29.8 C
New York City
vineri, iulie 1, 2022
AcasăLocaleÎn doar două zile, pompierii sătmăreni au fost solicitați să stingă 13...

În doar două zile, pompierii sătmăreni au fost solicitați să stingă 13 incendii de vegetațieÎn decurs de doar două zile, în perioada 12– 13.03.2022, pompierii sătmăreni au fost solicitați să intervină pentru stingerea a 17 incendii. Din cele 17 incendii, 13 au fost de vegetație uscată.

Pentru a evita astfel de incidente, pompierii sătmăreni reamintesc cetățenilor care sunt regulile şi măsurile de prevenire a incendiilor la vegetaţie uscată, mirişti şi resturi vegetale.

Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:

– condiţii meteorologice fără vânt;
– parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
– izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţii, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
– desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
– asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
– asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
– asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;
– arderea miriştii, în cazul terenurilor în pantă, pornind din partea de sus a pantei.


Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

– condiţii meteorologice fără vânt;
– colectarea în grămezi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
– executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
– curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
– desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
– asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
– supravegherea permanentă a arderii;
– stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
– interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.


Primarul împreună cu comitetul local pentru situaţii de urgenţă, prin intermediul şefului serviciului voluntar şi personalului compartimentului de prevenire, va verifica respectarea legislaţiei în vigoare privind arderea vegetaţiei uscate şi va sancţiona persoanele ce se fac vinovate de încălcarea acesteia, precum şi inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în apropierea incendiilor produse la mirişti, păşuni şi fâneţe.


Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei, conform HGR nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, următoarele fapte:
– arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;
– amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.
În zona de siguranţă a căii ferate, vegetaţia uscată şi resturile vegetale se curăţă obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor.


Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene se curăţă obligatoriu de vegetaţia uscată şi resturile vegetale de către administratorii acestora şi, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.


Nerespectarea prevederilor de mai sus constituie contravenţie iar arderea stufului, tufărişului şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare sau cu amendă.
Legea nr. 265/2006 prevede amenzi pentru arderea vegetaţiei uscate fără acceptul Agenţiei pentru Protecţia Mediului cuprinse între 3000 şi 6000 de lei pentru persoanele fizice şi între 25000 şi 50000 de lei pentru cele juridice.


Inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea şi stingerea acestora se sancţionează cu amendă de la 2501 lei la 5000 lei, conform Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente