Acasă Locale Stiri Satu Mare Zeci de controale ale inspectorilor ITM

Zeci de controale ale inspectorilor ITM

In cursul lunii octombrie 2019, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 158 controale, din care 91 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 67 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), fiind constatate 234 deficiențe pentru înlăturarea cărora s-au dispus în anexele proceselor verbale de control 234  măsuri pentru înlăturarea acestora. 

Cu ocazia celor 91 de controale în domeniul relaţiilor de muncă efectuate în luna octombrie 2019 s-au aplicat în total 41 de sancţiuni contravenţionale, din care 7 amenzi în valoare totală de 261.800 lei și 34 avertismente, inspectorii de muncă dispunând 121 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

Pentru încălcarea unor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 26 sancțiuni (6 amenzi și 20 avertismente), din care 5 amenzi în valoare totală de 260.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 15^1 referitoare la munca nedeclarată) și 1 amendă în valoare de 1.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 137 privind repaosul săptămânal, precum și 20 avertismente pentru încălcarea altor prevederi ale Codului Muncii.

Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților în format electronic au fost aplicate 9 sancțiuni (1 amendă de 300 lei și  24 avertismente) și s-au dispus 24 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

  1. În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 67 controale în cursul lunii octombrie 2019, fiind constatate 113 deficiențe (neconformități față de prevederile legale). Au fost aplicate 135 sancțiuni contravenționale, din care 4 amenzi (în valoare totală de 22.000 lei) și 131 avertismente. Au fost dispuse în toate cazurile măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate. În perioada august – octombrie a.c. a fost organizată Acțiunea de informare și control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime de securitate și sănătate în muncă (SSM) în instituții ale administrației publice locale și servicii publice deconcentrate. În prima etapă (septembrie) au fost organizate sesiuni de informare la care au participat 27 reprezentanți din instituții, iar în a doua etapă (octombrie) au fost efectuate  controale în 11 instituții, fiind constatate  30 deficiențe pentru care au fost aplicate sancțiuni contravenționale și s-au dispus măsuri scrise pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

În cursul lunii octombrie 2019 au fost eliberate 7 adeverințe de vechime în muncă în baza documentelor existente în arhiva ITM  și 4926  certificate/rapoarte cu informații extrase din baza de date REVISAL gestionată de Inspecția Muncii.  Au fost înregistrați 108 angajatori noi fiind preluate 108 registre (noi) de evidență a salariaților, cărora li s-au atribuit cont de utilizator și parole de acces în sistemul REVISAL. Au fost înregistrate în luna octombrie 17 contracte de ucenicie conform Legii nr. 279/2005.  În baza de date privind evidența zilierilor au fost preluate din copiile Registrelor cu zilieri depuse de beneficiari 5055 poziții (om-zile prestate în luna octombrie).

În cursul lunii octombrie 2019 au fost înregistrate la I.T.M. Satu Mare 63 de petiții (sesizări), 43 de la persoane fizice și 20 de la persoane juridice, precum și 67 solicitări (scrise) de la alte instituții, comunicându-se răspunsuri în scris la termenele prevăzute de Ordonanța nr. 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor și/sau, după caz, de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.  Reamintim și cu această ocazie persoanelor care doresc să adreseze petiții sau reclamații că potrivit prevederilor art. 18 lit.c) din Legea nr. 108/1999 inspectorii de muncă sunt obligați ”să păstreze confidenţialitatea asupra identităţii persoanei care semnalează nerespectarea prevederilor legale în domeniul reglementat de prezenta lege şi să nu dezvăluie angajatorului, prepuşilor săi sau altor persoane faptul că efectuează controlul ca urmare a unei sesizări”, precum și prevederile art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002: ”petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare şi se clasează”.

- Advertisment -

Cele mai populare

România feerică

Hotelul e pentru cei care nu se pot lipsi de confort, cortul e pentru aventurieri dar pentru nonconformişti, pentru cei care preferă...

Atac puternic la familia tradițională

Un nou atac la familia tradițională: Comisarul pentru Drepturile Omului din cadrul CEDO declară că ”absența recunoașterii pentru cuplurile de același sex...

Comunicat de presă-Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva

Venind în întâmpinarea celor ce-și vor îndrepta pașii spre Iași pentru a participa la această sărbătoare și ținând cont și de deciziile...

Măsuri extraordinare de desfășurare a alegerilor

Votarea se desfăşoară după anumite reguli de protecţie sanitară impuse de autorităţi în contextul pandemiei, care presupun purtarea măştii, dezinfectarea, dar şi...

Comentarii recente