joi, iunie 20, 2024
AcasăLocaleAu fost aprobate pentru finanțare 10 proiecte de investiții în dezvoltarea județului...

Au fost aprobate pentru finanțare 10 proiecte de investiții în dezvoltarea județului

cj-smVineri, 14 iunie, în Sala Mică de ședințe a Consiliul Județean Satu Mare, a avut loc semnarea Contractelor de finanțare aferente Listei obiectivelor de investiții aprobată pentru finanțare pe anul 2013 prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

Contractele de finanțare au fost încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Consiliul Județean Satu Mare și Unitățile Administrativ Teritoriale. Județului Satu Mare i-a fost alocată suma de 10,2 milioane lei pe anul 2013, obiectivele finanțate fiind următoarele:

-Comuna Bixad: Alimentare cu apă potabilă a satelor Boinești, Trip și Bixad, suma alocată 128.000 lei

-Comuna Beltiug: Alimentare  cu apă, suma alocată 727.000 lei

-Comuna Călinești Oaș: Rețea de canalizare și stație de epurare, suma alocată 500.000 lei

– Modernizare DC 80 Coca-Pășunea Mare, suma alocată 161.000 lei;

-Comuna Certeze: Rețea de canalizare și stație de epurare, suma alocată 173.000 lei

-Comuna Gherța Mică: Rețea de canalizare și stație de epurare, suma alocată 500.000 lei

-Comuna Turulung: Modernizare DC 7 Turulung-Gherța Mare, suma alocată 34.000 lei

-Comuna Craidorolț: Asfaltare drum DC141 Eriu Sâncrai-Satu Mic-Mihăieni, suma alocată 387.000 lei

-Comuna Andrid: Reabilitare DC124 Dindeștiu Mic – Dindești, suma alocată 833.000 lei

-Comuna Homoroade: Reabilitare drum comunal DC20 Chilia, suma alocată 35.000 lei

-Orașul Negrești Oaș: Dezvoltarea zonei turistice Luna Șes – modernizare DC 75 și drum de acces (etapa I, inclusiv stratul de bază din mixtură asfaltică AB2), canalizare și aducțiune apă, suma alocată 6.722.000 lei.

Programul Național de Dezvoltare Locală este coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și este aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013. Programul are următoarele subprograme:

-Subprogramul “Modernizarea satului românesc”

-Subprogramul “Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor”

-Subprogramul “Infrastructură la nivel județean”

Domeniile specifice care pot fi finanțate:

a) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă și stații de tratare a apei

b) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare și stații de epurare a apelor uzate

c) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților de învățământ preuniversitar

d) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților sanitare din mediul rural

e) reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților

f) realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podețe sau punți pietonale

g) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncționale, teatre

h) realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi

i) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a piețelor publice, comerciale, târguri, oboare, după caz

j) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive.

În vederea stabilirii necesarului de fonduri pentru dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea infrastructurii locale și elaborării unei strategii pe termen mediu, a fost întocmit la nivel județean un inventar al stadiului fizic și sumelor necesare pentru domeniile privind drumurile județene și locale, podurile și podețele, unități de învățământ preuniversitar, unități sanitare, piețe publice,comerciale, târguri și oboare.

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente