Acasă sus Despărțământul ASTRA Carei la lucrările Adunării Generale a Asociațiunii ASTRA de la...

Despărțământul ASTRA Carei la lucrările Adunării Generale a Asociațiunii ASTRA de la Reghin

În perioada 17- 19 octombrie 2014, a avut loc la Reghin, cea de-a 109-a Adunare Generală a Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA).

Evenimentul a fost unul de amploare , reghinenii redevenind gazde după nu mai puțin de 89 de ani.

Adunarea Generală a fost  onorată de prezența președintelui Academiei Române, acad.Ionel Valentin Vlad, a vicepreședintelui acad.Alexandru  Surdu,  acad.Marius Porumb și artistul plastic Zoe Vida- Porumb ( membrii de onoare ai Despărțământului Astra Carei) dar și de preasfințiile lor Irineu Bistrițeanul, arhiepiscopul Alba Iuliei și Episcopul român unit al Episcopiei de Oradea, Excelența Sa Virgil Bercea,primarul ec. Maria Precup, deputat Vasile Gliga și prefectul județului Mureș-Vasile Oprea,vicepreședintele Astra- Areta Mostru,  președintele Consiliului Județean Mures- Ciprian Dobre , prof. Marin Șara- președintele despărțământului Astra Reghin și nu in ultimul rand,președintele ASTRA din 1992-prof.univ.dr.Dumitru Acu. De la Despărțămâtul Astra Carei au luat parte la lucrările adunării generale,președintele ing.Daniela Ciută și vicepreședintele prof.Liliana Sorian.

Toți participanții au fost primiți la intrarea în clădirea Casei de Cultură ,,Eugen Nicoară”, cu pâine și sare alaturi de urari pe note,de un grup de reghineni în frumosul port tradițional local.

Manifestarea a  debutat cu intonarea imnului de stat, al imnului Astrei și rugăciunea ,,Tatăl nostru,’’ toate intonate de către Corala preoțească  din Reghin.

Lucrările Adunării Generale au fost conduse de către președintele Asociațiunii Astra, prof.univ.dr. Drumitru Acu. Acesta a rostit un discurs concis având ca temă strategiile durabile din cadrul Asociațiunii Astra, punctând în câteva îndemnuri destinul pe care și-l asumă acestă asociație culturală ,, Permiteți-mi ca în numele Conducerii Asociațunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român – ASTRA să vă spun  „Bine ne-am reîntâlnit” pe frumoasele plaiuri ale Țărișoarei Reghinului. Chiar dacă afară cerul este înnorat, astriștii mândri s-au ivit de peste tot unde se vorbește dulcele grai românesc și iată cum s-a înviorat Apus și Răsărit.  Pe aceste minunate meleaguri au lucrat și trăit mari bărbați ai neamului  și ai Asociațunii, dintre care amintim pe : Petru Maior, Vasile Ladislau Pop-al doilea președinte al Asociațunii, Ioan Pop Maior, Patriciu Barbu, Petre Uilăcan, Vasile Duma, Ioan Harșia, Alexandru Ceușianu, Ariton Popa,dr. Eugen Nicoară, Vasle Netea etc.

Spre ei și toți înaintașii trebuie să ne îndreptăm gândurile de adâncă recunoștință deoarece ei au știut să-și sacrifice multe clipe din viețile  lor, de-a lungul vremurilor, pentru ca neamul românesc de pretutindeni,și mai ales de la Dunăre și Marea Neagră până la Ceremuș, de la Tisa  până la malurile Nistrului, să fie un singur popor, unit în cuget și simțiri.

  Cu o explicabilă emoție, dați-mi voie să vă îmbrățișez pe toți cei de față într-o acoladă colectivă, plină de dragoste și urări de bine. Pe cei care din cuvioase cauze nu au putut fi prezenți îi invităm să fie de față la următoarele întâlniri.’’

Exprimându-și recunoștința față de eforturile și sacrificiile prin care înaintașii au luptat să realizeze unitatea poporului în cuget și simțiri,  președintele Dumitru  Acu a subliniat și traseul pe care trebuie să-l urmeze azi Astra: „Scopul Astrei să fie acela de cunoaștere și de întremare sufletească, de lansare a unor proiecte și strategii eficiente care să oprească disoluția sistemului de educație, să promoveze respectul reciproc și să-i trezească pe români din somnul adânc al indiferenței. Astra trebuie să fie vigilentă pentru a împiedica diminuarea sentimentului de patriotism și să cultive credința într-o politică națională ce va călăuzi neamul  spre unitate și prosperitate.”

A luat cuvântul apoi președintele Academiei Române, acad. Valentin I. Vlad care a apreciat calitatea înaltă a activităților Astrei pentru ridicarea și luminarea poporului român. Domnia sa a redat într-un mod realist o radiografie a vieții culturale și științifice românești, observând că există tendința de a folosi tot mai puțin cartea, în detrimentul culturii electronice. „Muncim bine și ieftin pentru alții, dar nu eficient pentru noi. Tinerii trebuie încurajați să creeze și îndemnați să aibă grijă de mintea și inima lor, dar mai ales de cultura poporului român. Academia Română are nevoie de ei pentru a se implica în cele 11 proiecte interdisciplinare pe care le promovează.” De asemenea, a evidențiat acțiunile comune ale Academiei și ale Astrei, asupra cărora și-au pus amprenta personalități de marcă ale României precum Regele Carol I, Spiru Haret sau A. Treboniu Laurian, încheind cu deviza ce ar trebui să ne însoțească pe toți „Totul pentru țară, nimic pentru mine!” (Regele Carol I)

În cuvântul său, IPS Arhiepiscop Irineu a spus: „Cunoaștem bogata activitate a Asociațiunii ASTRA, desfășurată pe diverse planuri, de la cel literar, artistic și istoric până la cel etnografic, economic și sportiv. Prin toate acestea, ea a contribuit imens la formarea conștiinței naționale, la stimularea creației originale și la creșterea standardului de sănătate fizică, morală și spirituală. Uimiți de apostolatul prestat de către oameni din toate păturile sociale, zic și eu cu Sfântul Mitropolit Andrei Șaguna: «Zelul nostru pentru Asociațiune să nu scadă!». Privind la activitatea ASTREI, suntem chemați să luptăm pentru prosperitatea tuturor românilor, având drept arme credința în Dumnezeu și iubirea pentru etosul românesc“.
Prima conducere a Asociațiunii ASTRA a fost formată din președintele Andrei Șaguna, vicepreședintele Timotei Cipariu și secretarul Gheorghe Barițiu. Despărțământul Reghin al ASTREI a luat ființă în anul 1874, având în frunte intelectuali luminați, animați de dragoste de neam și cultură.
În scurt timp, Despărțământul Reghin a devenit unul din cele mai active din țară, a favorizat pătrunderea cărții, a ziarelor, înfiriparea corurilor, dezvoltarea învățământului și a bibliotecilor, care s-au impus ca o necesitate a timpului. Cartea a devenit astfel, alături de presă, prin intermediul activităților astriste, principalul mijloc de răspândire a cunoștințelor și a ideilor vremii.

Alături de  IPS Arhiepiscop Irineu a fost mereu prezent  Episcopul geco-catolic al Oradiei, Excelența Sa, Virgil Bercea,mesajul transmis fiind unul de unitate si bună întelegere,aidoma exemplului oferit de înaintașii noștri..

In alocutiunea Presfintiei sale,dr.Virgil Bercea a  reiterat faptul că „Înaintarea literaturii române și cultura poporului român!” –  este scopul Asociațiunii: un țel sfânt. Un țel care, putem spune, s-a împlinit cu Marea Unire dar care a rămas și rămâne un deziderat de îndeplinit de către toți cei care simt și trăiesc cu poporul în limba română și prin literatura și cultura acestuia.

Trăim într-o eră a informației în timp real. Atât de multe dintre cele ce se întâmplă în lume nu pot decât să ne înspăimânte: așa-zisul stat islamic și terorismul la nivel global, ebola și pandemiile de necontrolat în răspândirea lor la scară planetară, încălzirea globală și lipsa tot mai acută de apă; la noi, în schimb, disputele politice și sărăcirea populației, scăderea îngrijorătoare a natalității și valul românilor către occident ne determină să ne punem întrebări urgente și radicale în raport cu spaimele despre care vorbeam.

Fiindcă suntem la Adunarea Generală a ASTREI cred că ar fi bine să încercăm a vedea prezența Domnului, de-a lungul timpului, prin oameni, în toată lucrarea pe care ASTRA a desfășurat-o de la înființare până astăzi. Da, Domnul a fost prezent mereu – și în momentele de glorie, dar mai ales în sincopele de care ASTRA nu a fost scutită, din pricina vitregiilor istoriei.

ASTRA îi unea pe toți românii sub același Domn – și, îl rog pe bunul Dumnezeu să ne ajute să trăim din nou momente de asemenea împlinire și de unire spre binele poporului român, pentru cultura și bunăstarea sa.

Trăim un timp special, da, un suflu neliniștitor bântuie iarăși istoria și viața oamenilor, dar lumina credinței e singura în măsură să-l oprească; trebuie să înțelegem fenomenele la nivel mondial precum și la nivel național și să definim prioritățile pentru poporul nostru și pentru cultura sa. ASTRA are un rol deosebit în acest sens și mă bucur că suntem împreună sub egida Academiei Române și a celorlalte instituții de cultură bisericească și laică deoarece cu toții suntem chemați și nimeni nu trebuie să lipsească pe acest drum.

Toate discursurile  invitaților au făcut apel la unitate, la păstrarea demnității naționale și la protejarea românismului.
,,Trebuie să vă mărturisesc că sunt foarte emoționată să fiu în prezența unei audiențe atât de selecte, alături de oameni remarcabili care fac cinste înaintașilor lor continuându-le munca începută acum peste 100 de ani și având grijă ca idealul de a fi uniți întru limbă și cultură să fie săvârșit”, a spus primarul Maria Precup care a ținut să mulțumească celor prezenți pentru ,,munca neostenită pe care o depuneți, pentru tot ceea ce faceți ca Țara Românească să păstreze spiritul de redeșteptare a simțămintelor identitare românești, unul dintre obiectivele promovate și înfăptuite de Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român – ASTRA”.
Primarul municipiului Reghin a subliniat, de asemenea, faptul că” încărcătura istorică și culturală pe care Despărțământul Reghin o poartă,ma  obligă,,pe mine personal și pe noi cei care timpurile și oamenii ne-au așezat la un moment în fruntea cetății, să cinstim memoria înaintașilor noștri și să încercăm să fi vrednici de moștenirea ce ne-a fost încredințată’’

Deosebit de bine primită a fost și cuvântarea academicianului  Alexandru Surdu, vicepreședinte al Academiei Române și președinte al Astrei, despărțământul Brașov,care a elogiat contribuția marilor cărturari ai Transilvaniei, membri ai Astra, care au deținut la vremea lor toate pârghiile culturii românești și au însoțit delegațiile ardelenilor la Marea Adunare de la Alba Iulia. Domnia sa consideră că fiecare despățământ are înălțătoarea datorie de a pregăti poporul pentru sărbătorirea centenarului Marii Uniri din 2018. Gândurile sale s-au îndreptat apoi spre tinerii văduviți de predarea unei istorii reale și curate despre destinul generațiilor trecute. „Unele fapte istorice sunt necunoscute tinerilor de azi datorită unor pseudoistorii bazate pe teze de neconceput. Din manualele de istorie lipsesc foarte multe fapte demne al Armatei Române care a intrat în Transilvania în 1916; eroismul și devotamentul de care au dat dovadă tinerii din zonele Sibiu, Brașov sau Țara Bârsei sunt trecute cu vederea de cei care întocmesc manualele școlare.”

Au fost aduse calde mulțuniri celor două biserici românești  prezente la lucrările Asociațiunii, reprezentate prin prin I.P.S. Sa Irineu Bistrițeanul, arhiepiscop al Albei Iulii  P.S. Sa Virgil Bercea-episcopul Oradiei. “”Ne bucurăm că încă o dată Bisericile noastre au înțeles că idealul de unitate națională este cel mai scump pentru un popor”” a punctat președintele Dumitru Acu.

Mult apreciate cuvinte de suflet au fost rostite  de membrul de onoare al Despărțământului Astra Carei,acad.Marius Porumb,in contextul actual al solicitării așa zisei autonomii secuiești și în părțile reghinene cu populație majoritar românească.

„Vă aduc la cunoștință că Transilvania este pământ românesc.In zona Reghinului sunt peste 120 de sate dintre care doar 15 nu sunt românești.Aici găsim sanctuarele dacice , primele tipărituri românesti ,cele mai vechi picturi bisericești de la Strei,Sângeorgiu,HD,ale lui Teofil zugravu sau pictura de la Rîmeți a lui Mihnea de la Crișul Alb,cea mai veche biserică românească ….In secolul XVIII avem peste 300 de pictori români în Transilvania,fenomen explicabil în conditiile creșterii semnificative a populatiei,dornice de a-și construi biserici.Până și icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la domul Sfântul Stefan din Viena este a pictorului Stefan zugravul originar din Maramureș.Toti europenii care vin in România sunt uimiti de bijuteriile noastre culturale și arhitecturale românești.Avem datoria de a ne educa tinerii în iubire față de „România dodoloață” …”

Dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare, a oferit pentru toți delegații ASTREI,  sute de exemplare din revista „Familia română” dar și   o alocuțiune caracteristică bogatei activități desfășurate de domnia sa pe plan cultural și educațional.

“Vă vorbesc în calitate de profitor al Astrei.Am profitat de toate activitățile și inactivitățile Astrei.Am profitat de venirea la Reghin și profit  de faptul că guvernele României nu fac nimic și am înfiintat 12 biblioteci in străinătate,am luat de la Oradea revista Familia  ca să putem continua existenta ei la Baia Mare…”

Susținut de Primăria Municipiului Reghin,de Consiliul Judetean  Mures  și de Consiliul Local Reghin, în colaborare cu Despărțământul ASTRA Reghin, evenimentul a fost unul de amploare. Seara de sambata a fost rezervata Balului Astra,unde secretarul Astrei Reghin,jr.Ilie Frandas a oferit  un regal folcloric sustinut de  formațiile artistice ale Reghinului: „Doina Mureșului”, orchestra „Hora”, Ansamblul „Hodăceanca” din Hodac, Ansamblul „Dor solovăstrean” și „Coronița” din Solovăstru.

- Advertisment -

Cele mai populare

„Nimănui cu nimic nu fiţi datori, decât cu iubirea unuia faţă de altul”

Fii blând și bun cu toți, ne îndeamnă Părintele Serghie, că toți sunt în nevoi, bolnavi cu toții. Nu-i nimeni sănătos la suflet....

Este oficial.Biden,rămâne câștigător

Administrația Serviciilor Generale cea care are un rol cheie în confirmarea oficială a victoriei în scrutinul prezidenţial, l-a informat pe președintele ales...

Postul alimentar:recomandări și rețete

Postul alimentar, în toate civilizațiile și religiile, a fost implementat cu valențe curative nu numai în ceea ce privește corpul, dar și...

Adrian Cozma: Vom dezvolta Satu Mare cu bani europeni!

Nu mai are nimeni nicio îndoială că utilizarea cu eficiență a banilor europeni e cheia și drumul spre o dezvoltare mai rapidă...

Comentarii recente