joi, februarie 29, 2024
AcasăsusA început campania de primire a cererilor de plată la APIA

A început campania de primire a cererilor de plată la APIA

Luni, 3 martie, agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a demarat  Campania de primire a cererilor de plată pentru schemele/măsurile de sprijin pe suprafață.

Pentru a beneficia de sprijinul financiar pe suprafață, fermierii trebuie să depună la Centrele APIA, în intervalul 3 martie – 15 mai 2014, o singură cerere de plată. Pentru cererile de plată depuse începând cu data de 16 mai, se vor aplica penalități de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. După data de 9 iunie 2014, cererea de plată nu mai este admisă la calculul plății pentru anul în curs.

Fermierii sunt așteptați la funcționarul public de care aparține U.A.T.-ul respectiv, la data la care au fost programați, pentru a se evita aglomerarea pe final de campanie.

Pot beneficia de măsurile de sprijin pe suprafață persoanele fizice și/sau juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendași, concesionari, administratori în cadrul asociațiilor în participațiune etc. Dacă proprietarul a dat terenul în arendă, l-a concesionat sau l-a închiriat, sprijinul financiar pe suprafața respectivă va fi acordat celui care lucrează terenul.

Sunt eligibile la plată exploatațiile cu suprafața de cel puțin un hectar, formate din parcele agricole cu suprafața de cel puțin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbuștilor fructiferi, suprafața minimă a parcelei trebuie să fie de cel puțin 0,1 hectare.
De asemenea, solicitantul trebuie să respecte Bunele Condiții Agricole și de Mediu (GAEC) și Cerințele Legale în Materie de Gestionare (SMR) pe toată suprafața fermei.
Măsurile de sprijin pe suprafață sunt:
1. Schema de plată unică pe suprafață (SAPS);
2. Ajutoare naționale tranzitorii (ANT):
• ANT 1- culturi în teren arabil;
• ANT 2- in pentru fibră;
• ANT 3- cânepă pentru fibră;
• ANT 4- tutun;
• ANT 5- hamei;
• ANT 6- sfeclă de zahăr.
3. Schema de plată separată pentru zahăr;
4. Schema de sprijin pentru orez din zonele defavorizate altele decât zona montană;
5. Plăți compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală:
se continuă angajamentele aflate în desfășurare. Pentru angajamentele care au fost finalizate în anul 2013 se acceptă prelungirea lor cu un an, pentru anul 2014, sub rezerva aprobării PNDR de către Comisia Europeană.
• Măsura 211 – Plăți compensatorii pentru zonele montane defavorizate;
• Măsura 212 – Plăți compensatorii pentru zonele specific și semnificativ defavorizate din punct de vedere natural.
• Măsura 214 – Plăți de Agro-mediu*:
 Pachetul 1 (P1) – Pajiști cu înaltă valoare naturală;
 Pachetul 2 (P2) – Practici agricole tradiționale;
 Pachetul 3 (P3) – Pajiști importante pentru păsări;
 Pachetul 4 (P4) – Culturi verzi;
 Pachetul 5 (P5) – Agricultura ecologică;
 Pachetul 6 (P6) – Pajiști importante pentru fluturi;
 Pachetul 7 (P7) – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu.
*Se pot combina pe parcelă: P1 cu P2 sau P4 cu P5. Nu se pot combina pe parcelă P4 cu P7.
Un element important și în Campania 2014 este aplicația IPA Online, prin intermediul căreia fermierii deja înregistrați la APIA în campanile precedente, și care intenționează să solicite sprijin pe suprafață în anul 2014, prin acces la internet, pot să completeze electronic declarația de suprafață, să vizualizeze și, după caz, actualizeze propriile parcele – față de parcelele digitizate și/sau controlate pe teren în campania anterioară. De asemenea, fermierii își pot digitiza parcele noi prin identificarea pe ortofotoplanurile disponibile în baza de date (LPIS) a APIA.
Aplicația IPA Online pune la dispoziția fermierilor rezultatele controalelor pe teren din anii anteriori precum și avertizări privind calitatea digitizării parcelelor agricole și avertizări privind respectarea anumitor cerințe de ecocondiționalitate. Totodată, aplicația IPA Online informează fermierul dacă parcelele digitizate sunt situate în zone eligibile pentru plățile compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală.
Schemele/măsurile de sprijin pe suprafață sunt finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

1 COMENTARIU

Comentariile sunt închise.

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente