luni, aprilie 15, 2024
AcasăLocaleStiri Satu MarePrime de relocare neimpozabile acordate de către AJOFM Satu MARE pentru șomaj

Prime de relocare neimpozabile acordate de către AJOFM Satu MARE pentru șomaj

În Monitorul Oficial al României nr.62 din 25 ianuarie 2017 a fost publicată Ordonanța Guvernului nr.6 pentru modificarea și completarea unor acte normative, iar în Monitorul Oficial al României nr.414/06.06.2017 a fost publicată HG nr.374 pentru modificarea și competarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forei de muncă în care este introdusă prima de relocare .
Prima de relocare se acordă la cerere, lunar, pentru o perioadă de maximum 36 de luni, dacă persoanele care solicită acest drept se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru cel puțin 12 luni și nu se cumulează cu prima de activare și primele de mobilitate.Această primă se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către aceștia – dacă sunt persoane singure – sau împreună cu familia, nu depășesc 5.000 de lei/lună.
Prima de relocare este de 75% din suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor pentru locuire (chirie și utilități) la noul domiciliu sau reședință, în limita sumei de 900 de lei lunar.
În cazul în care persoanele aflate in șomaj se incadrează în muncă pe o durată mai mica de 12 luni, iar ulterior se schimbă durata încadrării în muncă, nu beneficiază de această primă
De această sumă vor beneficia persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situate la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia.
Pentru a beneficia de primă de relocare, persoanele îndreptățite trebuie să depună la AJOFM Satu Mare, documente care să ateste îndeplinirea condițiilor menționate de lege, în termen de 60 de zile de la data incadrării în muncă.
Totodată veniturile nete lunare luate în considerare în vederea acordării primei sunt:
• Venituri din salarii și asimilate salariilor ;
• Venituri din cedarea folosinței bunurilor;
• Venituri din pensii;
• Venitul minim garantat;
• Indemnizația de șomaj
• Stimulentul de inserție, indemnizația de concediu pentru creșterea copilului.

Prima de relocale se acordă lunar începând din luna următoare depunerii documentelor, pentru o perioadă de cel mult 36 de luni, iar pentru acordarea acesteia, beneficiarul trebuie să depună lunar documente care să ateste plata chiriei, a facturilor la utilități, declarații și adeverințe privind veniturile realizate lunar, astfel încât să dovedească faptul că se încadrează in prevederile legii.
Atât documentele pentru deschiderea dosarului cât și cele lunare,se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau e-mail.

 

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente