Acasă Locale Stiri Satu Mare „Modificări legilație fiscală introduse prin O.U.G. nr.92 / 2014

„Modificări legilație fiscală introduse prin O.U.G. nr.92 / 2014

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că în Monitorul Oficial nr.957 din 30 decembrie 2014 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative.

Principalele modificări introduse prin actul normativ de mai sus sunt:

1. Modificări referitoare la U.G. nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc

Termenul de valabilitate al licenței de organizare a jocurilor de noroc a fost modificat de la 5 ani la 10 ani de la data acordării, excepție făcând jocurile de noroc temporare unde valabilitatea este de 3 luni, cu condiția plății taxei de autorizare.

Totodată, s-au adus modificări în ceea ce privește taxele percepute pentru obținerea licențelor de organizare a jocurilor de noroc.

Licențele de organizare a jocurilor de noroc pe tipuri de activități acordate operatorilor economici până la data intrării în vigoare a O.U.G. nr.92/2014 își mențin valabilitatea până la data expirării,  cu condiția plății în cuantumul prevăzut de O.U.G. nr.77/2009, astfel cum a fost modificată prin intermediul O.U.G. nr.92/2014, a taxelor anuale aferente licențelor de organizare a jocurilor de noroc, scadente în intervalul cuprins între intrarea în vigoare a  O.U.G. nr.92/2014 și expirarea licențelor.

Cuantumul și modalitatea de calcul a taxelor pentru autorizațiile de exploatare a jocurilor de noroc acordate  operatorilor economici până la data intrării în vigoare a O.U.G. nr.92/2014 se mențin  până la expirarea termenului de valabilitate a acestora și sunt cele prevăzute de legislația în vigoare la data emiterii respectivelor autorizații. Pentru obținerea unei noi autorizații vor fi respectate cuantumurile și modalitatea de calcul prevăzute de O.U.G. nr.92/2014.

2. Modificări referitoare la Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal

În ceea ce privește veniturile din jocuri de noroc , acestea cuprind toate sumele încasate ca urmare a participării la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot.

Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin reținerea la sursă,  cu o cotă de 1% aplicată asupra tuturor sumelor încasate de un participant de la un organizator de jocuri de noroc. Veniturile din jocuri   de noroc care depășesc echivalentul a 15.000 euro se impozitează cu 16%, iar  veniturile  care depășesc  echivalentul a 100.000 euro se impozitează cu 25%.

Nu sunt impozabile la sursă veniturile realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță (on-line), slot-machine, lozuri și festivaluri de poker. Persoanele fizice care obțin venituri din jocuri de noroc la distanță (on-line), slot-machine, lozuri și festivaluri de poker au obligația de a depune declarația privind venitul  realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal , până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.Organul fiscal competent are obligația de a stabili impozitul datorat, aferent venitului încasat din jocurile de noroc, pe baza declaratiei privind venitul realizat din jocuri de noroc, prin emiterea deciziei de impunere.

Cota de impunere pentru veniturile din jocuri de noroc la distanță (on-line), slot-machine, lozuri și festivaluri de poker   este de 1% pentru sumele de până la echivalentul a 14.999 euro, 16 % pentru sumele cuprinse între 15.000 -99.999 euro și 25 % pentru sumele care depășesc echivalentul a 100.000 euro.

Plătitorii de venituri, cu regim de reținere la sursă a impozitelor, au obligația să depună o declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat. Prin excepție, plătitorii de venituri din jocuri de noroc cu reținere la sursă au obligația de a depune până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul precedent, o declaratie centralizatoare privind veniturile totale plătite, precum și impozitele totale calculate, reținute și virate la bugetul general consolidat al statului, fără a menționa datele de identificare a beneficiarilor de venit.

Venitul net din premii este diferența dintre venitul din premii și suma reprezentând venit neimpozabil. Nu sunt impozabile veniturile din premii, în bani și/sau în natură, sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 de lei, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu.

Menționăm că noile prevederi vor intra în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării  în Monitorul Oficial al României a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2014″.

 

 

- Advertisment -

Cele mai populare

Situația infectarilor cu Sars-COV-2

Până pe data de 26 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 449.349 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID...

Postul,milostenia și iubirea aproapelui- cununa creștinului

Noi credem că Dumnezeu este cu noi, însă pentru a reface sau a nu pierde legătura de iubire cu El, pentru a...

Atenție!Sancțiuni contraventionale intră in vigoare din acest week-end

Legea care permite autorităților să ridice mașinile parcate ilegal urmează să fie publicată în Monitorul Oficial după ce președintele României, Klaus Iohannis,...

Strategia de vaccinare anti-Covid urmează să fie adoptată

Strategia naţională de vaccinare anti-COVID ar putea fi aprobată în şedinţa de guvern de vineri, urmând ca săptămâna viitoare să fie adoptată...

Comentarii recente