joi, mai 30, 2024
AcasăLocaleStiri Satu MareComponanța examenelor de evaluare națională pentru clasa a II-a

Componanța examenelor de evaluare națională pentru clasa a II-a


Conform Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, testele elaborate pentru EN II, administrate elevilor care au urmat cursurile clasei a II-a în limba română, sunt structurate astfel:
a) primul test vizează evaluarea competențelor de producere a mesajelor scrise;
b) al doilea test vizează evaluarea competențelor de receptare a mesajelor citite;
c) al treilea test vizează evaluarea competențelor de matematică.

Testele elaborate pentru EN II, administrate elevilor aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile clasei a II-a în limba maternă, sunt structurate astfel:
a) primul test vizează evaluarea competențelor de receptare-producere a mesajelor scris-citite în limba română;
b) al doilea test vizează evaluarea competențelor de matematică;
c) al treilea test vizează evaluarea competențelor de receptare a mesajelor citite în limba maternă; d) al patrulea test vizează evaluarea competențelor de producere a mesajelor scrise în limba maternă.

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare la clasa a II-a este de câte 30 de minute pentru fiecare test administrat. EN II se desfășoară conform calendarului aprobat, în timpul orelor de curs, în funcție de programul fiecărei unități de învățământ. Responsabilitatea administrării la clasă a EN II aparține administratorului de test – învățătorul / institutorul / profesorul pentru învățământul primar de la clasă și care întocmește documentele menționate în Manualul de proceduri. Pe toată durata administrării testelor, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă și care are rolul de a susține procesul de administrare a instrumentelor de evaluare, în conformitate cu Manualul de proceduri.

Manualul de proceduri este elaborat de CNEE și este transmis inspectoratului școlar județean cu zece zile înainte de data primei EN II programate conform calendarului și cuprinde scenariul de administrare a acestora, împreună cu alte precizări referitoare la desfășurarea evaluării.

Elevii cu deficiențe, integrați în învățământul de masă sau școlarizați în învățământul special care parcurg curriculumul de masă adaptat, precum și elevii cu cerințe educaționale speciale care parcurg curriculumul specific învățământului special susțin EN II, la solicitarea scrisă a părinților / reprezentanților legali ai elevului, prin adaptarea procedurii specifice de administrare a evaluării.

Fiecare test de la EN II este evaluat de către două cadre didactice evaluatoare, dintre care unul este învățătorul / institutorul / profesorul pentru învățământul primar de la clasă. Evaluarea testelor se finalizează în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test. Rezultatele individuale la EN II, cuprinse în fișele de evaluare, sunt supuse unui proces de analiză de către cadrul didactic și de către colectivul de catedră din fiecare unitate școlară. În urma acestei analize, cadrul didactic decide, acolo unde este cazul, elaborarea planului individualizat de învățare al elevului, instrument fundamental de remediere / dezvoltare / orientare care cuprinde informații diagnostice și prognostice în vederea orientării și optimizării învățării. Planurile individualizate de învățare ale elevilor sunt comunicate părinților / reprezentanților legali ai elevilor.

În anul școlar 2016-2017, administrarea evaluărilor naționale la finalul clasei a II-a se realizează conform următorului calendar:
scris – Limba română – 10 aprilie 2017
scris – Limba maternă – 10 aprilie 2017
citit – Limba română – 11 aprilie 2017
citit – Limba maternă – 11 aprilie 2017
Matematică – 12 aprilie 2017
scris – citit – Limba română pentru minoritățile naționale – 13 aprilie 2017

La nivelul județului Satu Mare, în data de 10 aprilie, situația prezenței elevilor la probele de evaluare, se prezintă după cum urmează:

Limba română – scris
înscriși: 2163
prezenți: 1953
Limba maternă – scris
înscriși: 1316
prezenți: 1147

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente