29.8 C
New York City
marți, august 16, 2022
AcasăsusPrimăria insistă pentru scutire de la plata impozitului integral de către o...

Primăria insistă pentru scutire de la plata impozitului integral de către o firmă privată

O nouă  ședință ordinară a Consiliului Municipal va avea loc în data de 14 martie 2014,cu începere de la ora 10,00,la sediul primăriei Carei.Aleșii locali sunt invitați să ia in dezbatere 16 proiecte de hotărâri ,pe ordinea de zi figurând și punctul Diverse.

Reapare în mapa consilierilor  un proiect care a fost introdus la ședința trecută chiar înainte de începerea ei și anume o scutire de  plată  a impozitului pe o clădire cumpărată încă din 2003.

Primarul Kovacs a fost cel care susținut cauza firmei ce solicită scutirea,Gelen SRL Carei,propunând modificarea primului articol iar Consiliul Local să aprobe o impunere de doar 1,4% pentru perioada 2003-2013 iar majorările să fie șterse.

Urmare a acestei intervenții,liderul de grup al liberalilor careieni,consilierul Ilie Ciută ,proprietar al unei firme de producție careiene,a solicitat ca “ de acum înainte să  fie aplicate aceleași măsuri pentru totți careienii proprietarii de firme,adică să îi măsurați pe toți cu aceiași măsură  pentru că altfel nu e corect față de contribuabilii careieni.Cum ar fi să nu plătesc  50 de mii de lei și să vin cu o cerere de scutire și să  plătesc doar 15 mii de lei ?Nu spun să  nu avem înțelegere dar putem să ajutam prin faciliatarea unei plăți eșalonate,în timp dar  nu o scutire ”.

Amânarea acestui punct a fost solicitată de primarul Kovacs care a afirmat că “e și culpa primăriei deoarece  imobilul de pe strada Cimitirului nr.57 a fost cumpărat în 2003 de la primăria Carei iar  întăbularea a avut loc doar în anul 2013”  afimație contracarată de consilierul Ciută potrivit căruia “dacă cumpăr ceva și  nu înregistrez tranzacția e culpa mea și  nu a primăriei de la care am cumpărat”.

Cert este că în conditiile în care primăria Carei are contractate o serie de împrumuturi bancare  care o obligă la plata unor sume consistente ce reprezintă rate,comisioane și dobânzi,atragerea de fonduri la bugetul local   nu reprezintă o prioritate.Cu  alte cuvinte,nu există interes pentru atragerea de fonduri la bugetul local.

ORDINEA de ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investiție,, Rețele de apă și canalizare menajeră în Viile Careiului,,

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul ,,Iluminat arhitectural Monumentul Ostașului Român,,

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului Municipal Carei pe anul 2014

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 4000mp, situat în Carei, Calea Armatei Române, în spatele incintei S.C. Sat – An S.R.L.

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al minicipiului Carei a unor echipamente de la Stația de tratare a apei potabile din Doba și casarea acestora

6. Proiect de hotărâre privind trcerea și întabularea în domeniul public al municipiului Carei a imobilului identificat prin top 649 și 650 în suprafață de 8755mp situat în Carei, C-lea Armatei Române

7. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei în favoarea Asociației Ordinului Cavalerilor Vinului,,Sfăntul Orban,, Carei, pentru finanțarea organizării concursului local și zonal de vinuri din soiuri nobile ediția a XIX –a

8. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 27.000lei, pentru achitarea contravalorii filmului documentar despre Castelul Karolzi și date despre municipiul Carei

9. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000lei pentru derularea proiectului de alfabetizare al adulților aparținând etniei rome

10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.114/2013 – alocarea sumei de 16.600lei, pentru asigurarea cheltuielilor de personal la programul prelungit de 4 ore la Grădinița cu program normal nr.7 și Grădinița Caritas

11. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.000lei pentru achiziționarea a 150 de exemplare din ediția,, GHEZA VIDA – CENTENAR 1913 – 2013,,

12. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 3.300lei pentru editarea a unui  număr de 300 exemplare din volumul,,TEZAUR SPIRITUAL ȘI CULTURAL CAREIAN,, de Nicoleta Latiș

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii cu 50% a impozitului la clădiri datorat de locatarii din Carei, str.Regele Ferdinand nr.5

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor și  taxelor locale datorate de d-nul Bâtea Radu Nicolae, domiciliat în Carei, str.Regele Ferdinand I,nr.3, ap.1

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii la plata majorărilor aferente  impozitelor și taxelor locale datorate de d-nul Fatyol Ludovic,domiciliat în Carei,str.25 Octombrie nr.19, ap.19

16. Proiect de hotărâre privind modul de calcul al impozitului pe clădiri pentru  perioada 2008 – 2013, la imobilul situat în Carei, str.Cimitirului nr.57/2,proprietatea S.C. GELEN S.R.L. Carei

17. Diverse

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente