duminică, februarie 25, 2024
AcasăLocaleA fost aprobat Planul județean de măsuri privind îmbunătățirea situației romilor la...

A fost aprobat Planul județean de măsuri privind îmbunătățirea situației romilor la nivelul județului Satu Mare

prefect1În data de 16 mai, joi, în sala mică de ședințe a Palatului Administrativ a avut loc, sub conducerea prefectului Eugeniu Avram, ședința Grupului mixt de lucru pentru romi. Ședința a fost consacrată aprobării Planului județean de măsuri privind îmbunătățirea situației romilor la nivelul județului Satu Mare în perioada 2013-2014.  La ședință au fost prezenți reprezentanți ai instituțiilor deconcentrate și principalelor comunități de romi din județ.

La începutul ședinței, prefectul i-a îndemnat pe cei prezenți să se implice cu responsabilitate în transpunerea în practică a măsurilor propuse prin planul județean, document care nu trebuie să rămână doar pe hârtie ci trebuie să se regăsească în acțiuni concrete, astfel pot fi ajutate comunitățile de romi din județ pentru integrarea acestora în societate, creșterea și îmbunătățirea calității vieții. De asemenea, prefectul Eugeniu Avram a insistat asupra implicării liderilor locali ai romilor în sprijinirea acțiunilor derulate de autorități și de a-i determina pe membrii comunităților pe care le reprezintă să înțeleagă că au și ei obligații și care trebuie respectate.

Planul județean de măsuri privind îmbunătățirea situației romilor la nivelul județului Satu Mare cuprinde o serie de activități în domeniile Educație, Ocupare, Sănătate, Locuire și mică infrastructură, Cultură, Infrastructură socială, Protecția copilului, Justiție și ordine publică și Administrație publică și dezvoltare comunitară. Membrii grupului de lucru au adoptat planul județean de măsuri, care astfel devine documentul în baza căruia se vor elabora planurile locale.

Una dintre activitățile propuse spre realizare în perioada 2013-2014 se referă la sprijinirea profesorilor în acțiunea de reducere/combatere a abandonului școlar sub 10%, arătând că în prezent rata de abandon școlar este de 18-20%. De asemenea, noul plan de măsuri cuprinde alocarea a două locuri în cadrul Universității „Vasile Goldiș” Filiala Satu Mare pentru studenții de etnie romă pentru anul de învățământ universitar 2013-2014, precum și înființarea de grupe de grădiniță în limba romani în comunitățile unde vor exista cel puțin 12 solicitări în acest sens. Un alt punct supus dezbaterii și inclus în planul județean îl reprezintă constituirea și dotarea unui centru multifuncțional pentru persoanele de etnie romă din municipiul Satu Mare, după modelul existent în alte orașe mari ale țării.

Mai mulți lideri locali au ținut să reclame câteva dintre problemele principale cu care se confruntă romii din județ, cele mai stringente fiind cele legate de infrastructură și utilități. Reprezentanții romilor din cartierul Sătmărel au invocat faptul că nu li se eliberează cărți de identitate permanente, ci doar provizorii, însă, reprezentanții instituțiilor abilitate au motivat că acest lucru este imposibil atâta timp cât nu dețin titluri de proprietate. Potrivit informațiilor prezentate, angajații Primăriei municipiului Satu Mare au început demersurile pentru identificarea proprietarului terenului pe care romii și-au amplasat locuințele în vederea clarificării situației juridice și stabilirea procedurii pentru eliberarea cărților de identitate permanente pentru romii din Sătmărel.

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente