sâmbătă, decembrie 2, 2023
AcasăEconomico-socialLocale smFocare de Pestă Porcină Africană în localitățile : Odoreu, Sanislău, Berveni, Soconzel, Lucăceni , Urziceni și Santău.

Focare de Pestă Porcină Africană în localitățile : Odoreu, Sanislău, Berveni, Soconzel, Lucăceni , Urziceni și Santău.

În această săptămână inspectorii de specialitate din cadrul Serviciului Sănătate și Bunăstare animală au efectuat un număr de 93 controale în exploatații profesionale și non profesionale din județul Satu Mare D.S.V.S.A. Satu – Mare, aintensificat frecvența controalelor oficiale, pentru respectarea strictă a măsurilor de biosecuritate, în întreg sectorul avicol, în contextul evoluției la nivel internațional a gripei aviare înalt patogene.

Conform DECIZIEI DE PUNERE ÎN APLICARE U.E. cu nr. 1604 / 2023, în Uniunea Europeană, evoluează Influență Aviară -cu focare primare sau secundare în : Belgia, Slovenia, Danemarca,Franța, Irlanda și Suedia.

În această săptămână, conform programului de activitate stabilit,au fost verificate exploatații profesionale și non profesionale de animale, condițiile de biosecuritate, zoo igienă și de bunăstare a animalelor, P.P.A., monitorizarea și eliminarea subproduselorimproprii consumului uman, existența echipamentelor deprotecție, asigurarea unor stocuri de substanțe dezinfectante,dezinsectante și raticide.

În urma acestor controale a fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale, din care 1 amendă contravențională în valoare totală de 3.600 lei, – 1  exploatație non profesională, din localitatea Urziceni – pentru vânzarea sau cumpărarea fără documente sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, a animalelor și pentru introducerea fără documente sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, a altor animale în efectivele existente și 8 avertismente – 8 primării, din localitățile – Pișcari, Crucișor, Culciu, Viile Satu Mare, Foieni, Cămin, Căpleni, Ciumești – pentru nerespectarea prevederilor înscrise în H.G. 1059/2013.

În această perioadă, în județul Satu Mare, evoluează focare de Pestă Porcină Africană în localitățile : Odoreu, Sanislău, Berveni,Soconzel, Lucăceni , Urziceni și Santău.

În această săptămână au fost stinse toate focarele de Pestă Porcină Africană din localitatea Petrești.

În anul 2023, din cei 336 mistreți împușcați în 49 Fonduri deVânătoare, 40 mistreți au fost pozitivi la Pesta Porcină Africană,iar 296 mistreți negativi, în urma examenelor specifice delaborator. 

Conform Regulamentului U.E, cu nr. 1677 /2023, în această perioadă, evoluează Pestă Porcină Africană, în : Bosnia Herțegovina, Germania, Polonia, România, Lituania, Ungaria, Croația, Italia, Slovacia, Suedia, Macedonia de Nord, Kosovo,Ucraina, Letonia și Serbia.

Pentru a preîntâmpina apariția, Influenței Aviare, în exploatațiileprofesionale și non profesionale, din județul nostru, rugăm toțicrescătorii de galinacee și palmipede ( gâște, rațe) să respecteurmătoare :

• separarea în cadrul exploatațiilor, în măsura posibilităților, a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice;

• interzicerea creșterii păsărilor în aer liber, acestea fiind izolate obligatoriu în adăposturi închise și izolate, iar atunci când acest lucru nu este posibil, se va asigurahrănirea și adăparea păsărilor în zone acoperite la care nu au acces păsările sălbatice;

• interzicerea adăpării păsărilor domestice / sălbatice în captivitate, cu apă din rezervoarele de suprafațăaccesibile păsărilor în libertate; aplicarea de măsuri caresă prevină contactul păsărilor domestice cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare și animale de companie;

• folosirea în zona de exploatare a păsărilor a unui echipament special destinat (încălțăminte, halat sau salopetă), sau amenajarea unor facilități de dezinfecție a echipamentului, și limitarea accesului persoanelor în zona de exploatare a păsărilor (recomandat o singurăpersoană care să nu vină în contact cu păsări din alteexploatații);

• prevenirea oricărui contact direct sau indirect între păsările domestice și cele sălbatice, inclusiv prin intermediul persoanelor care au acces în zone silvatice;

• se interzice accesul tuturor păsărilor domestice sau sălbatice în captivitate la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri sau orice altă amenajare hidrologică naturală sau artificială;

• se interzice utilizarea, în cadrul activităților de vânătoare, a păsărilor domestice (rațe, gâște) și sălbatice ( păsări migratoare ca becaținele, fluierarii, fugacii, prundașii, ploierii, nagâții, nisiparii etc.) ca păsări de momeală;

• respectarea cu strictețe a măsurilor de biosecuritate în toateexploatațiile de păsări prin controlul introducerii de păsări, circulația personalului și a furajelor;

• conducerea la zi a registrului exploatațiilor comerciale, respectiv a registrelor agricole de la nivelul primăriilorpentru păsările din gospodăriile populației;

• realizarea de către personal calificat sanitar veterinar a inspecțiilor periodice în toate exploatațiile de păsări, cu efectuarea de examene clinice, și dacă este cazul denecropsii și recoltări de probe, în vederea realizăriisupravegherii active a bolii;

• interzicerea funcționării târgurilor, expozițiilor sau altoraglomerări a păsărilor, iar mișcarea păsărilor în cadrul sau în afara județului se va realiza doar după examinareaclinică de către un medic veterinar și a certificării sanitare veterinare;

• se recomandă evitarea introducerii sau scoaterii de păsări din cadrul gospodăriilor particulare, în special din alte localități, mișcarea păsărilor realizându-se doar subsupraveghere sanitară veterinară și în limita localității deorigine a exploatației. Toate aglomerările și expozițiile deanimale, din localitățile județului Satu – Mare, rămânînchise până la noi dispoziții. Se vor respecta toatemăsurile  de biosecuritate în exploatațiile comerciale cât și în cele non profesionale.

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente