vineri, mai 24, 2024
AcasăEconomico-socialDeclarațiile privind veniturile din agricultură pot fi depuse până pe 25 iunie...

Declarațiile privind veniturile din agricultură pot fi depuse până pe 25 iunie

tarani-agricultoriPotrivit prevederilor art.V din Legea nr.168/ 2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/ 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/ 2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr.310 din 29.05.2013, contribuabilii care desfășoară în perioada 1 februarie 2013 și până la sfârșitul anului fiscal o activitate agricolă prevăzută la art.71 alin.(1) din Codul fiscal, respectiv obțin venituri din:

a) cultivarea produselor agricole vegetale;

b) exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea;

c) creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală,

au obligația de a depune formularul 221 – „–“Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit”, la organul fiscal competent, până la data de 25 iunie inclusiv a anului 2013.

ATENȚIE! În anul 2013 contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică care realizează venituri din activități agricole pentru care veniturile se determină pe bază de normă de venit aplică următoarele reguli:

a)    în cazul celor pentru care au fost modificate limitele stabilite potrivit tabelului prevăzut la art.72 alin.(2) din Codul fiscal, respectiv:

1. vie pe rod ………………………………………          până la 1 ha;

2. arbuști fructiferi……………………………….         până la 1 ha;

3. vaci……………………………………………….            până la 2 capete;

4. bivolițe……………………………………………          până la 2 capete;

5. oi…………………………………………………..            până la 50 capete;

6. capre……………………………………………..           până la 25 capete;

7. albine…………………………………………….           până la 75 de familii,

și care au depus/nu au depus formularul 221 până la data intrării în vigoare a Legii nr.168/2013, vor depune o nouă declarație până la data de 25 iunie 2013, care va cuprinde informații privind suprafețe cultivate/ capete de animale/ familii de albine deținute la data de 25 mai 2013;

b)   în cazul celor care depun formularul 221 după data de 25 mai 2013, informațiile cuprinse în acesta vizează suprafețe cultivate/ capete de animale/ familii de albine deținute la data de 25 mai 2013 inclusiv;

c)    modificarea structurii suprafețelor cultivate/capetelor de animale/familiilor de albine, după data de 25 mai 2013, nu va fi luată în considerare la stabilirea obligațiilor fiscale.

Prin actul normativ menționat s-au stabilit ca venituri neimpozabile:

a)    veniturile din valorificarea în stare naturală a produselor culese din flora sălbatică, exclusiv masa lemnoasă. În cazul masei lemnoase  sunt venituri neimpozabile numai veniturile realizate din exploatarea și valorificarea acesteia în volum de maxim 20mc/an din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate;

b)   veniturile din valorificarea în stare naturală a produselor capturate din fauna sălbatică, cu excepția celor realizate din activitatea de pescuit comercial supuse impunerii potrivit prevederilor cap.II “Venituri din activități independente”, din Codul fiscal;

c)    veniturile obținute din exploatarea pășunilor și fânețelor naturale;

d)   cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee și leguminoase pentru producția de masă verde destinate furajării animalelor pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit și a celor prevăzute la art.72 alin.(2) din Codul fiscal, nu generează venit impozabil.

NOTĂ: Contribuabilii care realizează venituri din desfășurarea a două sau mai multeagricultori-1350636476 activități agricole, pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, vor determina venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activități.

Formularul 221 se pune gratuit la dispoziția contribuabilului la sediile administrațiilor finanțelor publice, sau poate fi descărcat de pe portalul ANAF, la adresa: www.anaf.ro/asistență contribuabili/formulare și programe utile/toate formularele cu explicații.

Nu se consideră depuse cu întârziere și nu vor fi aplicate sancțiuni în cazul contribuabililor care depun declarațiile până la data de 25 iunie 2013, inclusiv.

Informații detaliate se pot obține la:

– birourile pentru asistența contribuabililor din cadrul administratiilor finantelor publice;

– telefonic, la Centrul de asistență a contribuabililor, la nr.0314039160;

– accesând pagina de Internet, site-ul www.anaf.ro.

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente