joi, februarie 29, 2024
Acasăsus„Manevra Ciolacu”-în loc de rectificare bugetară, guvernul a dat 88 de HG-uri...

„Manevra Ciolacu”-în loc de rectificare bugetară, guvernul a dat 88 de HG-uri de alimentat cu bani instituțiile publice

Din a doua săptămână a lunii septembrie și până în data de 8 decembrie 2022, Executivul, sub semnătura premierului Marcel Ciolacu, a adoptat nu mai puțin de 88 de Hotărâri de Guvern care vizează alocarea unor sume sau suplimentarea unor bugete ale instituțiilor din administrația publică centrală și locală, cu resurse financiare din Fondul de Rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului.

Aceste alocări însumează nu mai puțin de 30.019.078.000 de lei, adică peste 6,12 miliarde de euro. Aceste sume sunt destinate suplimentării bugetelor instituțiilor în cauză, pentru finanțarea unor cheltuieli curente, pentru finalul anului 2023, aferente plăților de salarii, prestații sociale sau finanțării unor contracte aflate în derulare. Asta, în condițiile în care, în anul 2023, nu a avut loc nicio rectificare bugetară. Executivul a reușit această performanță de a aloca, practic, resurse financiare fără număr, după ce, la mijlocul lunii septembrie, a inițiat și adoptat o ordonanță de urgență prin care s-au dispus derogări în lanț de la prevederile legale în vigoare, prevederi care reglementează strict condițiile în care pot fi alocate sume de bani de la Fondul de Rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului. 

Pe locul fruntaș al alocării acestor fonduri se află Ministerul Sănătății, care a beneficiat de cinci Hotărâri de Guvern, cu o suplimentare a bugetului din Fondul de Rezervă de 5.790.583.000 de lei. Prin prima alocare, Ministerul Sănătății a primit 200 de milioane de lei la capitolul transferuri dintre bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru a acoperi cheltuielile necesare unităților sanitare cu paturi.

Apoi, printr-o altă hotărâre a Guvernului, Ministerul Sănătății a mai primit 1,7 miliarde de lei  cu titlu de transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului Național unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea acoperirii cheltuielilor necesare cu materiale și prestări de servicii cu caracter medical, pentru luna noiembrie a anului 2023. Cea de-a treia hotărâre a vizat alocarea de la Fondul de Rezervă a sumei de 3,5 miliarde de euro, pentru acoperirea cheltuielilor necesare cu materiale și cu prestarea serviciilor cu caracter medical, precum și pentru finanțarea influențelor salariale de care beneficiază personalul încadrat în unitățile sanitare publice, inclusiv cele care au ca asociat unic UAT-urile aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru luna decembrie a anului curent.

Alți 390.583.000 de lei au fost alocați, prin alte două hotărâri ale Guvernului, pentru acoperirea cheltuielilor necesare unităților sanitare cu paturi. 

Educația, urmată de Ministerul Afacerilor Interne

La rândul său, Ministerul Educației a beneficiat de o alocare de la Fondul de Rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului în valoare totală de 5.185.588.000 de lei, prin două hotărâri ale Executivului. Prin primul act administrativ, s-au alocat 2.170.064.000 de lei, în vederea finanțării cheltuielilor de personal și pentru finanțarea cheltuielilor cu plata burselor elevilor și studenților.

Apoi, prin al doilea act administrativ, Ministerul Educației a mai primit 3.015.588.000 de lei pentru finanțarea, în continuare, a cheltuielilor de personal și pentru finanțarea de bază a căminelor-cantină și pentru alte entități din învățământ.

„Bronzul” este adjudecat de Ministerul Afacerilor Interne, pentru are Cabinetul Ciolacu a adoptat alte cinci hotărâri de Guvern, alocând acestei instituții, de la Fondul de Rezervă o sumă totală de 4.002.000.000 de lei. 110.000.000 de lei din acești bani au fost necesari pentru suplimentarea bugetului MAI pentru acordarea de sprijin și asistență materială din partea statului român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. Restul banilor au fost alocați pentru finanțarea cheltuielilor cu cazarea și masa, pentru plata unor drepturii de natură salarială și pentru plata unor drepturi de natură socială.

S-au acoperit cheltuielile cu asistența socială și programele Ministerului Transporturilor

2.876.391.000 de lei este suma totală alocată de la Fondul de Rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prin emiterea a patru hotărâri ale Executivului, în beneficiul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Cea mai mare alocare, de 2.088.605.000 de lei reprezintă transferuri pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzire și pentru ajutoarele sociale în numerar. 657.186.000 de lei au fost alocați în vederea achitării plăților aferente asigurărilor sociale din sistemul public de pensii care se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat. Alte 35,6 milioane de lei reprezintă transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale pentru șomaj, iar 95 de milioane de lei sunt destinați achitării unor drepturi cu asistența socială.

Pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI), Executivul a adoptat șase Hotărâri de Guvern, cu o alocare de la Fondul de Rezervă bugetară totală de 2.113.766.000 de lei. Din această sumă, 50 de milioane de lei au fost remiși în vederea finanțării realizării legăturii rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București-Otopeni. Suma de 84.296.000 este destinată achitării subvenției pentru susținerea transportului public feroviar de călători, iar 160.470.000 de lei trebuiau să acopere asistența socială constând în serviciul universal pentru toate categoriile de beneficiari de facilități de călătorie pe calea ferată.

189 de milioane de lei reprezintă o alocare pentru întreținerea, funcționarea și exploatarea infrastructurii feroviare publice, iar 218,5 milioane de lei au fost alocați pentru finanțarea națională și pentru cheltuielile pentru proiectele derulate de beneficiarii Programului Operațional Infrastructură Mare. 81,5 milioane de lei au finanțat proiectele din Mecanismul pentru Interconectarea Europei. Aceleași două destinații au mai avut alte două alocări din Fondul de Rezervă, una de 447 de milioane de lei, iar a doua de 53 de milioane de lei. Ultimele două HG-uri pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor vizează 170 de milioane de lei pentru întreținerea infrastructurii feroviare și 1.580.907.000 de lei pentru finanțarea proiectelor din programul „Anghel Saligny”.

Instituțiile prezentate anterior reprezintă entitățile publice care au primit cele mai importante alocări de la Fondul de Rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului în perioada 8 septembrie – 8 decembrie 2023. Însă, există mult mai mulți beneficiari de astfel de sume, care au solicitat și primit suplimentarea bugetelor de cheltuieli cu salarii, bunuri și servicii.

Ministerul Finanțelor Publice a primit o suplimentar bugetară, printr-o Hotărâre de Guvern, de 1,2 miliarde de lei. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a primit alocări, prin șase Hotărâri de Guvern de 1.850.000.000 de lei. Ministerul Dezvoltării a primit alocări de 1.750.000.000 de lei, prin patru Hotărâri de Guvern.

Ordonanța de Urgență care derogă de la prevederile legale ce reglementează utilizarea acestor fonduri

Toate aceste instituții au reclamat faptul că au epuizat sumele alocate prin bugetul de stat și au solicitat Guvernului alocarea sumelor necesare funcționării în ultimele trei luni ale anului în curs. Guvernul avea posibilitatea de a face o rectificare bugetară, imediat după vacanța parlamentară. Însă, nici în septembrie, nici în octombrie, nici în noiembrie și nici în primele două săptămâni ale lunii decembrie, nu a fost inițiată sau aprobată vreo rectificare bugetară.

În schimb, la data de 14 septembrie, Cabinetul Ciolacu a adoptat Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 73/2023 privind unele măsuri bugetare. Conform acestui act normativ, „prin derogare de la prevederile articolului 30 alineat 2 din legea 500/2002 privind finanțele publice, în 2023, din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sumele pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ordonatorilor principali de credite”.

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente