Acasă Locale Stiri Satu Mare Criterii privind înregistrarea în scopuri de TVA

Criterii privind înregistrarea în scopuri de TVA

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că începând cu data de  1 februarie  2015  va intra  în vigoare o nouă procedură  privind înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile.

Prin OMFP nr.17/2015 se stabilesc  criteriile pe baza cărora se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA a societăților comerciale care sunt înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, in urmatoarele situatii:

1.solicită  înregistrarea în scopuri de TVA de la înmatricularea societății la oficiul registrului comerțului, dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depășește plafonul de scutire de 220.000 lei, conform prevederilor art .153 alin (1) lit. a) din Codul fiscal . În această situație, societatea trebuie să depună la organele fiscale competente cererea de înregistrare în scopuri de TVA (formular 098), în aceeași zi cu depunerea, la oficiul registrului comerțului, a cererii de înmatriculare a societatii.

  1. solicită înregistrarea în scopuri de TVA ulterior înmatriculării societății , dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire de 220.000 de lei, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă, conform prevederilor art.153 alin.1 lit.c) din Codul fiscal.În această situație, societatea va depune la organele fiscale competente declaratia de mentiuni  (formular 010).
  2. solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art.153 alin.9^1 din Codul fiscal , persoanele impozabile al  căror cod de înregistrare în scopuri de TVA  a fost anulat din oficiu de către organele fiscale competente . În această situație, persoanele impozabile  vor depune la organele fiscale competente     formularul 099.

Criteriile în funcție de care se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile sunt:

  1. a) persoana impozabilă nu se află în situația prevăzută la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în situația de a nu desfășura activități economice în spațiul destinat sediului social și/sau sediilor secundare și nici în afara acestora;
  2. b) niciunul dintre administratorii și/sau asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (9^1) din Codul fiscal, înregistrați fiscal în România, și nici persoana impozabilă însăși în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. c) și alin. (9^1) din Codul fiscal, nu au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  3. c) evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenției și a capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni taxabile și/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum și operațiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operațiuni ar avea locul în România.

Pentru evaluarea criteriilor în funcție de care se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA, persoanele impozabile vor depune la organele fiscale competente  și documentele prevazute la art.4 din ordin.

Ca element de noutate, persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA   , vor depune la organul fiscal competent formularul (088) „Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA”.

Modelul și conținutul formularului 088 este prevăzut în OMFP nr.112/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în domeniul taxei pe valoarea adăugată, ordin publicat in Monitorul Oficial nr.40/16.01.2015.

Dintre informațiile  care trebuie  completate în  formularul 088 , menționăm urmatoarele:

-dacă există asociați și /sau administratori*) care au deținut în ultimii 3 ani fiscali încheiați anterior depunerii acestei declarații, calitatea de asociat și/sau administrator la societăți care înregistrau obligații restante la bugetul general consolidat al statului, cu excepția impozitelor și taxelor locale, potrivit evidenței financiar-contabile;

-dacă există deschis/deschise în țară/străinătate cont/conturi bancare în numele persoanei impozabile ;

-veniturile brute realizate de asociați și administratori*) persoane fizice în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune declarația;

-studiile / profesiile pe care le au administratorii persoane fizice și ce ocupații au avut în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune declarația;

-la câte societăți dețin sau au deținut calitatea de asociat, în ultimii 3 ani anterior depunerii acestei declarații, administratorii și asociații persoanei impozabile.

Soluționarea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA se finalizează prin emiterea deciziei de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA”.

- Advertisment -

Cele mai populare

Apă gratis pentru trecători la Tășnad și Satu Mare

Valul de căldură ce a lovit județul Satu Mare stârnește reacții pozitive în rândul comunității locale. În...

Gașca Zurli revine la Satu Mare

Vești bune pentru copiii care îndrăgesc cea mai tare gașcă din țară, Gașca Zurli. După ce concertul de...

Numărul îmbolnăvirilor de COVID – 19 continuă să scadă

Până astăzi, 23 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate1.080.389 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus...

În 2020 România a fost cea mai ieftină țară din UE

În anul 2020, în medie, românii au plătit cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană pe mâncare, băutură,...

Comentarii recente