Acasă Locale Stiri Satu Mare Măsuri de apărare împotriva incendiilor în sezonul rece

Măsuri de apărare împotriva incendiilor în sezonul rece

În  sezonul rece, statistica  ne arată că majoritatea incendiilor care s-au manifestat la gospodăriile  și locuințele populației au fost cauzate de sistemele de încălzire exploatate fără respectarea normelor de prevenire a incendiilor.

În scopul preîntâmpinării unor evenimente, ce se pot solda cu pierderi de vieți omenești și mari pagube materiale, reamintim principalele reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor la instalarea și folosirea sistemelor de încălzire și coșurilor de fum:

–              sistemele de încălzire – cazanele,  sobele vor fi obligatoriu verificate, curățate, și reparate de persoane specializate și autorizate;

–              în fața ușilor sobelor, pardoseala combustibilă va fi protejată cu o tablă cu dimensiunile de 50 x 70 cm, astfel se asigură protecția față de căderea accidentală direct pe podea, a jarului sau lemnelor aprinse;

–              focul în sobe va fi supravegheat în permanență;

–              supravegheați permanent copii;

–              evitați supraîncălzirea sobelor;

–              noaptea nu se va încărca soba cu lemne, iar la sobele cu gaze naturale nu se va lăsa arzătorul aprins;

–              coșurile, burlanele și canalele de fum vor fi obligatoriu verificate, curățate și reparate cel puțin o dată pe an;

–              coșurile, burlanele și canalele de fum vor fi izolate față de elementele combustibile ale pereților, planșeelor și acoperișurilor;

–              se interzice folosirea improvizațiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului cu coturi multiple, montate pe lângă pereții combustibili sau în apropierea materialelor combustibile;

–              se interzice racordarea focarelor alimentate cu gaze, la canalele de fum care deservesc și focare cu combustibil solid sau lichid;

–              în podul casei, coșul de fum va fi obligatoriu tencuit, pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere;

–              pentru mijloacele de încălzire având drept combustibil gazele naturale se va avea în vedere verificarea și întreținerea în bună stare de funcționare a instalației de gaze naturale (conducte, robinete, arzătoare), înlăturându-se orice posibilitate de producere a scăpărilor de gaze;

–              montarea și punerea în funcțiune a instalațiilor de încălzire centrală se va face numai de către personal specializat și autorizat în acest sens;

–              la trecerea conductelor instalațiilor de încălzire prin pereți sau planșee executate din materiale combustibile, acestea vor fi introduse în tuburi de protecție și izolate cu materiale incombustibile;

–              conductele de alimentare cu combustibili lichizi sau gazoși vor fi menținute în permanență perfect etanșe.

–              se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri electrice fără defecțiuni sau improvizații;

–              se vor utiliza numai siguranțe omologate în tablourile electrice;

–              evitați suprasolicitarea instalațiilor electrice;

–              aprinderea focului la aragaz sau în sobele alimentate cu gaze naturale de va face după principiul ”gaz pe flacără”;

–              cenușa și jarul provenite de la sobe vor fi depozitate într-un loc special amenajat și se va stinge cu apă;

–              se vor utiliza pentru încălzirea camerelor de locuit numai aparate electrice omologate.

Măsuri de prevenire a incendiilor în lăcașurile de cult

Pentru a se diminua riscul de incendiu în lăcașurile de cult în perioada Sărbătorilor de iarnă și a se reduce consecințele negative ce se pot răsfrânge asupra persoanelor în cazul producerii unui eventual incendiu pe timpul manifestărilor religioase cu public numeros, recomandăm slujitorilor bisericii și credincioșilor să asigure respectarea următoarele măsuri principale:

         – aducerea la cunoștința publicului, pe timpul desfășurării manifestărilor religioase, de către slujitorii bisericii, a regulilor ce trebuie respectate în biserică, în scopul prevenirii incendiilor, mai cu seamă privind utilizarea lumânărilor, modul de comportare pe timpul izbucnirii unui incendiu în lăcașul de cult, pentru păstrarea calmului, evitarea producerii de accidente nedorite și a instalării panicii pe durata evacuării construcției incendiate, cât și privind asigurarea stingerii urgente a incendiului, cu forțele și mijloacele existente;

          – pentru evitarea supraaglomerării bisericii cu credincioși se recomandă ca aceste manifestări religioase să se organizeze în aer liber, iar atunci când totuși ele se desfășoară în interior, se va evita permiterea unui număr de credincioși peste capacitatea construcției și se vor menține obligatoriu, pe toată durata slujbei, ușile de acces și evacuare în poziție deschisă;

          – se va urmări, prin modul de parcare a autoturismelor și autocarelor, în imediata vecinătate a lăcașurilor de cult, să nu se blocheze ori îngusteze gabaritele căilor de acces pentru intervenție necesare pentru autospecialele pompierilor, în cazul producerii unui eventual incendiu;

          – supravegherea, de către persoane instruite, a sobelor și a celorlalte mijloace de încălzire cu flacără din biserici, pe toată durata funcționării și oprirea acestora, obligatoriu, înainte de începerea slujbelor religioase cu public numeros;

          – amenajarea unor locuri speciale, în exteriorul lăcașurilor de cult, pentru depunerea lumânărilor aprinse, aflate la distanță de siguranță față de construcții, dotate cu tăvi metalice umplute cu nisip, supravegherea acestora în permanență și stingerea lor, în mod obligatoriu, la terminarea slujbelor religioase;

          – evacuarea din interiorul lăcașurilor de cult, pe durata desfășurării slujbelor religioase cu public numeros, a covoarelor, mochetelor, băncilor și scaunelor nefixate de pardoseală;

          – evitarea depozitării, în poduri, subsoluri, balcoane ori pe căile de evacuare din interiorul bisericilor, de materiale combustibile, mobilier, coroane;

          – asigurarea unei minime dotări cu mijloace tehnice destinate stingerii incendiilor, precum rezerve de apă și posibilități de utilizare a apei și stingătoare de incendiu;

          – în situația izbucnirii unui incendiu, se va asigura operativ evacuarea persoanelor din construcție, a valorilor adăpostite, concomitent cu desfășurarea primei intervenții cu mijloacele tehnice din dotare și cu anunțarea, de îndată, a pompierilor, la numărul unic de apel de urgență 112.

 Măsuri de prevenire a incendiilor pentru unitățile unde se organizează Revelionul:

–              numărul persoanelor participante să nu depașească capacitatea maxim admisă;

–              să fie asigurate culoare și căi de evacuare libere, marcate și iluminate corespunzator;

–              asigurarea bunei funcționări a tuturor mijloacelor de apărare împotriva incendiilor;

–              utilizarea corespunzătoare a instalațiilor electrice de iluminat și forță aferente clădirilor, evitându-se suprasolicitarea acestora sau supradimensionarea siguranțelor fuzibile din tablourile electrice;

–              întocmirea și afișarea planurilor de evacuare pentru sălile cu mai mult de 50 de locuri;

–              în spațiile de deservire se va asigura un număr suficient de scrumiere pe mese, iar pe holuri scrumierele cu picior se vor amplasa la o distanță de cel puțin 1,5 m față de perdele și draperii;

–              folosirea aparatelor electrice pentru pregătirea preparatelor culinare se va face cu respectarea strictă a normelor de exploatare;

–              mașinile de gătit, grătarele, aragazurile, cuptoarele și celelalte utilaje care degajă temperaturi ridicate se vor amplasa la o distanță de cel puțin 1,5 m față de elementele combustibile ale construcțiilor sau de materialele combustibile din încăperi.

 Persoanele fizice și juridice sunt obligate să respecte în orice împrejurare normele de prevenire și stingere a incendiilor și să nu primejduiască, prin deciziile și faptele lor, viața și mediul.

Asigurarea apărării comunităților împotriva incendiilor depinde, în mare măsură, de respectul reciproc și buna credință.

Numai prin respectarea acestor măsuri se va reuși reducerea numărului intervențiilor în situații de urgență și, implicit, va crește gradul de siguranță al cetățeanului, mediului și bunurilor.

- Advertisment -

Cele mai populare

Dieta raw-vegană

Beneficii și riscuri Ce înseamnă dieta raw vegană, ce beneficii pentru sănătate are și la ce să fii...

Spre groapă, râzând…

Speram ca măcar la alegerile parlamentare să nu se repete comedia amară de la locale și când spun asta, mă gândesc la...

,,Prin cântec îmi exprim trăirile”

Interviu  cu interpretul Darius Câmpean Încercăm să îi aducem în atenția publică pe acei tineri care înțeleg că o...

Muzeul Daciei Românești din Satu Mare este unic în țară!

El aparține omului de afaceri, Beniamin Kira Fără îndoială, cel mai atipic muzeu din județul nostru, Muzeul Daciei Românești,...

Comentarii recente