29.8 C
New York City
duminică, august 14, 2022
AcasăsusSinteza activității de control în domeniile R.M. și S.S.M. în luna februarie...

Sinteza activității de control în domeniile R.M. și S.S.M. în luna februarie 2014

In cursul lunii februarie 2014 inspectorii de muncă din cadrul ITM au efectuat 312  controale, 185 în domeniul stabilirii relațiilor de muncă și 127 în domeniul securității și sănătății în muncă.

În domeniul stabilirii relațiilor de muncă

În domeniul stabilirii relațiilor de muncă au fost constatate 423 deficiențe, inspectorii de muncă dispunând 423 măsuri scrise pentru înlăturarea neconformităților față de prevederile legale și  aplicând 114 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 81.500 lei.

Pentru nerespectarea prevederilor Codului Muncii au fost aplicate 41  sancțiuni, din care 5  sancțiuni contravenționale pentru primirea la muncă fără forme legale de angajare (încălcarea prevederilor art. 16 alin.(1) referitoare la obligația încheierii contractelor individuale de muncă anterior începerii activității); 5 angajatori au fost depistați folosind munca nedeclarată, respectiv 6 persoane fără forme legale de angajare (din care 6 femei); angajatorii depistați au fost sancționați contravențional cu amenzi însumând 60.000 lei. Pentru nerespectarea altor prevederi ale Codului Muncii a fost aplicată 1 amendă în valoare de 300 lei (nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe economie)  și 35 avertismente (pentru nerespectarea dispozițiilor privind suplimentară și acordarea repaosului săptămânal, nerespectarea dispozițiilor legale privind munca de noapte, neîndeplinirea obligației de a înmâna salariatului, anterior începerii activității, un exemplar al contractului individual de muncă, încălcarea obligației privind examenul medical la angajare și încălcarea obligației privind conducerea unei evidențe clare și corecte a orelor lucrate de salariați  și prezentarea la control a acestei evidențe la solicitarea inspectorului de muncă).

Pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii au fost sancționați cu avertisment 3 angajatori, pentru împiedicarea inspectorilor de muncă să exercite, total sau parțial, controlul, refuzul de a furniza informațiile solicitate.

Pentru încălcarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind Registrul  general de evidență a salariaților, au fost sancționați 53 de angajatori (70 de sancțiuni, din care 24 amenzi în valoare totală de 21.200 lei, și 46 avertismente) și s-au dispus 112 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate cu privire la întocmirea și transmiterea registrului general de evidență a salariaților în format electronic.

În domeniul securității și sănătății în muncă

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost constatate 225 deficiențe, inspectorii de muncă dispunând măsuri scrise pentru remedierea acestora la termenele stabilite și aplicând 225 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 45.500 lei.

În cursul lunii februarie 2014 au fost comunicate la I.T.M. Satu Mare 12 evenimente (conform prevederilor art. 27 din Legea nr. 319/2006). Au fost avizate 2 dosare de accident de muncă cu incapacitate temporară de muncă.

În cursul lunii martie 2014 sunt în curs de derulare acțiuni în cadrul Campaniei Naționale de verificare a măsurilor de securitate și sănătate în muncă aplicate de către angajatori pentru prevenirea incendiilor și exploziilor în sectorul extractiv, precum și acțiuni de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderile mici (cu 10 – 49 lucrători).

Alte activități

În luna februarie 2014 au fost eliberate 8 registre de evidență a zilierilor; în această lună au fost angajați 85  zilieri, care, potrivit înregistrărilor din registre, care au prestat 394  zile de muncă (om-zile), cele mai multe în domeniile: agricultură (57,3 %)  și manipulări de mărfuri (26,4 %).

În cursul lunii februarie s-au înregistrat la I.T.M. Satu Mare 29 de sesizări și reclamații, 26 de la salariați și alți cetățeni, respectiv 3 sesizări de la persoane juridice.  Aspectele cele mai frecvent semnalate în petițiile salariaților se referă la raporturile de muncă, neplata sau întârzieri la plata unor drepturi salariale și indemnizații de asigurări sociale, desfacerea contractului individual de muncă, încălcări ale dispozițiilor legale privind munca suplimentară, neeliberarea unor adeverințe privind perioada lucrată în baza contractului individual de muncă. S-au înregistrat și în februarie 2014 și reclamații în care ni se semnalează de către petenți că figurează ca angajați ai unor societăți comerciale deși nu au semnat nici un fel de contract de muncă și nu ar fi lucrat pentru angajatorii respectivi, și din această cauză sunt acum obligați să restituie sumele acordate ca ajutor social în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.  Precizăm cu această ocazie că forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului de muncă, iar nerespectarea oricăreia dintre condițiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia. Constatarea nulității și stabilirea efectelor acesteia se pot face prin acordul părților, sau, dacă părțile nu se înțeleg, nulitatea se pronunță de către instanța judecătorească.

Rugăm persoanele care prestează munca în subordinea unor angajatori și nu au semnat un contract individual de muncă în formă scrisă (și nu au primit un exemplar al contractului individual de muncă) să ne semnaleze în timp util (când încă prestează munca și pot fi găsiți lucrând), și nu ulterior, după încetarea activității sau părăsirea locului de muncă respectiv. Astfel, inspectorul de muncă va dispune măsuri pentru întocmirea (încheierea) contractului individual de muncă în formă scrisă și înmânarea unui exemplar către salariat.

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente