publici și privați sunt obligați să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfășurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate și corecte pentru toți candidații și toate partidele politice, alianțele politice sau electorale care îi susțin. Accesul candidaților la serviciile publice și private de radio și televiziune este gratuit. Posturile private de radio și televiziune vor oferi candidaților timpi de antenă proporționali cu cei practicați de posturile publice. Nerespectarea acestor prevederi de către posturile private de radio și televiziune atrage sancționarea acestora de către Consiliului Național al Audiovizualului. De asemenea, este interzisă introducerea spoturilor publicitare electorale în alte emisiuni decât cele electorale.

În perioada electorală, în cazul prezentării de sondaje de opinie cu conținut electoral, acestea trebuie însoțite de următoarele informații: denumirea instituției care a realizat sondajul, data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul și metodologia utilizată, dimensiunea eșantionului, marja maximă de eroare, cine a solicitat și cine a plătit efectuarea sondajului.

Televotul sau anchetele făcute pe stradă în rândul electoratului nu trebuie să fie prezentate ca reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social ori etnic.

Cu 48 de ore înainte de ziua votării este interzisă prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete cu conținut electoral făcute pe stradă.

Încălcarea acestor reglemetări referitoare la sondajele de opinie și televot constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 4.500 la 10.000 de lei.

Legea precizează că birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate veghează la corecta desfășurare a campaniei electorale, soluționând, prin decizii, plângerile cu privire la campania electorală.

- Advertisment -

Cele mai populare

Dragoste dincolo de moarte,in politica

Mai mulți locuitori din Deveselu s-au dus, după închiderea urnelor, la mormântul lui Ion Aliman, primarul PSD care a primit cele mai...

Imunitatea la copii,toamna

Imunitatea se dezvoltă în timp, prin urmare, cu cât suntem mai expuși factorilor de mediu, cu atât sistemul nostru imunitar se dezvoltă...

Kereskenyi Gabor câștigă încă un mandat la primărie

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor a câştigat detaşat alegerile locale de duminică, cu peste 18.000 de voturi, fiind urmat de candidatul...

România tratată cu dispreț.De ce?!

Uniunea Europeană dă încă o dată dovadă că România este considerată o țară de mâna a III-a, o piață de desfacere și...

Comentarii recente