miercuri, iunie 7, 2023
AcasăEconomico-socialNoile reguli de insolvență vor fi aplicate din 25 octombrie, inclusiv pentru...

Noile reguli de insolvență vor fi aplicate din 25 octombrie, inclusiv pentru proceduri în derulare

Noile reguli privind insolvența au fost publicate în Monitor, dar sunt valabile din 25 octombrie și vor fi aplicate inclusiv procedurilor aflate în prezent în derulare, cu excepția prevederilor privind insolvența grupului de societăți, unde vor fi aplicate doar cererilor introduse după această dată.

Insolvența debitorului – reprezentând insuficiența fondurilor pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile – se prezumă atunci când acesta nu a plătit datoria față de creditor după 60 de zile de la scadență, nu după 90 zile ca în prezent. În același timp, este menținut articolul care stabilește că insolvența este iminentă atunci când se dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadență datoriile exigibile angajate, cu fondurile bănești disponibile la data scadenței.

Pentru formularea unei cereri de deschidere a procedurii de insolvență se introduce o valoare-prag și pentru debitor, aceeași cu cea pentru creditor, respectiv de 40.000 de lei.

Planul de reorganizare va putea fi propus de către debitor, cu aprobarea AGA, dacă procedura a fost declanșată de acesta, de către administratorul judiciar sau de unul sau mai mulți creditori deținând împreună cel puțin 20% din valoarea totală a creanțelor. Nu va putea propune un plan de organizare acel debitor care a mai apelat la procedura insolvenței în ultimii cinci ani.

Executarea planului de reorganizare este propusă să fie realizată pe o perioadă de un an, putând fi prelungită cu până la 12 luni, dar fără a depăși doi ani.

Planul se consideră acceptat dacă este aprobat de deținătorii a cel puțin 50% din totalul valoric al creanțelor îl aprobă.

Persoanele cărora le este imputată insolvența unei firme sunt obligate să acopere din propria avere, parțial sau integral, datoriile societății respective și nu vor mai avea dreptul să ocupe poziția de administrator la alte companii timp de 10 ani de la data hotărârii judecătorești definitive.

Judecătorul sindic va putea debloca anumite situații, atunci când creditorii nu sunt activi în procedură. Astfel, dacă nu se poate lua o hotărâre în adunarea sau în comitetul creditorilor, administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar poate sesiza instanța în vederea pronunțării unei hotărâri, fiind prevăzută expres obligația judecătorului sindic de a se pronunța asupra viabilității planului de reorganizare, propus de debitor sau creditori și aprobat de adunarea creditorilor.

Creditorul care deține mai mult de 50% din valoarea totală a creanțelor poate să decidă, fără consultarea adunării creditorilor, desemnarea unui administrator judiciar sau lichidator judiciar în locul celui provizoriu.

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente