duminică, decembrie 3, 2023
AcasăLocaleNumarul posturilor de la finantele Satu Mare ramane acelasi

Numarul posturilor de la finantele Satu Mare ramane acelasi

În cadrul procesului de reorganizare, numărul de posturi la nivelul instituției rămâne același, structura organizatorică devenind mai flexibilă, funcție de amploarea activității desfășurate pe regiunile stabilite. Astfel, o parte dintre funcționarii publici vor primi preavize și vor avea posibilitatea să opteze, în cadrul numărului total de posturi invocat mai devreme, în funcție de pregătirea fiecăruia, pentru ocuparea unuia dintre posturile alocate activităților deficitare (Direcția Generală Antifraudă Fiscală, Direcția Generală pentru Administrarea Marilor Contribuabili, inspecție fiscală, IT, juridic, executare silită, etc).

În următoarele șapte zile, lista tuturor posturilor vacante va fi definitivată, publicată la sediile unităților fiscale teritoriale ale ANAF și postată pe Portal pentru a putea fi consultată de către toți funcționarii publici. În cazurile în care pentru același post optează doi sau mai mulți funcționari publici, se va organiza concurs pentru ocuparea funcției de execuție sau de conducere.

În baza Hotărârii Guvernului nr.520/ 2013 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală au fost emise Ordinul președintelui ANAF nr.1115/ 01 august 2013 pentru aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu, precum și Ordinul președintelui ANAF nr.1104/ 01 august 2013 pentru aprobarea structurii organizatorice regionale – ambele acte normative fiind publicate pe Portalul ANAF www.anaf.ro, la secțiunea Prezentare/ Prezentarea structurii ANAF.

Modernizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală demarată în această perioadă, include îmbunătățirea serviciilor pentru contribuabili, îmbunătățiri organizaționale precum și modificări ale infrastructurii informatice necesare pentru funcționarea optimă a unui sistem informatic integrat.

Obiectivele urmărite de A.N.A.F. în acest demers sunt creșterea capacității administrației pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale precum și creșterea gradului de conformare voluntară la plată în vederea îmbunătățirii substanțiale a colectării impozitelor și a contribuțiilor sociale.

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente