29.8 C
New York City
vineri, august 19, 2022
AcasăsusAtenție la arderea miriștilor, sancțiuni drastice

Atenție la arderea miriștilor, sancțiuni drastice

Instituția Prefectului – Județul Satu Mare aduce la cunoștința cetățenilor prevederile generale și specifice care trebuie să fie respectate când se execută arderi de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale, ca urmare a numărului mare de arderi necontrolate pe timpul folosirii focului deschis pentru arderea miriștilor, vegetației uscate și resturilor vegetale înregistrate în ultima perioadă de timp, în conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și a dispozițiilor generale aprobate prin Ordinul comun nr.579 /605/2008 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu privire la reducerea riscului de producere, de limitare a propagării și dezvoltării incendiilor, precum și de protecție a bunurilor și mediului înconjurător.

Astfel, arderea miriștii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:

 • condiții meteorologice fără vânt;
 • parcelarea miriștii în suprafețe de maximum 10 ha, prin fâșii arate;
 • izolarea zonei de ardere față de căile de comunicație, construcții, culturi agricole vecine, instalații, fond forestier, prin executarea de fâșii arate;
 • desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
 • asigurarea,  până  la  finalizarea  arderii,  a  personalului  de  supraveghere  și  stingere  a  eventualelor incendii;
 • asigurarea, pentru suprafețe de ardere mai mici de 5 ha, a substanțelor și mijloacelor de stingere necesare;
 • asigurarea, în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare și a personalului de deservire;
 • pe terenurile în pantă, arderea miriștii se face pornind din partea de sus a pantei.

Arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi specifice:

 • condiții meteorologice fără vânt;
 • colectarea în grămezi a vegetației uscate și a resturilor vegetale în cantități astfel încât arderea să poată fi controlată;
 • executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcții și să nu afecteze rețelele electrice, de comunicații, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
 • curățarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi pe o distanță de 5 m;
 • desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
 • asigurarea mijloacelor și materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
 • supravegherea permanentă a arderii;
 • stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
 • interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.
 • obligatia proprietarilor și deținătorilor de terenuri cu titlu și fără titlu de proprietate, de a nu arde miriștile, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă fără acceptul autoritații competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență;
 • obligatia de a aprinde și folosi focul deschis doar în vetrele special amenajate și semnalizate în acest scop de către administratorii sau custozii ariilor naturale protejate;
 • în zona de siguranță a căii ferate, vegetația uscată și resturile vegetale se curăță obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor;
 • zona de siguranță a drumurilor naționale și județene se curăță obligatoriu de vegetația uscată și resturile vegetale de către administratorii acestora și, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor;
 • arderea miriștii, vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută numai după obținerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007;
 • emiterea permisului de lucru cu focul se face prin grija primarului de către șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) sau persoana desemnată în acest sens;
 • se exceptează de la aceste prevederi executarea arderii vegetației uscate și a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetățenești.

Reamintim cetățenilor că arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile, fără obținerea permisului de lucru cu foc și fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.

1 COMENTARIU

Comments are closed.

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente