vineri, februarie 23, 2024
AcasăLocaleAu inceput inscrierile pentru scolile de Politie

Au inceput inscrierile pentru scolile de Politie

academia-de-politie-alexandru-ioan-cuzaPoliția Română informează că au început înscrierile în instituțiile de învățământ proprii și subordonate Ministerului Afacerilor Interne, precum și în instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale și Serviciului Român de Informații, care pregătesc specialiști pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.

Numărul de locuri alocat instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne:

a) Academia de Poliție „ Alexandru Ioan-Cuza” București:

  1. Specializarea „Drept” – 48 de locuri și 5 pentru minorități (2 locuri pentru rromi, 2 locuri pentru maghiari, 1 loc pentru alte minorități).

 2. Specializarea „Ordine și Siguranță Publică”:

– arma poliție : 175 de locuri și 10 locuri pentru minorități (4 locuri pentru rromi, 4 locuri pentru maghiari și 2 pentru alte minorități).

b) Școala de Agenți de Poliție „ Vasile Lascăr” Câmpina – 313 de locuri ( 6 locuri pentru rromi, 9 locuri pentru alte minorități );

c) Școala de Agenți de  poliție „Septimiu Mureșan” Cluj–Napoca – 160 de locuri

(6 locuri pentru rromi, 9 locuri pentru alte minorități );

d) locurile alocate M.A.I. la instituțiile de învățământ ale M.Ap.N.:

  • Învățământ superior – studii universitare de licență:

– Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu – 25 de locuri;

– Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” – Brașov – 10 locuri;

– Academia Tehnică Militară – 70 de locuri;

– Institutul Medico – Militar – 25 de locuri;

– Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” – 10 locuri.

  •  Învățământ postliceal (maiștri militari):

– Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I”- Pitești – 62 de locuri;

– Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” – Boboc (locuri pentru bărbați) – 27 de locuri;

– Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu – 8 locuri.

Recrutarea candidaților pentru admiterea la instituțiile de învățământ ale M.A.I. se realizează de către structurile teritoriale de resurse umane din cadrul inspectoratelor județene de poliție, respectiv Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate.

Pentru a participa la concursurile de admitere în Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București – Facultatea de Poliție – beneficiar Poliție, în Școlile de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina și „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca, precum și în instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale și Serviciului Român de Informații, care pregătesc specialiști pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne,

trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții legale și criterii specifice:

a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris și vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

d) să fie declarați „apt” din punct de vedere medical, fizic și psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică și psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți în cursul anului în care participă la concurs;

f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverință din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;

j) nu au desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k) îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.

Criterii specifice:

a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniți în anul participării la concursul de admitere;

b) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;

c) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ;

d) să aibă înălțimea de minimum 1,70 m bărbații și 1,65 m femeile.

Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare sunt:

1. cererea de înscriere, având modelul prevăzut în anexe și CV;

2. declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare;

3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă și, dacă este cazul, a livretului militar;

4. diploma de bacalaureat (original/copie legalizată) sau adeverință pentru absolvenții de liceu din anul 2012 și foaia matricolă (original/copie legalizată); adeverința eliberată de către liceu, în care se menționează media generală de la bacalaureat, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;

5. următoarele documente în copie legalizată: certificatul de naștere pentru candidat, soț/soție și fiecare copil, certificatul de căsătorie, precum și hotărârile judecătorești privind starea civilă;

6. autobiografia și tabelul nominal cu rudele candidatului;

7. cazierul judiciar al candidatului;

8. certificatul de examinare psihologică al candidatului sau nota compartimentului de resurse umane în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;

9. fișa medicală tip de încadrare în Ministerul Administrației și Internelor;

10. caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituția de învățământ în cazul absolvenților în primul an de la absolvire;

11. 3 fotografii 3×4 cm.

Cererile de înscriere la concursul de admitere în instituțiile de învățământ superior pot fi primite de către structura de resurse umane din cadrul I.P.J. Satu Mare până la data de 14.06.2013.

Pentru școlile de agenți de poliție, înscrierea se face până la data de 02.08.2013.

Pentru înscriere, candidații se vor prezenta cu cartea de identitate, iar cu această ocazie le vor fi înmânate adresele pentru examinarea medicală și pentru obținerea foii matricole de la liceul absolvit.

Perioadele de desfășurare, tematica și bibliografia pentru concursul de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale și Serviciului Român de Informații pot fi obținute de pe site-ul acestor instituții.

La înscrierea la instituțiile de învățământ pentru concursul de admitere participă candidații care au promovat evaluarea psihologică/ psihotehnică și au fost declarați „apt medical”.

Detalii suplimentare se pot obține la Serviciul de Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Satu Mare.

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente