Acasă Locale Stiri Satu Mare Măsuri, acțiuni și acțiuni preventive

Măsuri, acțiuni și acțiuni preventive

pompieri (2)

Activitatea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare, în anul 2014, s-a     desfășurat în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management pentru Situații de Urgență, aprobată prin Legea nr.15/2005, a Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea, dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, a Hotărârilor Comitetului Național pentru Situații de Urgență si Ordinului Prefectului județului Satu Mare nr. 270/28.10.2013  privind actualizarea componenței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare și a Grupurilor de suport tehnic.

Principalele activități ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare pentru îndeplinirea atribuțiilor și obiectivelor au vizat:

monitorizarea permanentă  prin Centrul Operațional /Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Someș”al județului  Satu Mare și Comitetul Local pentru Situații de Urgență din județ a situațiilor de urgență din zonele afectate și potențial a fi afectate;

întrunirea membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare în ședințe ordinare și extraordinare pentru întreprinderea unor măsuri cu caracter preventiv ori de intervenție;

organizarea și executarea de exerciții și aplicații cu caracter specific intervențiilor în situații de urgență, cu participarea membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare, Comitetul Local pentru Situații de Urgență și a instituțiilor cu atribuții în domeniul respectiv;

coordonarea activității comitetelor locale pentru situații de urgență din județ pentru gestionarea eficientă a situațiilor de urgență produse în această perioadă.

Pentru modificarea cadrului normativ specific  –

Planificarea, organizarea și desfășurarea ședințelor ordinare și extraordinare

În cursul anului 2014, în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare a organizat și desfășurat 8 ședințe și a participat la 30 videoconferințe după cum urmează:

– 2 ședințe ordinare ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare pentru analiza activității;

– 6 ședințe extraordinare ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare pentru adoptarea documentelor operative necesare desfășurării activității și luarea deciziilor imediate în cazul evenimentelor prognozate;

– 30 videoconferințe cu prefecții în cadrul cărora au fost abordate probleme legate de efectele fenomenelor hidrometeorologice produse  și luarea măsurilor necesare revenirii la normalitate.În cadrul acestora au fost adoptate 4 hotărâri, fiind stabilite măsuri, sarcini și termene precise pentru fiecare șef de Grup Suport Tehnic cu atribuții în domeniu.

Tematica ședințelor a cuprins în principal următoarele:

verificarea stării tehnice a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor;

aprobarea Planului de măsuri pentru perioada de vară, urmare a prognozei meteo de caniculă și secetă hidrologică;

aprobarea Planului de măsuri pentru sezonul rece;

stabilirea măsurilor de prevenire a producerii inundațiilor pe teritoriul localităților din județ (măsuri de salubrizare a cursurilor de apă);

zonarea operațională a județului Satu Mare pentru culegerea si verificarea informatiilor in cazul aparitiei unor situatii de urgenta specifice,

luarea măsurilor necesare pentru introducerea prioritară în activitatea de extindere a retelei de apă potabilă în localitățile care se confruntă cu seceta,

luarea măsurilor necesare pentru protecția sănătății publice, prin combaterea și limitarea răspândirii plantei Ambrosia Artemisiifolia,

actualizarea Comitetului județean pentru situații de urgență si a grupurilor de suport tehnic.

stadiul de pregătire cu utilaje si materiale antiderapante pentru asigurarea in bune condiți a circulației pe drumurile naționale, județene si comunale din  județul Satu Mare.

În cadrul ședințelor s-au prezentat acte normative de interes, intrate în vigoare în cursul anului 2014 respectiv, Dispoziției secretarului de stat nr.I/1010/24.01.2014 privind   gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase specifice perioadei de iarnă; Dispoziției secretarului de stat nr.I/1011/24.01.20014 pentru modificarea art.5 alin (1) din Dispoziția comună nr.I/1931/13.12.2013 privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase specifice perioadei de iarnă;

Conform atribuțiilor ce îi revin, Secretariatul Tehnic Permanent a asigurat convocarea membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, a transmis ordinea de zi, a primit și pregătit materialele pentru ședințele amintite, le-a prezentat președintelui și membrilor acestuia, a executat lucrările și operațiunile de secretariat pe timpul ședințelor, a difuzat către componentele sistemului național și către autoritățile locale cu atribuții în domeniu documentele emise de comitet privind activitatea preventivă și de intervenție, a urmărit ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate în ședințele comitetului pentru situații de urgență.

 

Măsurile dispuse în baza ordinelor și dispozițiilor Comitetului Național pentru Situații de Urgență, conducerii Ministerul Administrației și Internelor, Departamentul pentru Situații de Urgență  rezultate în urma participării la videoconferințe

Acestea au fost următoarele:

Dispoziția nr. 62792 din 30.12.2014 privind temperaturile extreme  prognozate pentru perioada următoare și asigurării unui raspuns eficient pentru protejarea vietii pe timpul manifestarilor fenomenele meteorologice periculoase.

Dispoziția Comună nr. I/1516 din 31.12.2014 privind gestionarea situațiilor  de urgență generate de fenomenele meteorologice periculoase specifice perioadei de iarnă.

verificarea modului în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari;

centralizarea mijloacelor și utilajelor de intervenție existente la nivelul CLSU

identificarea persoanelor fără adăpost și asigurarea de către CLSU a spațiilor de cazare pentru acestea;

informarea populației prin mijloacele mass-media cu privire la măsurile de prevenire și stingere a incendiilor produse ca urmare a acțiunilor de ardere a miriștilor, vegetației uscate și resturi vegetale;

verificarea surselor de apă și a rampelor de alimentare pe timpul desfășurării controalelor executate la localități;

Au fost dispuse către CLSU:

măsuri pentru reducerea numărului de incendii de vegetație uscată;

măsuri pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de condiții meteorologice nefavorabile specifice iernii cat si secetei prelungite;

măsuri de prevenire a incendiilor la gospodăriile populației, culturi agricole și fond forestier;

diseminarea regulilor de comportare în caz de incendii, a obligațiilor cetățenilor și a  interdicțiilor pentru zonele turistice, precum și a regulilor de exploatare a instalațiilor electrice și a mijloacelor de încălzire pe timpul iernii;

măsuri pentru efectuarea misiuni de patrulare, identificarea și informarea serviciilor de urgență, pentru transportul persoanelor fără adăpost în spațiile special amenajate.

Capitolul II

MANAGEMENTUL ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

Acțiunile și măsurile cu caracter preventiv, în perioada predezastru au vizat:

întocmirea și înaintarea spre aprobare președintelui Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare, a următoarelor documente:

– Planul de activitate al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare pe anul 2014;

– Planul județean de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru anul 2014;

– Actualizarea componenței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare și a Grupurilor de Suport Tehnic;

– Planul de acțiuni pentru prevenirea și atenuarea efectelor caniculei și secetei prelungite pentru anul 2014 pe teritoriul județului Satu Mare;

– Planul de evacuare a populației, unor bunuri materiale si colectivități de animale in situații de urgență al județului Satu Mare;

– Actualizarea Planul de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluărilor accidentale;

– Planul de măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2014 – 2015;

analiza în ședințele ordinare și extraordinare a măsurilor care trebuie luate pentru gestionarea situațiilor de urgență;

verificări privind asigurarea permanenței la primării, pe zone de risc, după transmiterea unor atenționări;

instruirea primarilor privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase;

verificarea mijloacelor de înștiințare-alarmare, a spațiilor de evacuare în situații de urgență și a documentelor pe aceste linii;

verificarea existenței și utilizării surselor de apă pentru alimentarea autospecialelor de stins incendii;

s-au executat activități de informare preventivă la localități, instituții și operatori economici;

