luni, iunie 24, 2024
AcasăsusIn trimestrul I 2014 totalul veniturilor bugetare a fost cu 4,63% mai...

In trimestrul I 2014 totalul veniturilor bugetare a fost cu 4,63% mai mare fata de perioada similara a anului trecut

Totalul veniturilor bugetare realizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală in luna martie 2014 a însumat 15.130,76 mil.lei, ceea ce reprezintă  o depășire cu 2,33 % – indice nominal, respectiv cu 344,32 mil.lei in cifre absolute mai mult decat in perioada similara din anul  2013 (14.786,44 mil.lei ). Pentru realizarea unei analize in conditii comparabile, este necesara intregirea incasarilor din TVA cu suma de 433,27 mil.lei (in conditiile in care volumul restituirilor efective de TVA catre contribuabili a crescut de la 375,42 mil.lei in 2013  la 808,69 mil.lei in 2014 ), ceea ce conduce la un volum total al incasarilor de 15.564,03 mil.lei și la o depăsire reala cu 5,25% – indice nominal, respectiv cu 777,59 mil.lei in cifre absolute mai mult decat in perioada similara din anul  2013.

In structură, pe bugete și în cadrul bugetului de stat pe principalele impozite și taxe, situația privind realizarea veniturilor bugetare in perioada analizata,  se prezintă astfel:

la bugetul de stat  s-au incasat 10.500,46 mil.lei, cu 209,83 mil. lei mai mult fata de anul 2013 ( 10.290,63 mil.lei ), ceea ce reprezintă  o crestere cu  2,04 % – indice nominal,  astfel:

la impozitul pe profit s-au încasat  2.646,30 mil. lei, cu 101,96 mil.lei mai mult decat in luna martie a anului 2013 cand s-au incasat 2.544,34 mil.lei, ceea ce reprezintă  o depășire cu 4,01 % – indice nominal ;

la impozitul pe venit s-au încasat  1.899,16 mil. lei, cu 31,54 mil.lei mai mult decat in 2013 ( 1.867,62 mil.lei), ceea ce reprezintă  o depășire cu 1,7 % – indice nominal

incasările din taxa pe valoarea adăugată au fost de 3.651,34 mil. lei, cu 358,04 mil.lei  ( – 8,93% indice nominal ) mai mici decât  încasările din 2013 ( 4.009,38 mil. lei ), ( in conditiile  cresterii cu 433,27 mil.lei a volumului restituirilor efective de TVA, respectiv de la 375,42 mil.lei in 2013, la 808,69 mil.lei in 2014 );

în domeniul  accizelor, fata de activitatea din perioada analizata a anului precedent, incasarile au fost mai mari cu 36,53% (in termeni nominali),  respectiv  1.747,86 mil. lei in 2014 fata de 1.280,16 mil.lei in luna 2013 (plus 467,7 mil.lei).

incasarile la capitolul „rest venituri” au fost mai mici cu 14 mil.lei fata de perioada similara a anului 2013.

la   bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate veniturile încasate au înregistrat o crestere cu 152,71 mil. lei, fata de anul precedent, ceea ce in termeni nominali reprezinta o crestere cu 12,2 %, (1.404,15 mil.lei in 2014 , fata de  1.251,44 mil.lei  in 2013);

la  bugetul asigurărilor sociale de stat veniturile încasate au înregistrat o scadere cu 23,45 mil. lei, fata de anul precedent, ceea ce in termeni nominali inseamna – 0,75 % ( 3.106,38 mil.lei in 2014 fata de  3.129,83 mil.lei, in 2013); Mentionam faptul ca incasarile din 2014 la acest buget sunt influentate negativ de  cresterea volumului varsamintelor la Pilonul II de pensii cu 84,83 mil.lei, respectiv cu 39% fata de luna martie 2013, urmare creșterii cotei de contribuție de la 4% in anul 2013, la 4,5% in anul 2014.;

la  bugetul asigurărilor pentru șomaj veniturile încasate au înregistrat o crestere cu 5,22 mil. lei, fata de anul precedent, ceea ce in termeni nominali reprezinta o crestere cu 4,56 % (119,76 mil.lei in 2014,  fata de 114,54 mil.lei in 2013);

Colectarea veniturilor bugetare in trimestrul I 2014

Totalul veniturilor bugetare colectate in trimestrul I al anului 2014 a însumat 42.426,05 mil.lei, ceea ce reprezintă o depășire cu 4,63% – indice nominal,  cu 1.877,76 mil.lei in cifre absolute mai mult decat in perioada similara a anului 2013 (40.548,29 mil.lei), in conditiile in care activitatea de colectare din anul curent este influentata negativ de:

cresterea volumului restituirilor efective de TVA catre contribuabili de la 2.360,27 mil.lei in 2013  la 2.771,92 mil.lei in 2014 . Avand in vedere acest aspect analiza incasarilor in conditii comparabile conduce la un volum total al incasarilor de 42.837,70 mil.lei și la o depăsire reala cu 5,65% – indice nominal, respectiv cu 411,65 mil.lei in cifre absolute mai mult decat in perioada similara din anul  2013;

cresterea volumului varsamintelor la Pilonul II de pensii. Datorită creșterii cotei de contribuție de la 4% in anul 2013, la 4,5% in anul 2014, suma virata la fondul privat de pensii a fost cu 182,60 mil. lei mai mare față de cea virată în 2013, respectiv 679,91 mil.lei – trimestrul I 2013  fata de  862,52 mil.lei – trimestrul I 2014;

Realizarile la bugetul FNUASS includ contribuția datorată pentru medicamentele finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății (taxa de clawback ) în sumă de 374,21 mil. lei.

La bugetul de stat  s-au incasat  28.190,03 mil.lei, cu 1.234,91 mil. lei (4,58 % indice nominal) mai mult fata de aceeasi perioada din 2013 (26.955,12 mil.lei).

la impozitul pe profit s-au încasat  3.141,23 mil. lei, cu 232,53 mil.lei ( 8% indice nominal ) mai mult decat in 2013 (2.908,7 mil.lei);

la impozitul pe venit s-au încasat  5.578,41 mil. lei, cu 206,31 mil.lei ( -3,57,% indice nominal ) mai putin decat in 2013 (5.784,72 mil.lei)%;

încasările din taxa pe valoarea adăugată au fost de 12.041,06 mil. lei, cu 61,36 mil.lei  ( 0,51 % indice nominal ) mai mici decât  încasările din perioada similara a anului 2013 ( 12.102,42 mil. lei ), in conditiile in care volumul restituirilor de TVA a crescut cu 411,65 mil.lei fata de perioada similara a anului trecut ;

în domeniul  accizelor, fata de incasarile din perioada analizata a anului precedent (4.542,52 mil.lei), accizele au fost mai mari cu 14,05 % (in termeni nominali),  veniturile colectate pe trimestrul I al anului 2014 fiind de 5.180,68 mil. lei ( plus 638,16 mil.lei). Creșterea încasărilor din accize se datorează atat cresterii  cursului de schimb   de la  4,5223 lei/euro în 2013 la 4,738 lei/euro în 2014 cat si a îmbunătățirii activității de colectare .

la   bugetul fondului national unic pentru asigurari de sanatate  se constata o crestere cu 489,33 mil.lei, respectiv cu 12,24% – indice nominal a volumului sumelor incasate ( 4.485,69 mil. lei in trimestrul I al anului 2014 fata de 3.996,36 mil. lei in perioada similara a anului 2013);

la    bugetul asigurarilor sociale de stat  se constata  o crestere cu 146,21 mil.lei,  respectiv cu 1,58%  – indice nominal (9.391,30 mil lei in trimestrul I al anului 2014 fata de 9.245,09  mil lei in perioada similara a anului 2013;

la  bugetul asigurarilor sociale pentru somaj se constata o crestere cu 2,08% (359,03 mil lei in trimestrul I al anului 2014 fata de 351,72  mil lei in perioada similara a anului 2013).

 

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente