Acasă Locale Stiri Satu Mare Concurs pentru postul de inspector școlar general

Concurs pentru postul de inspector școlar general

isj

Ministerul Educației și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a funcției vacante de inspector școlar general din cadrul inspectoratului școlar din județul Satu Mare.

Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/ 7 octombrie 2011, cu modificările ulterioare.

La concurs poate candida personalul didactic care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

a)      este membru al corpului național de experți în managementul educațional;

b)      este absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență;

c)      este personal didactic titular în învățământ/într-o unitate de învățământ și are gradul didactic I sau titlul științific de doctor;

d)     are o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 8 ani, dintre care cel puțin 5 în ultimii 10 ani;

e)      a obținut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent;

f)       are recomandare/caracterizare vizând calitățile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unității de învățământ sau din partea consiliului de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs;

g)      nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

h)      este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare;

i)        la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

Dosarul de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările ulterioare, se depune, în perioada 29 iunie-12 iulie 2015, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, Str. 1 Decembrie 1918 nr.6.

Probele de concurs se vor desfășura în perioada 27 iulie – 7 august 2015 la sediul Ministerului Educației și Cercetării Științifice.

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelul de curriculum vitae, declarația pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa postului și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează atât la sediul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, cât și la al Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0261712175, de luni până vineri, între orele 10.00-15.00.

- Advertisment -

Cele mai populare

Dieta raw-vegană

Beneficii și riscuri Ce înseamnă dieta raw vegană, ce beneficii pentru sănătate are și la ce să fii...

Spre groapă, râzând…

Speram ca măcar la alegerile parlamentare să nu se repete comedia amară de la locale și când spun asta, mă gândesc la...

,,Prin cântec îmi exprim trăirile”

Interviu  cu interpretul Darius Câmpean Încercăm să îi aducem în atenția publică pe acei tineri care înțeleg că o...

Muzeul Daciei Românești din Satu Mare este unic în țară!

El aparține omului de afaceri, Beniamin Kira Fără îndoială, cel mai atipic muzeu din județul nostru, Muzeul Daciei Românești,...

Comentarii recente