în cursul anului 2014 s-au desfășurat acțiuni de informări preventive specifice în cadrul campaniei „R.I.S.C. si F.O.C.”;

s-au organizat puncte de informare preventivă în supermarketuri, ziua porților deschise și informarea populației prin mijloacele mass media;

Identificarea spațiilor în care pot fi cazate persoane surprinse în trafic de ninsorile abundente;

Prin Centrul Operațional al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, pentru executarea antrenamentelor bilunare, în anul 2014 s-au transmis un nr. de 24 de mesaje către Comitetele Locale pentru Situații de Urgență și agenții economici care prin specificul activității constitui factori de risc potențial generatori de situații de urgență,

Pentru prevenirea și limitarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice în această perioadă au fost primite un număr de 285 de informări, avertizări, atenționări meteorologice si hidrologice :

Din care: – 58 informări meteorologice;

– 94 atenționări meteorologice;

– 28 avertizări meteorologice;

– 70 avertizări hidrologice;

– 19 informări hidrologice;

– 16  atenționări hidrologice,

care au fost analizate de Centrul Operațional împreună cu comanda inspectoratului, în urma cărora s-a transmis către membrii Comitetului Județean si autoritatilor locale un număr de 84 S.M.S. – uri.

Acțiunile desfășurate pe timpul situațiilor de urgență pentru limitarea efectelor provocate de fenomenele meteorologice periculoase.

Acțiunile desfășurate pe timpul situațiilor de urgență pentru limitarea efectelor provocate de fenomenele meteorologice periculoase au constat în :

monitorizarea evoluției situațiilor de urgență;

transmiterea operativă către comitetele locale pentru situații de urgență a mesajelor de înștiințare privind evoluția fenomenelor meteorologice/hidrologice;

menținerea unei legături permanente cu comitetele locale pentru situații de urgență din unitățile administrativ-teritoriale în care s-au produs situații de urgență;

coordonarea, prin Centrul Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Someș” al județului Satu Mare, a acțiunilor de limitare și înlăturare a efectelor negative produse de situațiile de urgență în zona de competență;

asigurarea fluxului informațional – decizional între Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare și comitetele locale pentru situații de urgență și informarea operativă a Centrului Operațional Național, respectiv a Instituției Prefectului, despre evoluția situațiilor de urgență, măsurile întreprinse și pagubele înregistrate.

Situațiile de urgență produse în acest an în județul Satu Mare, precum și stările potențial generatoare de situații de urgență au fost gestionate cu competență de către instituțiile cu funcții de sprijin în cooperare cu comitetele locale pentru situații de urgență sub coordonarea comitetului județean.

Situații de urgență produse pe teritoriul județului în anul  2014 :

În această perioadă s-au primit 7 rapoarte privind producerea unor situații de urgență, înaintate de către primari,  care  au fost aprobate de către prefect și înaintate Centrului Operațional Național.

Fenomene meteo periculoase: Inundații, Intensificari ale vântului, Grindină,Vijelie

–   Comuna Căuaș –  15.03.2014

localități afectate : 1;

locuințe afectate : 1 (Parohia ortodoxă Cauaș);

– Comuna Hodod – 08.07.2014

localități afectate : 1;

localități fară acces la alimentare cu energie electrică: 1;

locuințe afectate : 1;

retele electrice afectate: 40 m

– Comuna Bârsău,  Localitatea Bârsăul de Sus – 01.08.2014

localități afectate: 1;

drumuri comunale pe care se circulă cu dificultate : 10 km;

podețe afectate : 2.

-Comuna Tarna Mare,  Localitățile: Tarna Mare, Valea Seacă, Bocicău.- 04.08.2014

localități afectate: 3;

localități fară acces la alimentare cu apă potabilă: 2;

locuințe afectate : 2;

gospodarii și anexe afectate: 20;

terenuri afectate: 49 ha;

retele electrice afectate: 0,100 km;

posturi electrice de transformare afectate: 1;

acces la alimentare cu apă potabilă: 2 bazine captare colmatate;

drumuri comunale pe care se circulă cu dificultate : 2,31 km;

podețe afectate : 5.

– Comuna Bârsău,  Localitatea Bârsăul de Sus – 21.09.2014

localități afectate: 1;

drumuri comunale pe care se circulă cu dificultate : 10,5 km;

podețe afectate : 1.

 

Prăbușiri de construcții

– Comuna Odoreu – Localitatea Mărtinești- sept-oct 2014

localități afectate/avariate :1;

locuințe afectate (in pericol de prabușire): 1.

Eșecul utilităților publice

Municipiul Carei Județul Satu Mare, în data de 30.12.2014.

localități afectate: 3200;

retele electrice afectate: 4,5 km;

posturi electrice de transformare afectate: 29;

soc.ec: 7 scoli, 9 grădinițe, 5 biserici.

Acțiunile post-eveniment s-au concretizat în acțiuni de inventariere a pagubelor produse în unele localități din județ.

În urma inventarierii pagubelor a rezultat că au fost afectate 5 locuinte , 20 gospodării și anexe, aproximativ 23 km drumuri comunale, 8 poduri și podețe, retele electrice 4,6 km; posturi de transformare afectate: 29, pagubele au necesitat alocarea de fonduri pentru refacere, unele fiind soluționate îndeosebi prin efortul consiliilor locale.

CAPITOLUL III

 

PARTICIPAREA MEMBRILOR C.J.S.U. LA EXERCIȚII, APLICAȚII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE PREGĂTIRE

 

Toate activitățile de pregătire și instruire a reprezentanților structurilor cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență s-au desfășurat în conformitate cu Planul de pregătire pe anul 2014, astfel:

4 convocări cu șefii de servicii voluntare pentru situații de urgență – trimestrial;

65 instruiri ale membrilor comitetelor locale pentru situații de urgență, cu ocazia controalelor la localități;

21 activități practice (exerciții de alarmare publică) în care au fost angrenate comitetele locale pentru situații de urgență și serviciile voluntare pentru situații de urgență;

1 exercitiu cu forte si mijloace pentru antrenarea structurilor de intervenție in gestionarea situațiilor de urgentă generate de incendii la fondul forestier (Ocolul silvic Borlesti) .

În cadrul ședințelor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare s-au prelucrat legislația specifică, ordine ale prefectului, planuri, materiale documentare și alte documente în domeniul situațiilor de urgență.

 

Capitolul IV

 

DISFUCȚIONALITĂȚI ȘI GREUTĂȚI ÎNTÂMPINATE

 

Disfuncționalități și greutăți au fost semnalate în :

transmiterea operativă și corectă a informărilor cu privire la iminența apariției/apariția unor situații de urgență, în sensul că aceste informări rămân la nivelul președintelui comitetului local pentru situații de urgență, neluându-se măsuri de diseminare, mai departe, către populație.

actualizarea datelor de contact la schimbarea din functie a personalului cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență, din cadrul instituțiilor care au reprezentanți în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare.

In dotarea corespunzătoare cu mijloace de intervenție a SVSU si alocarea de fonduri financiare pentru pregătirea serviciului voluntar pentru situații de urgență și gestionarea situațiilor de urgență

DIRECȚII DE ACȚIUNE ȘI

PROPUNERI PENTRU EFIECIENTIZAREA ACTIVITĂȚII CJSU SATU MARE

Desfășurarea activităților specifice în baza „Planului cu principalele activități ale CJSU Satu Mare în cursul anului 2015”, aprobat de președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare  și completarea acestuia ori de câte ori este nevoie.

Răspunde: Secretariatul Tehnic Permanent/ Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare

Asigurarea informării permanente a Instituției Prefectului și a Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Someș” al județului Satu Mare, la efectuarea unor modificări în conducerea instituțiilor cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență, pentru actualizarea componenței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și a bazei de date pentru înștiințarea în situații de urgență.

Răspund: Conducătorii instituțiilor și operatoriilor economici reprezentați în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare

Creșterea nivelului de instruire prin participarea la activitățile de pregătire în domeniul situațiilor de urgență a personalului de conducere din administrarea publică locală, a membrilor comitetului județean și comitetelor locale, a personalului centrelor operative, celulelor de urgență, a inspectorilor și personalului de specialitate cu atribuții în domeniul protecției civile, a cadrelor tehnice cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, a șefilor serviciilor de urgență voluntare și private.

Răspund: Conducătorii instituțiilor și operatoriilor economici care au personal

planificat la pregătire în domeniul situațiilor de urgență.

Intensificarea activități de pregătire practică pe plan local cu Comitetul Local pentru Situații de Urgență, privind activitățile pe care trebuie să le întreprindă premergător, pe timpul și după manifestarea unor tipuri de risc care pot genera situații de urgență.

Răspund: Președinții comitetelor locale pentru situații de urgență

Informarea periodica a Instituției prefectului  județului Satu Mare despre verificarea modului de îndeplinire a măsurilor stabilite în ședințele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare.

Răspunde: Secretariatul Tehnic Permanent / Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare

Actualizarea permanentă a „Schemei riscurilor teritoriale la nivelul județului Satu Mare”și a „Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Satu Mare”.

Răspunde: Secretariatul Tehnic Permanent/ Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare

Schimburi de experiență cu structuri similare din țară și străinătate;

Capitolul VI

CONCLUZII FINALE

 

In anul 2014 Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare, președintele acestuia au avut în atenție cooperarea interinstituțională în cadrul structurii, în scopul unei gestionări eficiente a situațiilor de urgență.

Din analiza prezentată rezultă că în anul 2014 pe teritoriul județului Satu Mare nu s-au produs situații de amploare care să impună activarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare în scopul asigurării managementului acestora, ședințele extraordinare ale comitetelui vizând acțiuni și măsuri preventive.

Se poate concluziona faptul că  în anul 2014 Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare împreună cu toate instituțiile cu funcții de sprijin și comitetele locale și-au îndeplinit atribuțiile legale în domeniul managementului situațiilor de urgență, asigurând prevenirea și gestionarea eficientă a situațiilor de urgență sau a stărilor potențial generatoare de situații de urgență din zona de competență.

Remarc aici, că aceste rezultate nu se concretizau fără sprijinul Consiliului Județean, Primăriei Municipiului Satu Mare, implicarea structurilor M.A.I. a structurilor deconcentrate și descentralizate, componente ale sistemului integrat de management al situațiilor de urgență, al mass- mediei locale,  cărora le mulțumim pentru sprijinul acordat și îi asigurăm în continuare de întreaga noastră disponibilitate.

SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT

Căpitan,

ROGOZ Cristian

 

- Advertisment -

Cele mai populare

„Nimănui cu nimic nu fiţi datori, decât cu iubirea unuia faţă de altul”

Fii blând și bun cu toți, ne îndeamnă Părintele Serghie, că toți sunt în nevoi, bolnavi cu toții. Nu-i nimeni sănătos la suflet....

Este oficial.Biden,rămâne câștigător

Administrația Serviciilor Generale cea care are un rol cheie în confirmarea oficială a victoriei în scrutinul prezidenţial, l-a informat pe președintele ales...

Postul alimentar:recomandări și rețete

Postul alimentar, în toate civilizațiile și religiile, a fost implementat cu valențe curative nu numai în ceea ce privește corpul, dar și...

Adrian Cozma: Vom dezvolta Satu Mare cu bani europeni!

Nu mai are nimeni nicio îndoială că utilizarea cu eficiență a banilor europeni e cheia și drumul spre o dezvoltare mai rapidă...

Comentarii recente