miercuri, iunie 19, 2024
AcasăReligieMesajul Preasfințitului Părinte Iustin, la începutul Postului Adormirii Maicii Domnului

Mesajul Preasfințitului Părinte Iustin, la începutul Postului Adormirii Maicii Domnului

Preasfințitul Iustin, episcopul ortodox al Maramureșului și Sătmarului a transmis un mesaj credincioșilor la începutul Postului Adormirii Maicii Domnului.

În această călătorie duhovnicească Preasfințitul Părinte Iustin ne îndeamnă să intrăm în biserici pentru a ne ruga, să luăm parte la Paraclis împreună cu familia întregită, dacă se poate, și să îi învățăm pe cei mici despre darurile și binefacerile bisericii.

În același timp, să ne bucurăm de darul vieții, al frumuseții lumii și al sănătății, intrând în armonia iubirii și a iertării cu oamenii și în armonie cu natura, creația lui Dumnezeu, este îndemnul Preasfințitului Părinte Iustin.

„Maica Cerului

Nădejdea Poporului,

Sfântă Marie,

Pentru noi roagă-te!”

A început postul Adormirii Maicii Domnului care ține două săptămâni. Anul acesta a început luni, 1 august, și se va încheia în seara zilei de duminică, în ajunul Sfântului și Marelui Praznic al creștinătății, care, anul acesta, cade în ziua de luni.

Poporul român dreptcredincios are o evlavie deosebită la Maica Domnului care ne-a fost Mamă sfântă, ocrotitoare și ajutătoare, în toată istoria noastră creștină de 2000 de ani.

A fost cu noi mereu pentru că și noi am fost mereu cu Fiul Său, Mântuitorul Iisus Hristos, L-am iubit, L-am urmat și L-am mărturisit că este: Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii și Salvatorul omenirii.

România creștină este „Țara lui Dumnezeu”, pământ sfânt binecuvântat și sacralizat de milioanele de morminte ale sfinților mărturisitori, ale eroilor neamului și ale strămoșilor noștri sfinți și drepți, mult cinstitori și temători de Dumnezeu și păstrători ai rânduielilor sfinte.

Părinții pustiei și cronicarii creștini din vechime, au numit acest colț de Europă civilizată și binecuvântată, România: „Grădina Maicii Domnului”. Pe bună dreptate i-au dat acest nume pe care îl păstrăm și îl afirmăm cu bucurie și mândrie nepăcătoasă, iar motivul pentru care au numit-o așa se găsește în mulțimea bisericilor, mulțimea mănăstirilor și a răstignirilor – tezaurul nostru sacru și bogăția noastră inestimabilă pe care noi, cei de astăzi, o chivernisim împreună cu Dumnezeu și Maica Domnului.

Pentru că postul însemnează și o călătorie duhovnicească spre o sărbătoare sfântă, noi ne adresăm Maicii Domnului ca niște fii iubiți ai ei în cântare, rugându-ne: „Nu lăsa Măicuță, / Să pierim pe cale, / Că noi suntem fiii / Lacrimilor Tale”.

Cunoscând din copilăria noastră evlavia credincioșilor Bisericii străbune față de Maica Domnului și tradițiile legate de preacinstirea și sărbătorile ei, Vă îndemnăm cu părintească dragoste ca împreună să plecăm genunchii la ceas de seară, la slujba Paraclisului Maicii Domnului, una din capodoperele imnografice ale Ortodoxiei noastre, cu un conținut pe măsura vremurilor și strâmtorărilor pe care le trăim, din pricina acestei nesfârșite molime care tulbură și afectează umanintatea, numită pandemia de coronavirus, și să-i cerem izbăvire, mântuire, grabnică alinare și vindecare tuturor celor bolnavi.

Să-i cerem cu stăruință să mijlocească la Fiul Său, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să ne ierte nouă toate păcatele și să ne dăruiască vreme de îndreptare și de mântuire.

Să o rugăm să-I ceară lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel îndelung-răbdător, să nu lase cerul să se prăbușească peste noi prin îngrozire și potopire din pricina păcatelor noastre și ale lumii întregi, care a lepădat Legea lui Dumnezeu și poruncile Lui și s-a abătut la păcate și fărădelegi păgâne și străine vieții creștine, care se numesc „strigătoare la cer” și din pricina cărora natura se dezlănțuie, ne îngrozește și ne ucide.

Îndemnăm părinții de la parohii și monahii din sfintele noastre mănăstiri să aprindă puternic focul rugăciunii și al lacrimilor de căință, împreună cu păstoriții lor și credincioșii Bisericii noastre, ca Dumnezeu și Maica Domnului să abată mânia cerului de la noi pentru că: „toți am greșit, împreună netrebnici ne-am făcut și păstorii de suflete, și conducători, și popor, acceptând și primind fără să ne împotrivim legii și rânduielii străine și păgâne care degradează sufletul unui neam și murdărește viața lui morală și creștină.

Voi, părinții, creștinii, mama și tata, ocrotiți-vă copiii, căci ei sunt îngerii pe care Dumnezeu vi i-a încredințat să-i păziți curați și luminați de credință și de har ceresc. Luați-i de mânuță, așa cum o faceți de altfel, și duceți-i în casa lui Dumnezeu, în Sfânta Biserică, la icoana Maicii Domnului și, îngenunchind împreună, rugați-o să vă ajute să-i puteți ocroti și salva și să întindă peste ei iubirea și ocrotirea ei de Mamă, acoperindu-i de orice rău și întuneric și de demonii care vor sa le fure sufletele și viața lor curată.

Priviți la icoana Maicii Domnului cu câtă dragoste și grijă de mamă își strânge Fiul la piept, fericită și împlinită și aduceți-vă aminte de versurile din priceasna inspirata închinată mamei, care zic așa:

„Mamă, nu uita că Fiul care-l strângi la piept

Poți să-l crești ori un netrebnic ori un suflet drept,

Poți să crești din el un înger ori un ticălos,

Pentru asta vei răspunde-n fața lui Hristos.

Mamă, nu uita, nu uita, nu uita datoria ta

Nu-ți uita răspunsul greu către Dumnezeu.”

Plecați genunchii în rugăciune de seară în fața icoanei Maicii Domnului din colțul de rugăciune al familiei, cu candela aprinsă, toți: mama, tata și pruncuții, și învățați-i să trăiască în Rai cu îngerii și sfinții ca să poată atunci, când vor crește, să facă diferența între lumină și întuneric, între frumusețe și urâțenie, între raiul fericirii și iadul suferinței.

Așa ne-au crescut părinții noștri sfinți pe noi, așa se cuvine să ne creștem și educăm copiii care ne vor moșteni tot ce avem noi mai scump și sfânt: Familia, Biserica, Neamul și Țara.

Veniți deci, iubiți părinți slujitori ai sfintelor altare și iubit popor al lui Dumnezeu din Maramureș și Sătmar, să ne rugăm și să cântăm, astfel încât postul Adormirii Maicii Domnului să fie o adevărată simfonie a glăsuirilor creștinilor de pe pământ unite cu ale îngerilor și sfinților din ceruri care ar putea fi numită „Simfonia Mariei”.

Să ne pregătim frumos și cuviincios pentru pelerinajele care urmează să le facem de Praznicul Adormirii Maicii Domnului la sfintele mănăstiri, toți împreună în procesiuni nesfârșite de părinți, tineri și copii, care vor face mare bucurie Maicii Domnului și vor îmblânzi mânia lui Dumnezeu, care se abate peste lume. Un proverb românesc spune: „mult pot puțini buni împreună”. Oare să nu mai existe zece drepți în cetate pentru care să ierte Dumnezeu întreaga cetate așa cum I-a promis lui Avraam la stejarul Mamvri, când mergea sa piardă Sodoma și Gomora? Eu sunt încredințat că există pe pământul românesc mii și mii de drepți și sfinți în mănăstiri și parohii și, desigur, în întreaga lume există milioane de drepți și sfinți care se roagă și-I cer lui Dumnezeu îndurare și iertare.

Să ne întărească Dumnezeu „să stăm bine, să stăm cu frică” și să luăm aminte la semnele vremurilor și ale timpului, să le deslușim și să ne căim pentru tot ce am greșit. În același timp, să ne bucurăm de darul vieții, al frumuseții lumii și al sănătății, intrând în armonia iubirii și a iertării cu oamenii și în armonie cu natura, creația lui Dumnezeu.

Trimițându-vă acest îndemn părintesc, în acest an pe care Sfântul Sinod al BOR, l-a numit „Anul Omagial al Rugaciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul Comemorativ al Sfinților Isihasti”, Vă însoțim în rugăciune, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, fratele nostru în aceeași sfântă slujire Arhierească, cu păstorii care vă păstoresc și se îngrijesc de mântuirea voastră și cu monahii din sfintele noastre mănăstiri unde candela nu se stinge niciodată și de unde rugăciunea neîncetată și liturghia se înalță mereu la cer.

Post binecuvântat și curat cu rugăciuni bineprimite de Dumnezeu și cu silință de a fi prezenți mereu la sfânta biserică, cu mărturisire și împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului, puterea și biruința noastră asupra văzuților și nevăzuților vrăjmași de ieri și de azi, garanția mântuirii, Învierii și veșniciei noastre.

Așa să ne ajute Dumnezeu!”

Baia Mare,

01 august 2022

Cu voi cu toți împreună călător și rugător,

† IUSTIN

Episcopul Maramureșului și Sătmarului

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente