29.8 C
New York City
marți, iulie 5, 2022
AcasăLocaleStiri Satu MareONG-urile și instituțiile sătmărene lansează strategia de dezvoltare a domeniului social în...

ONG-urile și instituțiile sătmărene lansează strategia de dezvoltare a domeniului social în municipiul Satu Mare până în 2020

ong

Miercuri, 30 martie 2016, cu începere de la ora 11.00 în sala de ședințe a Consiliului Local din Satu Mare, Asociația Stea alături de ONG-urile și instituțiile cu activitate aflată în strânsă legătură cu domeniul social invită la dezbatere diferiți factori interesați, în cadrul seminarului local – Probleme, nevoi, oportunități și soluții în dezvoltarea serviciilor sociale locale.

Evenimentul marchează lansarea „Planului strategic de dezvoltare a domeniului social în municipiul Satu Mare până în 2020”, rezultat al unui efort extraordinar al majorității ONG-urilor și instituțiilor ce activează în domeniul social la Satu Mare, ghidat de dorința de a găsi rezolvarea pe plan local a problemelor cu care se confruntă persoanele aflate în dificultate. Documentul strategic propus este rezultatul final al unui proces ce a durat cinci luni și care a îmbinat două mari componente: workshop-urile cu reprezentanții din mediul ONG și cel instituțional care au dezbătut și au construit împreună fiecare parte componentă a acestei strategii și cercetarea socială cu tema „Evaluarea serviciilor sociale, prioritizarea nevoilor de servicii, utilizarea eficientă a resurselor pe plan local”. De asemenea, strategia are la bază rezultatele studiului „Evaluarea nevoilor și a accesibilității la servicii sociale a grupurilor vulnerabile din Satu Mare”, realizat în 2015 ce a urmărit să identifice situația cu care se confruntă persoanele aflate în dificultate din Satu Mare.

Planul strategic de dezvoltare a domeniului social în municipiul Satu Mare identifică prioritățile privind dezvoltarea serviciilor sociale, analizează modalitățile de corelare a nevoii de servicii sociale cu resursele financiare necesare, formulează obiectivele strategice, măsurile de dezvoltare, prioritățile strategice și planul de acțiune privind dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul municipiului Satu Mare până în anul 2020.

Elaborarea acestui document strategic a reprezentat cea de a treia mare etapă de acțiune a Grupului de lucruintersectorialpentruprevenireașicombatereaexcluziunii sociale a persoanelorvulnerabiledin Satu Mare – GIPEX, constituitînseptembrie 2014 la inițiativaAsociațieiStea. Prinacestgrup de lucruintersectorial, 26 de organizațiișiinstituțiisătmăreneși-au propussădezvolte uncadrucomun de acțiunemenitsăcreascăcapacitatea de intervenție la nivel local pentru arăspundenevoilorgrupurilorvulnerabileșisăpromovezeimplicareacomunitățiiînprevenireașirezolvareaproblemelordindomeniul social. Scopul GIPEX este identificarea desoluțiiadecvate de creștere a accesuluigrupurilorvulnerabile la serviciile sociale și debazăexistenteîncomunitate, printr-o abordareintegrată a nevoilorbeneficiarilor, învedereapreveniriișidepășiriisituațiilor de dificultate.De asemenea, grupul de lucruîșipropunesăcontribuieprindiferitetipuri de acțiuni la combatereadiscriminării, promovareacetățeniei active, a solidarității sociale șicristalizareaunuimediufavorabildezvoltăriisectorului ONG.
MembriiGrupului de lucruintersectorialpentruprevenireașicombatereaexcluziuniisociale a persoanelorvulnerabiledin Satu Mare sunt : AsociațiaStea ; Serviciul Public de AsistențăSocială Satu Mare ; PolițiaLocală a Municipiului Satu Mare ; Direcția de Evidență a Persoanelor a Municipiului Satu Mare ; DirecțiaGenerală de AsistențăSocialășiProtecțiaCopilului Satu Mare ; AgențiaJudețeanăpentruOcupareaForței de Muncă Satu Mare ; AgențiaJudețeanăpentruPlățișiInspecțieSocială Satu Mare ; BiroulJudețeanpentruRomidincadrulInstituțieiPrefectuluiJudețului Satu Mare ; InspectoratulȘcolarJudețean Satu Mare ; CentrulJudețean de ResurseșiAsistențăEducațională ; Centrul de Prevenire, EvaluareșiConsiliereAntidrog Satu Mare ; Direcția de SănătatePublică Satu Mare ; SpitalulJudețean de Urgență Satu Mare ; Serviciul de PROBAȚIUNE Satu Mare ; Penitenciarul Satu Mare ; InspectoratulJudețean de Poliție Satu Mare ; Inspectoratul de JandarmiJudețean Satu Mare ; DirecțiaJudețeanăpentru Sport șiTineret Satu Mare ; ColegiulNațional al AsistențilorSocialidinRomânia, structura teritorială Satu Mare ; Organizația CARITAS a Diecezei Satu Mare ; Fundația FARA RomâniaFiliala Foyer Satu Mare ; Fundația Hans Lindner, Serviciul de Ajutor Maltez înRomânia, filiala Satu MareCruceaRoșieRomână, fliala Satu Mare, Asociația Frères EuropașiAsociațiaSfântulAcoperământ al MaiciiDomnului.

Înprocesul de construire a planuluistrategic de dezvoltare a domeniului social, membrilor GIPEX s-aualăturatșialte 5 organizațiisătmărene :AsociațiaCopii – Satu Mare ; AsociațiaSatul de Lut ; AsociațiaSătmăreanăpentruPromovareaSănătății Mentale ; Asociația Langdon-Down TransilvaniașiClubulSportiv Okinawa.

„Suntem încrezători că drumul trasat de echipa care a lucrat la această strategie are o fundație puternică și va ghida pe termen lung deciziile și acțiunile actorilor locali pentru a face mai bună viața persoanelor aflate în dificultate. Mulțumim tuturor celor care au ales să se implice în construirea acestui document strategic și avem speranța că vom continua să lucrăm împreună la fel de motivați, cooperanți și determinați pe perioada de implementare a planului de acțiune, astfel încât, prin parteneriat, viziunea noastă comună să devină realitate:

„Comunitatea sătmăreană e capabilă să ofere un pachet integrat de servicii tuturor persoanelor aflate în nevoie, în care fiecare actor social își asumă rolul și acționează complementar, valorizând relaționarea și responsabilitatea, astfel încât fiecare membru al comunității să poată duce o viață demnă.””

a declarat Cristina Bala, managerul proiectului și director al Asociației Stea.

În perioada următoare, documentul propus va intra într-un proces de dezbatere publică, oferind posibilitatea oricărui factor interesat să aducă completări sau să propună modificări. Aceasta este o etapă importantă din procesul coordonat de către Serviciul Public de Asistență Socială Satu Mare, cu susținerea tuturor organizațiilor și instituțiilor care au contribuit la construirea acestui plan strategic, prin care acesta va fi propus spre aprobare autorităților locale, pentru a deveni într-adevăr strategia unitară ce aduce împreună și potențează eforturile tuturor părților interesate pentru o dezvoltare durabilă a domeniului social cu impact major asupra bunăstării comunității sătmărene.

„Planul strategic de dezvoltare a domeniului social în municipiul Satu Mare până în 2020” a fost realizatîn cadrul proiectului “Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, derulat de Asociația Stea în parteneriat cu Serviciul Public de Asistență Socială Satu Mare, Poliția Locală a municipiului Satu Mare și Direcția de Evidență a Persoanelor a Municipiului Satu Mare, în perioada 16 mai 2014 – 30 aprilie 2016. Proiectul este finanțatpringranturile SEE 2009 – 2014, încadrulFondului ONG înRomânia (www.fondong.fdsc.ro).

Despre Asociația Stea

Asociația Stea este o organizație neguvernamentală înființată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui și de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil și tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăți responsabile. Asociația Stea luptă împotriva cerșetoriei și a exploatării copiilor și tinerilor susținându-i să devină independenți prin educație și obținerea unui loc de muncă.

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziție la telefon 0743174169, persoana de contact: Cristina Bala, manager proiect, sau va rugăm să accesați : www.asociatiasteasm.ro

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente