vineri, iulie 19, 2024
AcasăsusNoua lege a pensilor adoptată pe repede înainte

Noua lege a pensilor adoptată pe repede înainte

Noua lege a pensiilor prevede că la determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează venitul total lunar realizat, brut sau net, după caz, asupra căruia s-a datorat, potrivit legii, contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Venitul total lunar realizat, brut sau net, se dovedește prin adeverință eliberată pe baza statelor de plată, de către angajatori, deținătorii legali de arhive sau operatorii economici autorizați de Arhivele Naționale pentru prestarea serviciilor arhivistice care au dreptul legal de a certifica aceste date, în original.

În cazul în care, pentru o anumită perioadă care constituie stagiu de cotizare, nu se poate face dovada venitului total lunar realizat, brut sau net, după caz, la determinarea punctajelor lunare se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, precum și sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare și care sunt înscrise în carnetul de muncă ori sunt dovedite cu adeverințe eliberate de către angajatori, deținătorii legali de arhive sau operatorii economici autorizați de Arhivele Naționale pentru prestarea serviciilor arhivistice care au dreptul legal de a certifica aceste date, în original.

Salariile care se utilizează pentru determinarea punctajelor lunare sunt salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, astfel:

a) salariile brute, până la data de 30 iunie 1977;

b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 31 decembrie 1990;

c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.

Sporul de vechime

Sporul de vechime care se utilizează la determinarea punctajelor lunare, este următorul:

a) perioada 1 martie 1970 – 31 august 1983:

– 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5 -10 ani;

– 5% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10 – 15 ani;

– 7% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15 – 20 ani;

– 10% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani;

b) perioada 1 septembrie 1983 – 31 martie 1992:

– 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 3 – 5 ani;

– 6% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5 – 10 ani;

– 9% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10-15 ani;

– 12% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15 – 20 ani;

– 15% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani;

c) perioada 1 aprilie 1992 – 1 aprilie 2001, cel înscris în carnetul de muncă sau dovedit cu adeverințe eliberate de către angajatori, deținătorii legali de arhive sau operatorii economici autorizați de Arhivele Naționale pentru prestarea serviciilor arhivistice care au dreptul legal de a certifica aceste date, în original.

Adeverințele care dovedesc vechimea

Adeverinţele eliberate de angajatori, de către deţinătorii legali de arhive sau operatorii economici autorizați de Arhivele Naționale pentru prestarea serviciilor arhivistice care au dreptul legal de a certifica aceste date, precum şi documentele necesare stabilirii şi/sau recalculării drepturilor de pensie emise potrivit dispoziţiilor legale în vigoare se certifică prin ştampilă şi semnătură olografă a conducătorului entităţii sau a persoanei delegate în acest sens.

La determinarea punctajelor lunare se utilizează venitul brut lunar realizat care a constituit, conform legii, baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, aşa cum acesta a fost înscris în declaraţia nominală de asigurare, pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 şi data de 1 ianuarie 2018, respectiv baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale după data de 1 ianuarie 2018.

La determinarea punctajelor lunare, pentru perioada ulterioară datei de 1 aprilie 2001, se utilizează venitul asigurat înscris în declaraţia individuală de asigurare sau în contractul de asigurare socială.

Nicio pensie nu va fi mai mică decât acum

În cazul în care, în urma procesului de recalculare rezultă un cuantum al pensiei mai mare, se va plăti acesta.

În cazul în care, în urma procesului de recalculare rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel aflat în plată sau cuvenit, se plătește pensia în cuantumul stabilit și aflat în plată anterior recalculării, până la data la care se va obţine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta ca urmare a majorării valorii punctului de referință.

La data îndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, prevăzute de prezenta lege, pensia anticipată se transformă, din oficiu, în pensie pentru limită de vârstă și se recalculează prin eliminarea diminuării şi, după caz, prin adăugarea perioadelor asimilate și a stagiilor de cotizare realizate și nevalorificate la stabilirea pensiei.

CNPP, prin casele teritoriale de pensii, transmite pensionarilor deciziile referitoare la rezultatul.

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente