marți, mai 21, 2024
AcasăLocaleSocietatile exceptate de la organizarea de licitatii publice

Societatile exceptate de la organizarea de licitatii publice

licitatiiCompaniile din portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), Plafar și Romaero se vor regăsi printre societățile exceptate de la obligația organizării de licitații publice, deoarece activează pe o piață concurențială.

El a afirmat că este greu de indicat toate acele regii și companii exceptate de la regulile sistemului de achiziții publice, dar că OU 34/2006 include criterii clare în acest sens, iar exceptate vor fi acele societăți care lucrează pe o piață concurențială și nu servesc interesului general.

Președintele Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP) a enumerat în acest sens, ca exemplu, companiile din portofoliul AAAS, Plafar și Romaero.

Modificările introduse în Parlament la sistemul achizițiilor publice exceptează de la obligativitatea organizării licitațiilor anumite regii și companii naționale, pe care Guvernul le-a introdus inițial, de la începutul anului, în categoria autorităților contractante.

Până la 1 ianuarie 2013, obligativitatea derulării unor proceduri de achiziție publică revenea doar anumitor regii autonome sau companii naționale, numai în situația în care se încadrau în prevederile articolelor 8 sau 9 din OU 34/2006 privind sistemul achizițiilor publice, iar alte astfel de societăți nu erau obligate să desfășoare proceduri de achiziție publică.

La finele anului trecut, Guvernul a decis ca toate regiile autonome și companiile naționale să fie obligate să desfășoare proceduri de achiziție publică.

Parlamentul a decis însă să se revină la sistemul inițial, în care doar unele regii și companii de stat sunt obligate să deruleze licitații, și anume cele care se încadrează în cele două articole ale OU 34/2006, iar celelalte societăți să elaboreze „norme procedurale interne” în ceea ce privește atribuirea contractelor a căror valoare depășește pragul achizițiilor directe.

Articolul 8 din OU 34/2006 stabilește că este autoritate contractantă oricare organism înființat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial și care este finanțat, în majoritate, de către o autoritate contractantă sau de către un alt organism de drept public, se află în subordinea sau este supusă controlului unei autorități contractante sau unui alt organism de drept public, are în componența consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor numiți de către o autoritate contractantă sau de către un alt organism de drept public, oricare întreprindere publică ce desfășoară una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la cap. VIII secțiunea 1 (apă energie, transport, poștă), atunci când aceasta atribuie contracte de achiziție publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activități.

Piața achizițiilor publice reprezintă în jur de 15% din PIB-ul României, iar statul, prin instituțiile și companiile sale, este cel mai mare cumpărător.

Analiștii consultați acum doi ani de Ziarul Financiar apreciau că între 20 și 40% dintre contractele încheiate cu statul sunt „cu dedicație”.mediafax

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente