marți, mai 28, 2024
AcasăLocaleStiri Satu MareFirmele pot pregăti elevi în anumite meserii

Firmele pot pregăti elevi în anumite meserii

Procedura de solicitare de către operatorii economici a școlarizării în învățământul dual pentru anul școlar 2017-2018 a fost dată publicității. Practic, firmele pot încheia contracte cu școlile în baza cărora elevii pot face practică într-o fabrică unde, ulterior, vor fi angajați. Cu alte cuvinte, pot cere elevi pe care să-i învețe meserie.

Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic cu următoarele caracteristici specifice:

este organizat la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică;
asigură oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract de parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;
operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unității de învățământ partenere.
Acțiunile care se vor derula în vederea stabilirii cifrei de școlarizare pentru învățământul dual, pentru anul școlar 2017-2018, sunt următoarele:

–miercuri 12 aprilie 2017, ora 14.00, în Sala multimedia a Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, va avea loc ședința Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS), cu participare lărgită din partea conducerilor unităților de învățământ care școlarizează elevi în învățământul profesional și tehnic și a operatorilor economici interesați. Ședința are ca scop promovarea învățământului dual.

-până la data de 19 aprilie 2017, firmele transmit la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) solicitările de școlarizare în învățământul dual, conform modelului de solicitare – anexa 2 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual.

-până la data de 20 aprilie 2017, CNDIPT centralizează, la nivel național, regional și județean, solicitările operatorilor economici și transmit către inspectoratele școlare și unitățile administrativ teritoriale pe raza cărora s-a solicitat școlarizarea, situația solicitărilor operatorilor economici.

-până la data de 21 aprilie 2017, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare întocmește proiectul planului de școlarizare pentru învățământul dual, pe unități de învățământ, domenii de formare profesională și calificări profesionale, pe baza situației transmise de către CNDIPT și îl transmit tuturor operatorilor economici care au solicitat școlarizare în învățământul dual, instituțiilor reprezentate în CLDPS, consiliilor locale și primăriilor pe a căror rază teritorială s-a solicitat școlarizarea de către operatorii economici precum și unităților de învățământ.

-în perioada 24-26 aprilie 2017, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare organizează ședința CLDPS, cu participare lărgită, prin invitarea reprezentanților operatorilor economici care au solicitat școlarizarea în învățământul dual și al unităților administrativ teritoriale pe raza cărora s-a solicitat școlarizarea de către operatorii economici, precum și a directorilor unităților de învățământ propuse pentru planul de școlarizare în învățământul dual. În cadrul ședinței CLDPS se emite avizul privind proiectul planului de școlarizare pentru învățământul dual.

-până la data de 4 mai 2017, unitățile de învățământ încheie contractele de parteneriat cu firmele și cu unitatea administrativ teritorială pe raza căreia se află unitatea de învățământ. Contractul de parteneriat este cel din anexa nr. 1 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual.

Informațiile privind procedura de solicitare de către operatorii economici a școlarizării în învățământul dual pentru anul școlar 2017-2018, modelul de formular de solicitare, calificările profesionale pentru care se poate asigura pregătirea prin învățământul profesional, metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, respectiv de admitere, se găsesc pe pagina web a Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare www.satmar.ro, în cadrul secțiunii Fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul dual 2017-2018.

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente