Acasă Locale Nationale Cum conduc o firma din punct de vedere legal ?

Cum conduc o firma din punct de vedere legal ?

Structura suprema de deliberare si decizie in societatea cu raspundere
limitata (cu mai multi asociati) este Adunarea Generala a Asociatilor.
Hotararile luate in Adunarea Generala a Asociatilor sunt valabile, insa,
numai daca se respecta anumite reguli si principii obligatorii de cvorum
si majoritate, prevazute de lege si/sau de actul constitutiv al
societatii.
Vezi mai jos care sunt principalele reguli obligatorii care trebuie
respectate la adoptarea hotararilor in cadrul societatilor cu raspundere
limitata.
Reguli de cvorum si de majoritate ale Adunarii Generale a Asociatilor
Regula de baza: in societatea cu raspundere limitata, prevaleaza, in
principiu, regula luarii hotararilor in conformitate cu prevederile
actului constitutiv.
Asadar, asociatii sunt cei care, la infiintarea societatii, pot stabili in
actul constitutiv reguli care sa precizeze ce cvorum si majoritate sunt
necesare in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor pentru luarea
hotararilor in societate, in mod valabil. Aceste reguli nu sunt insa
„batute in cuie” la infiintarea societatii, ci pot fi modificate si pe
parcursul functionarii ei.
Regula subsidiara: atunci cand actul constitutiv nu prevede nicio regula
pentru luarea hotararilor, acestea se vor lua cu cvorumul si majoritatea
prevazute de lege, respectiv, (i) cu unanimitate de voturi (pentru
hotararile privind modificari ale actului constitutiv) si (ii) cu
majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale (pentru celelalte
situatii).
De stiut: Majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale
inseamna cel putin jumatate plus unu (50%+1) din numarul total al
asociatilor si din numarul total al voturilor existente. Aceasta dubla
majoritate poate fi schimbata de asociati conform regulii de baza
susmentionate, prin actul constitutiv, spre exemplu, intr-o majoritate a
celor prezenti (50%+1 din numarul asociatilor prezenti si partilor
sociale detinute de cei prezenti), intr-o majoritate unica (adica doar cu
privire la asociati sau doar cu privire la voturi), in regula
unanimitatii de voturi etc.
Atentie: In cazul unei societati cu raspundere limitata cu doi asociati
sau chiar mai multi dar in numar par, regula majoritatii absolute
inseamna de fapt unanimitate de voturi, indiferent ca asociatii detin
cote egale (50%-50%) ori chiar cote vadit disproportionate (ex. 99%-1%).
Pentru a evita o situatie precum cea de mai sus (adica, asociatul cu 99%
din capitalul social sa nu poata lua nicio hotarare fara acordul
asociatului minoritar, care detine doar 1% din capitalul social),
fondatorii ar putea conveni, prin actul constitutiv, sa elimine regula
dublei majoritati si sa opteze, spre exemplu, pentru o majoritate doar a
partilor sociale, acesta fiind criteriul cel mai obiectiv.
Exceptia de la regula: in anumite situatii, hotararile in Adunarea
Generala a Asociatilor pot fi luate, in mod valabil, numai cu un anumit
cvorum si majoritati minime prevazute explicit de lege.
Exemple: cesiunea de parti sociale catre un tert (3/4 din capitalul
social), stabilirea modului in care activele ramase dupa plata
creditorilor in cadrul procedurii lichidarii se vor imparti intre asociati
(unanimitate de voturi). De la acestea, se poate deroga prin actul
constitutiv numai in sensul impunerii unor reguli mai restrictive (spre
ex., la cesiune, se poate stabili unanimitate in loc de ¾) nu si a unora
mai flexibile.
Principii si limitari la luarea hotararilor in Adunarea Generala a
Asociatilor
1) Fiecare parte sociala detinuta intr-o societate cu raspundere
limitata da dreptul la 1 (un) singur vot. Chiar daca o parte sociala este
detinuta de mai multe persoane (situatie extrem de rara, dar posibila),
acestea nu-si pot exprima decat un singur vot, prin intermediul unui
reprezentant desemnat.
2) Legea nu prevede nicio ipoteza in care o parte sociala ar putea fi
emisa fara drept de vot (situatie intalnita la societatile pe actiuni, in
cazul actiunilor preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot),
ceea ce inseamna ca principiul nr. 1) de mai sus (fiecare parte sociala da
dreptul la un vot) se aplica in mod imperativ.
3) Dreptul de vot aferent partilor sociale asupra carora s-a instaurat
o ipoteca mobiliara apartine, in lipsa unei prevederi legale derogatorii,
titularului partii sociale.
4) Cvorumul si majoritatea prevazute de actul constitutiv si/sau de
lege (dupa caz) sunt necesare pentru luarea, in mod valabil, a
hotararilor, numai in prima adunare generala convocata. In cazul in care
adunarea legal constituita nu poate lua o hotarare valabila din cauza
neintrunirii majoritatii cerute, adunarea convocata din nou, va putea sa
decida valabil, oricare ar fi numarul de asociati si partea din capital
reprezentata de asociatii prezenti, fiind deci suficient un vot majoritar
al celor prezenti la adunare.
5) Un asociat nu are dreptul sa voteze in cadrul adunarilor asociatilor
cu privire la punctele de pe ordinea de zi care se refera la (i)
aporturile sale in natura; (ii) actele juridice incheiate intre el si
societate. In cadrul deliberarilor referitoare la aceste aspecte,
asociatul vizat trebuie sa se abtina.
6) Votul asociatilor in adunarea generala poate fi valabil exprimat si
prin corespondenta, cu conditia ca aceasta posibilitate sa fie prevazuta
in actul constitutiv.

articol scris de avocat COLTUC MARIUS VICENTIU

- Advertisment -

Cele mai populare

Drapelul României, arborat la 2.519 metri altitudine.La multi ani români!

Drapelul României a fost arborat, de Ziua Naţională, pe vârful Parângul Mare, la 2.519 metri altitudine, unul dintre cele mai înalte din...

Ceremonie restrânsă de 1 Decembrie

Cu ocazia Zilei Naţionale, reprezentanţi ai Armatei României vor participa, la solicitarea şi cu sprijinul autorităţilor locale, la pregătirea, organizarea şi desfăşurarea...

Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat

Un interviu acordat jurnalului ortodox “Drumul Emausului” de ziaristul grec George Alexandrou, autorul uneia dintre cele mai vaste monografii dedicate Sfântului Apostol Andrei, ne...

Sfârșitul unei campanii sfârșite!

Ne aflăm înspre finalul unei campanii electorale, cum n-am mai avut niciodată. Rigorile pandemice au limitat aria acțiunilor...

Comentarii recente