joi, mai 30, 2024
AcasăsusFără îndrumare vine ușor amăgirea. Despre virtuți lucrătoare

Fără îndrumare vine ușor amăgirea. Despre virtuți lucrătoare

Trebuie să ascultăm de cei ce cunosc ostenelile virtuții lucrătoare și așa să purcedem la faptă.

Trebuie să știi, însă, că amăgirea începe din trei pricini; din mândrie, din pizma dracilor și din îngăduința povățuitoare a lui Dumnezeu. Iar pricinile acestora sunt: pricina mândriei este ușurătatea minții; a pizmei dracilor ‒ sporirea; a îngăduinței lui Dumnezeu ‒ păcatul. Amăgirea care vine din mândria noastră și din pizma dracilor se tămăduiește ușor, când omul se smerește. Dar cea care este din îngăduința lui Dumnezeu rămâne de multe ori până la moarte.

Nu e cu putință să învețe cineva prin sine știința virtuților, chiar dacă s-au folosit unii de cercare ca de un învățător. Căci a lucra de la sine și nu după sfatul celor ce au călătorit mai înainte înseamnă a fi plin de părerea de sine, sau mai bine zis a o naște pe aceasta. Căci dacă: „Fiul nu face de la Sine nimic, ci precum L-a învățat pe El Tatăl, așa face” (Ioan 5, 19), iar „Duhul nu va grăi de la Sine” (Ioan 16, 13), cine a ajuns la o așa de mare înălțime a virtuții, ca să nu mai aibă trebuință de altcineva să-l învețe? Nu se amăgește, socotind că are virtute, dar fiind mai degrabă lipsit de minte?

De aceea trebuie să ascultăm de cei ce cunosc ostenelile virtuții lucrătoare și așa să purcedem la faptă, adică la postul împreunat cu foamea, la înfrânarea lipsită de plăceri, la privegherea stăruitoare, la îngenuncherea dureroasă, la starea neclintită și obositoare în picioare, la rugăciunea întinsă, la smerenia nemincinoasă, la zdrobire și suspinare neîncetată, la tăcere chibzuită, dreasă cu sare (Coloseni 4, 6) și la răbdarea în toate.

Sfântul Grigorie Sinaitul, Filocalia 7, Editura IBMBOR, București, 1977, p. 184;

Sfântul Grigorie Sinaitul, Filocalia VII, Editura IBMBOR, București, 1977, p. 201.

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente