miercuri, mai 29, 2024
AcasăEducatie&CulturaNICOLAE SABĂU – RAPSODUL NORDULUI

NICOLAE SABĂU – RAPSODUL NORDULUI

Nicolae_SabauUndeva în nordul României, pe tărâmul nepieritoarelor legende, acolo unde muntele îngenunchează în fața râului, se află satul Cicârlău, o așezare frumoasă înnobilată de vocea unică a celui mai prețuit fiu al său: Nicolae Sabău.

Răsăritul frunzei, aleanul codrului, freamătă în cântecele sale unde dorul se alină în melancolice tânguiri.

Numit pe bună dreptate Rapsod al Nordului, Nicolae Sabău a adunat cu iubire, pricepere și înțelepciune, sute de cântece populare memorabile, într-un șirag de miraculoase mărgăritare care vor dăinui câtu-i lumea și pământul.

Nicolae Sabău și-a împletit pământeasca-i existență cu flacăra nepieritoare a folclorului cel adevărat, venit din veciile vremilor.

Cântul, ritmurile, când duioase, când săltărețe, s-au furișat în glasul său cald și învăluitor ca un balsam peste suferințele și rănile toate.

Poate că la niciun alt interpret nu găsim atât de pregnant reliefat, crezul că prin cântec, omenirea nu devine doar mai bună, ci ea se leapădă taumaturgic, de toate relele, de bolile sufletului și trupului.

Cântul înalță și eliberează, el este susurul curat al unui suflet uriaș ce varsă în omenire armonii străvechi, care au însoțit poate, Facerea Lumii.

O viață trăită pentru cântecul neamului său, peste o jumătate de veac închinată unui sublim ideal: acela de a-și ridica prin cânt poporul, cel pe care-l iubește fără cuvinte mari însă cu patimă  și nestrămutată credință.

Dacă măreția unui arbore se socotește după umbra pe care o face, măreția unui om ca Nicolae Sabău poate fi descifrată doar dacă inimile noastre ar putea să se prefacă în vestea unui cântec niciodată cântat.

De-a lungul anilor, Marele Rapsod de la Cicârlău, a încântat milioane de iubitori ai folclorului iar numele său, a devenit în vreme, o emblemă a talentului genuin, a revelației existențiale prin bucuria redescoperirii prin cântec, a unui echilibru interior tainic și ademenitor.

În glasul său, natura întreagă, oamenii poporului acesta care nu și-au ridicat nici capul nici lacrimile înspre cer, au găsit cel mai potrivit mesager pentru a trimite din neștiutele tainițe ale unei amprente identitare binecuvântate de Domnul, mesajul măiastru al adevăratei sale esențe.

Pornită din Cicârlău, steaua marelui cântăreț Nicolae Sabău s-a ridicat pe cerul plin de serenitate a folclorului românesc autentic, luminând până departe, în toate colțurile lumii, ca un Luceafăr călăuzitor.

Prezența sa în numeroasele concerte organizate și prin localitățile Sătmarului, sunt cel mai sigur semn al perenității melosului de calitate pe care îl promovează, al popularității de care marele nostru artist se bucură.

Recentul recital de la Ziua Județului Satu Mare a constituit un moment de adâncă trăire întru spirit românesc, o lecție măiastră a unui solist popular care a știut în vreme, să-și întărească meterezele, cele de pe care se vestește necontenit frumusețea fără de seamăn a folclorului românesc.

Miile de spectatori veniți să-l aplaude au cântat alături de el, melodiile atât de dragi din repertoriul marelui solist, iar această armonie unică nu o poate realiza decâ un mare artist și un mare spirit, așa cum este și Nicolae Sabău.

Sătmărenii îi sunt datori pentru modul sublim în care Nicoale Sabău a făcut cunoscute de-a lungul anilor, cântecele acestor meleaguri, atât în țară cât și în lume!

Pentru toate acestea, cu siguranță că marele rapsod ar merita cu prisosință să fie declarat Cetățean de Onoare al municipiului Satu Mare și – de ce nu? – chiar al județului nostru

Felician POP

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente