miercuri, aprilie 24, 2024
AcasăsusSunteți mulțumit de primarul municipiului Satu Mare? Raport de activitate

Sunteți mulțumit de primarul municipiului Satu Mare? Raport de activitate

Funcția de primar al municipiului Satu Mare reprezintă pentru mine o mare onoare și în același timp o provocare. Toate activitățile pe care le fac și deciziile pe care le iau sunt din dorința ca Satu Mare să devină un municipiu al cărui standard de viață să ajungă la un nivel european.
Având în vedere că, în 23 iunie s-a împlinit un an de când am devenit oficial primarul municipiului Satu Mare am dorit să vin în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta ceea ce am reușit să facem până acum și ceea ce ne propunem pe viitor. Consider că meritați să știți cui i-ați acordat încrederea pentru a schimba fața acestui oraș care a fost atât de neglijat în ultima perioadă.
Încă de la început mi-am propus să schimb modul de lucru în cadrul aparatului de specialitate al primarului, să accelerez finalizarea proiectelor care stagnau, dar mai ales să fac noi pași spre implementarea unor noi proiecte. Unele obiective pe care mi le-am propus pentru primul an de mandat au fost deja atinse, iar alte proiecte sunt încă în desfășurare pe termen scurt și mediu.
Pe tot parcursul anului, mi-am desfășurat activitatea ținând cont de nevoile comunității locale cu care m-am consultat în mod periodic, prin dezbateri publice, întâlniri cu locuitorii, dar și prin vizite de lucru pe teren. Este vizibil pentru toată lumea faptul că schimbarea reală a acestui oraș a început cu instalarea noii administrații. Am ascultat și ascult în continuare propuneri, inițiative și critici transmise atât verbal, cât și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice și a paginilor de socializare. Pe toate am încercat să le integrăm în proiectele municipalității, în limita posibilităților financiare.
Doresc să vă prezint în continuare câteva din proiectele finalizate până în prezent, la împlinirea unui an de când sătmărenii mi-au acordat încrederea lor pentru dezvoltarea municipiului din punct de economic, politic, social și cultural.

1. Infrastructură rutieră și dezvoltarea urbană:
Reabilitarea Centrului Nou – Piața 25 Octombrie
– înlocuirea pietrei cubice și pavajul din zona BCR – aleea din fața Primăriei – Bulevardul Transilvania pînă la Banca Țiriac ( în spatele DITL Satu Mare). Ne dorim ca în proiectul de reabilitare să fie inclusă și zona fântânii care se află în proprietatea Consiliului Județean Satu Mare, iar în acest sens s-au transmis deja primele solicitări la care așteptăm un răspuns.
– reabilitarea locului de evenimente despre care s-a vorbit atât de mult în ultimii ani, dar unde nu s-a făcut nimic. Lemnul din groapa amplasată în Pasajul “Corneliu Coposu” va fi înlocuit, iar procedura în acest sens se află pe final. Joi, 22 iunie s-a semnat contractul cu executantul
– s-a realizat inventarierea clădirilor în Centrul Vechi
– începem reabilitarea fațadelor după un plan concret (despre acest proiect se vor comunica detalii în curând)
– se pregătește proiectul privind reabilitarea Centrului istoric
2. Reabilitarea și extinderea infrastructurii rutiere carosabil, trotuare, alei pietonale, parcări:
Străzi complet reabilitate și străzi în lucru:
– am început cu arterele majore și cu străzile cele mai neglijate: Bulevardul Independenței, strada Jubileului, Depozitelor, Gorunului,Noroieni,Proiectantului, N.Golescu, Micro 15, zona Oituz
– străzi reparate: Str. Arad, Str. Ion Creangă, Str. Toamnei, Str. Ioan Slavici, Str. Fraternității, Str. Mică, Str. Egalității, Str. Fraternității, Str. Gavril Lazăr ,
– investiții în curs de realizare 2017: Str. Diana, Str. Digului, Drumul Careiului, zona Curtuiuș
– Străzi ce urmează să intre în reabilitare: Bulevardul Lucian Blaga, Bulevardul Cloșca, str.ăzile: 1 Iunie, Lunca Sighet, Mărășiti, Busuiocului, Nicolae Iorga, Merilor, Ferăstrău, Ion Ghica, Depozitelor tronson I, Al. Vlahuță, Ceferiștilor, Bixadului, Livada, Locomotivei, Mașiniștilor, dar și altele.
– am demarat reabilitarea celor 11 cvartale de parcări din Micro 17, patru dintre ele se află deja în lucru
Garantarea calității lucrărilor de construcții și reparații de drumuri- în acest an am decis să nu mai preluăm lucrări de slabă calitate care nu respectă cerințele din proiect. Astfel, la momentul recepției finale, dacă constantăm probleme, nu mai recepționăm lucrările efectuate solicitând în același timp firmei executante să remedieze problemele semnalate în cel mult 90 de zile.
3. Reconfigurarea circulației rutiere: semnarea ordinului de ministru pentru construirea celui de-al treilea pod, s-au identificat proprietarii care urmează să fie expropriați prin despăgubire în vederea realizării centurii de ocolire a municipiului Satu Mare, s-a dat ordinul de începere al lucrărilor la centura de ocolire, s-a început procedura pentru reînnoirea parcului auto al societății Transurban prin achiziționarea până în martie 2018 a 15 autobuze noi, respectiv întomirea documentației pentru obșinerea finanțării europene în vederea achiziționării a 20 de autobuze electrice sau hibride

4. Economie. Mediul de afaceri
– Implicare în formarea forței de muncă – organizarea în premieră a “ Bursei locurilor de muncă” Cluj Napoca
– Orientarea administrației către mediul de afaceri – dezvoltarea sistemului de colaborare on-line cu contribuabilii persoane fizice sau juridice și cu alte institutii. În acest sens trebui subliniat că, în viitorul apropiat se dorește implementarea soluțiilor moderne de declarare, prin intermediul aplicației informatice care va da posibilitatea agenților economici și persoanelor fizice să depună declarații de impunere on-line. În prezent este în curs de implementare modulul aplicației care va permite acest lucru. Astfel, municipiul Satu Mare va avea pe lângă posibilitatea plății on-line (ghiseu.ro) și posibilitatea înregistrării bunurilor impozabile fără deplasarea contribuabilului la sediul DITL. Consiliul local al municipiului Satu Mare a aprobat recent modul de comunicare al actelor administrativ fiscale prin mijoace electronice.
Transparență în cheltuirea banilor publici – În 2016, Satu Mare a fost primul oraș din Romania care a implementat sistemul național de raportare ForexeBug, având ca scop creșterea eficienței administrației publice locale și a transparenței administrative pentru raportarea situațiilor financiare și publicarea informațiilor de detaliu privind utilizarea fondurilor publice.
5. Proiecte europene
– depunerea a șase cereri de finanțare pe Programul Operațional Regional 2014-2020, reabilitarea energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 3. „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale
– depunerea a 2 cereri de finanțare ȋn cadrul cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
– depunerea unui proiect ȋn parteneriat cu Institutul de Cercetare și Dezvoltare al Protecției Mediului pe Programul “Intereg V Romania Ungaria “
– demararea procedurii de achiziție și contractarea serviciilor de realizare al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă și al Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană
– demararea procedurii de achiziție pentru servicii de management energetic
6. Servicii publice
– modernizarea Biroului Relații cu Publicul prin renovarea acestuia și dotarea cu sistem electronic de dirijare și ordonare. Sistemul este folosit în întreaga lume, care diminuează timpii de așteptare transparența și informarea publicului, înfințarea Compartimentului Civic și Asociații de Proprietari, care va răspunde de sprijinirea și funcționarea asociațiilor de proprietari precum și de modul de administrare și exploatare a clădirilor de locuințe.
– am reușit prelungirea programului de lucru cu publicul până la ora 18:30 în fiecare zi de joi a săptămânii, iar pentru identificarea problemelor care generează disfuncționalități și pentru găsirea unor soluții care să conducă la o rezolvare în condiții optime a problemelor , respectiv realizarea unei legături permanente cu cetățenii municipiului prin susținerea de audinețe, în fiecare joi, în prima săptămâna a lunii, de la ora 11.00.
– activitatea Serviciului Agricol a fost asigurată până în aprilie 2017 de 3 funcționari publici de execuție, dar începând cu această dată, au mai fost angajate 2 persoane.
– se analizează posibilitatea atribuirii de nume de străzi pentru străzi noi deschise prin documentații de urbanism, precum și a drumurilor din domeniul public din zona de agrement Bercu, cu identificarea în teritoriu a posibilităților de atribuire de numere de imobil.
– s-a eliberat domeniul public de unele obiective comerciale (terase automate,chișcuri) care aveau un aspect necorespunzător asigurându-se astfel un aspect mai civilizat diferitelor zone din oraș
7. Sătmarul Verde
– în 2016 s-a încheiat contractul pentru realizarea Registrului Local al Spațiilor Verzi. În acest moment firma contractatntă s-au finalizat ridicările topografice, harta digitală GIS cu straturile topografice de bază, iar până la sfârșitul anului 2017 se va finaliza întregul registru
– participare la suplimentarea sistemului de colectare selectivă, identificarea situațiilor contaminate (istoric), monitorizare poluării aerului (funcționarea abatoarelor, funcționarea unităților industriale, în special în domeniul producție alimente).
– urmărirea salubrizării terenurilor/imobilelor din zona proprietăților private, amplasarea, salubrizarea și modul de deservire a punctelor gospodărești din cartiere aproximativ 30 de poziții, gestionarea deșeurilor abandonate, salubrizarea cursurilor de apă, salubrizarea și modul de întreținere a canalelor colectoare
8. Protecție Socială. Educație
– deschiderea unei noi grupe de creșă la Creșa „Țara Minunilor”- în luna decembrie a anului 2016 a fost inaugurată și cea de-a patra grupă din cadrul Creșei Țara Minunilor, situată în municipiul Satu Mare, Aleea Tisa, nr. 5, cu o capacitate de 20 de locuri. Investiția a constat în zugrăveli, reparații, parchetări, dotare cu mobilier adecvat grupei de vârstă în valoare de 39.300 lei.
– amenajăm și deschidem două grupe în cadrul creșelor “Albă ca Zăpada” și “Mica Sirenă”
– dorim să realizăm o nouă Creșă pe Bulevardul Lucian Blaga
– cartografierea zonelor cu potențial de risc de pe raza municipiului Satu Mare,
– a fost aprobată lista de priorități în vederea închirierii locuințelor sociale și de necesitate din municipiul Satu Mare, atribuindu-se un număr de 17 locuințe
– începând cu luna iunie 2016, pe lângă bugetul alocat inițial, unele unități de învățământ au beneficiat de suplimentare în vederea realizării unor lucrări în valoare de 1.127.365 lei
– începând cu anul financiar 2017, bugetul alocat cheltuielilor aferente burselor a crescut considerabil
9. Timp liber. Cultură
– mai multe evenimente și activități culturale open air, în zone de relaxare precum grădini, parcuri. De asemenea, calitatea acestora a crescut prin reprezentanțiile artistice și prin modul de organizare și desfășurare a evenimentelor ( s-a făcut o selecție mai strictă a comercianților, fiind excluși cei cu produse de slabă calitate)
– organizare de concerte în cluburi, pub-uri și alte localuri din oraș în perioada extraestivală
– s-a dublat suma alocată pentru susținerea activității ONG-urilor din municipiul Satu Mare de la 200. 000 la 450.000
– am organizat și finanțat prin Centrul Cultural “G.M Zamfirescu“ 66 de evenimente și activități dintre care amintim: reluarea Festivalului SamfestJazz, organizarea Târgului de Crăciun cu peste 21 de activități și spectacole, organizarea celei de-a XXI-a ediții a Zilelor Orașului Satu Mare care s-a deosebit în acest an prin faptul că, am eliminat standurile din fața scenei din Piața 25 Octombrie, iar pasajul Corneliu Coposu a fost mai aerisit, ponderea comercianților sătmăreni a fost de 60%, lansarea unei aplicații mobile unde a fost disponibil programul evenimenului
– Filarmonica de Stat “ Dinu Lipatti ” – începând cu stagiunea de concerte 2016-2017 a luat ființă o nouă colaborare. Filarmonica a încheiat o colaborare cu Centrul Cultural al municipiului Carei. S-a organizat Festivalul “Zilele Muzicale Sătmărene”, s-au susținut concerte în aer liber, iar în premieră în România, un festival de jazz a fost deschis de o orchestră a Filarmonicii- ediția SamfestJazz 2017
– Teatrul de Nord Satu Mare- în toamna anului 2016, cele două secții au preluat clădirea renovată și modernizată dotată cu aparatură tehnică, o mare realizare a înregistrat Teatrul de Păpuși Brighella care, a reușit să își formeze un sediu stabil la Casa Meșteșugarilor, unde dispun de o sală proprie de spectacole. Teatrul de Nord se poate mândri că are cei mai mulți abonați raportat la numărul de persoane abonate la reprezentații teatrelor din Ardeal, dar și din România. De asemenea, instituția se află între primele teatre privind numărul de spectatori care participă într-o stagiune la reprezentațiile teatrale, numărul total al spectatorilor în stagiunea 2016 – 2017 a fost de 24.718 din care 3.137 au fost spectatori cu abonamente.
8. Sport
In ciuda problemelor financiare moștenite, Clubul Sportiv Municipal Satu Mare și FC Olimpia au avut în ultimul an rezultate notabile. Pornită la drum cu datorii de 960.000 de lei și cu bugetul cheltuit în proproție de două treimi în primele 4 luni ale anului 2016, Olimpia a încheiat sezonul 2016-2017 pe locul 9 în Liga 2. S-a reușit și stabilizarea din punct de vedere financiar, plătindu-se mai bine de jumătate din datoriile acumulate de vechea conducere.
CSM Satu Mare au obținut titluri de campioni naționali la scrimă, karate și popice, având și rezultate notabile la baschet-fete,
George Ilie a obținut titlul de vicecampion național la U13, iar Lorand Samel a câștigat medalia de bronz la Campionautl Național de seniori.
La Karate, Daiana Vancsa Daiana a cucerit trei medalii de aur la Campionatul European, competiție la care Patrick Burya a câștigat două medalii de aur la proba pe echipe și o medalie de bronz la individual, Florin Curileac o medalie de aur la individual, Igor Bălăcescu o medalie de argint la proba pe echipe și una de pronz la individual, iar Alin Rîșnoveanu a cucerit două medalii de bronz, ambele la proba pe echipe.
La volei, Adriana Matei și Vaida Beata au obținut medalia de argint european la volei de plajă U22.

În încheiere, aș vrea să vă mai spun că sunt conștient de faptul că încă mai sunt multe de făcut, dar cu multă implicare și seriozitate eu cred că putem sa transformăm municipiul Satu Mare în orașul pe care ni-l dorim cu toții.
Am preluat mandatul de primar fără să ”moștenesc” vreun proiect viabil, dar prin multă muncă recuperăm timpul pierdut. Anul 2016 a fost unul al stabilizării și repunerii pe linia de plutire, iar 2017 este anul reparațiilor și demarării investițiilor.
Vă asigur că voi continua să îmi pun toate cunoștințele administrative dobândite în timp în slujba tuturor cetățenilor. Și voi munci cu dăruire și de acum înainte pentru dezvoltarea orașului Satu Mare, pe care îl iubim, toți, atât de mult!

Primarul municipiului Satu Mare
Kereskényi Gábor

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente