joi, iunie 20, 2024
AcasăLocaleAutoritățile pregătesc transpunerea în practică a prevederilor Legii 165/2013

Autoritățile pregătesc transpunerea în practică a prevederilor Legii 165/2013

prefectura-satu-mareÎn data de 4 iunie, prefectul Eugeniu Avram a convocat o ședință cu participarea reprezentanților tuturor instituțiilor implicate în aplicarea dispozițiilor Legii 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Prefectul a ținut să se asigure că la nivelul tuturor instituțiile județene care au responsabilități se cunosc deja prevederile cuprinse în legea respectivă și că sunt pregătite pentru a pune în aplicare măsurile stabilite de aceasta.

Dispozițiile Legii 165/2013 se aplică cererilor formulate și depuse, în termen legal, la entitățile învestite de lege, nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanțelor, precum și cauzelor aflate pe rolul Curții Europene a Drepturilor Omului suspendate în temeiul Hotărârii-pilot din 12 octombrie 2010, pronunțată în Cauza Maria Atanasiu și alții împotriva României, la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Potrivit articolului 5, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale se constituie, prin ordin al prefectului, comisia locală pentru inventarierea terenurilor. În termen de 180 de zile de la data constituirii, comisia întocmește, conform normelor de aplicare a prezentei legi, situația terenurilor agricole, cu sau fără investiții, și forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, după caz, al unității administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritorială.

Potrivit articolului 7, aliniatul 1, până la întocmirea situației centralizatoare la nivel local, se suspendă emiterea hotărârilor de validare/invalidare de către comisia județeană de fond funciar, eliberarea titlurilor de proprietate, punerea în posesie de către comisiile locale de fond funciar, precum și orice alte proceduri administrative în domeniul restituirii fondului funciar. Dispozițiile aliniatului 1 nu sunt aplicabile în cazul hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile.

Prefectul Eugeniu Avram a insistat asupra necesității respectării tuturor obligațiilor ce revin autorităților și instituțiilor implicate și a termenelor,  a cerut în mod imperativ să fie luate toate măsurile pentru aplicarea în mod corect și transparent a dispozițiilor legale, pentru ca spiritul și litera legii să se regăsească în transpunerera în practică a principiilor care stau la baza acordării măsurilor prevăzute de Legea 165/2013.

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente